Terug naar startpagina

 
-Pennen gooien
-Rui en Barcelona
-Oude pen
-Duiven niet glad
-Rui
-Pennen nog niet eruit
-Oude dons  
-Pen trekken
-Slechte rui
-Pen Trekken
-Pennen en dek gooien
-Ruien dek
-Veertjes rond de oren
-Rui  
-Pennen  
-Weduwnaar gooit pen
-Hard ruien
-Veren bij duivinnen
-Vleugel eraf
-Staart weg
-Pen gooien
-Kale hals 
-Pen gooien zomerjongen
-Bijlichten
-Bijlichten
-Winterjongen en rui
-Late en rui
-Pennen aantal
-Dekrui
-Veerluis:
-Schachtluizen
-Rui ivm lantaarnpaal
-Veren aan de poten
-Hoe lang duurt het gooien van een pen
-Bijlichten
-Bijlichten
-Werkpen
-Overwennen/ rui
-Donsveertjes
-Koppellen en pennen niet volgroeid
-Bijlichten
-Misvormde pen
-Uitlichten verduisteren
-Pennen stoten tussen Barcelona en Perpignan  
-Licht en duisternis door Rob
-Bijlichten
-Dons gooien   
-Pennen gegooid 
-Oude dons
-Slechte broekpen
-Ingroeien pen
-Oude staartpennen
-Buispennen bij kroppers 
-Staartpen
-Vleugel
-Kapotte pen
-Buispennen in de start
-8e pen
-Pen getrokken
-Pen gestoten
-duiven laten klein donsjes en kleine veertjes vallen
-Afgebroken pennen
-11 penner
 -Blauw zonder band
-Oude dons
-Pennen 8 9 en 10
-Vleugel
-Dekveren vallen uit
 


-Pennen gebroken
-Rui
-Scheve pen
-Tabakstelen  
-Pen niet gegooid
-Bloedpen
-Groeistrepen
-Scheefvliegen  
-Verenpikken  
-Pennen gooien
-Enten / ruien
-Oude pennen/winterkweek
-Ruien
-Winterjongen verduisteren
-Bijlichten
-Veren pikken
-opening in de staart en achterblijvende jongen
-Puntjes van pennen breken/verduisteren
-Opnieuw pennen gooien
-Vraag over ruitijd
-Winterjongen/ late samen verduisteren
-Ruitips
-Ruiperiode
-Rui
-Staart
-Pen trekken
-Kale plek
-Tweede pen opnieuw gestoten
-Duiven blank krijgen
-Dons en stress
-Ingroei staartpennen
-Buispennen
-Pennenverlies vleugel en staart
-Duiven kaal
-Kale duif
-Ruien:
-Breuk 9e pen
-9e en 10e pen
-jongen in de veren houden
-Poeder op de veren
-Spitse pennen
-Pennen gooien na broedsel
-Pennen overslaan in de rui
-Lichtdimmer/pennen gooien
-Pennen stoten
-Al pen gestoten,
-Zwart in de staart
-Nestpenners:
-Jongen blijven achter in de rui
-Buispennen
-Golfjes op de pennen.
-Waarom nog stoppels midden in het seizoen
-Bloed aan nieuwe pen na kuur paratyfus
-Pennenstoten in rel tot prijsvliegen.
-Gat in de staart
-Uitruien..maar hoe..
-Kale plek op borst
-Tweede keer rui.
-Neusveertjes omhoog, 
-Uitruien..na verduisteren en.
-Duiven niet zacht na de rui.
-Bijlichten en uitgroei pennen,
-Laatste slagpen afgebroken.
-Voorarm duivenvleugel,
-Oude staartpen.
-Op pennen blijven staan
-Korte voorarm
-Donsrui
-Nog pen staan
-Extra donsrui tijdens broeden
-Hangende/gebogen pen
-
Opnieuw gooien van half volgroeide pen

-Korte voorarm 
-Voorarm duivenvleugel,
-Voorarm 
-Kleur 
-Donsen
-Jongen en dons
-Gebroken veer
-Staart
-Pennenverlies
-Pennenverlies door Gupke
-Pennenverlies en oorzaak door Pe
-Missen staartpennen
-Duif van de been
-Nog over pennenverlies door Peter
-Mist pennen
-Broeden
-Rui
-Pennenrui vertragen
-Veertjes op pennen
-Hangende staartpennen
-Pennen
-Pen
-Pennenrui laat
-Dek ruien
-4e pen
-Rui enrust
-Pennen
-Slagpenpunt
-Staartrui
-Duiven in de rui omhokken
-Tijdens rui
-Bloedpen
-Staart
-Rui
-Pen gestoten
-Staartrui
-Rui
-Nog over rui door Frans
-Nog geen pen gegooid
-Ruien oortjes
-Jongen kaalplukken
-Voeren rui
-Koprui
-Weduwnaars en pennen
-Afgevreten pennen 
-Geknipte vleugel
-Rui 
-Uitruien
-Staart
-Rui en slechte veren
-Licht en rui
-Geen staart
-Eigen veren pikken 
-Buispennen
-Verduisteren en rui
-Buispennen
-Rui
-Nog over voeren in de rui
-Voeren in de rui
-Bloed aan pennen
-Gedraaide broekpen
-Pennen
-Gebogen pennen
-Rui
-Pennenrui/prijsvliegen
-Bijlichten en uitgroei pennen,
-Vuile staart

 


 

 

 

 

  -Snelle rui
-Dons gooien
-Staart gedeeltelijk kwijt
 -Pen gestoten
-Verduisteren
-Oude pennen
-Staartveren niet geheel geruid
-Gebroken pennen 
-Buispennen
-Oude dons en te zwaar
-Gaatjes in pennen
-Broekpennen
-Late jongen op 5 pennen
-Staarten
-Mijten
-Pennen
-Buispennen 
-Staartpen
-Verduisteren
-Pennen stoten
-Dons in de schacht gooien
-Staartpennen
-Staartpennen
-Ruien/ vliegen 
-Opdracht staart
-Buispennen
-Donsrui
-Ruien