Terug naar startpagina

-Jongen opvoeden en witte duivin(nen)
-Eieren
-Snel een nieuw ei
-Bl x Bl kras x rood
-Leggen van een ei
-Laatjes
-Niet leggen
-Winterjongen
-Onregelmatige leg
-Windei
-Eieren overleggen
-Eieren wegnemen
-Drie eieren uitbroeden
-Meerdere jongen
-Duivin broed zonder eieren
-Over datum
-Eieren binnen halen
-Eieren bewaren
-Voeren na afzetten jonge duiven
-Van de eieren lopen
-Jongen opvoeden
-Leggen
-Legkorrel havens
-Drie eieren
-Twee vragen voeren en eieren vervoeren
-Eieren verleggen
-Eieren breken
-Onbevruchte eieren
-Van pap naar vast voer
-Eieren onderschuiven
-Koppel legt niet
-Pap vorming
-Ongelijk uitkomen
-Ruimte voor jonge duiven
-Kras uit blauw
-Duifjes dood na opnemen
-Niet op nest laten
-Snel leggen
-Jongen overleggen
-Leggen
-Niet bevruchten 
-Nesten kapot vechten 
-Bevruchten
-Koppelen
-Gekoppeld
-Jongen afzetten
-Succes koppel
-Winterjongen
-Doffer heeft twee duivinnen
-Oplossing voorkomen kapotte eieren/ dode jongen
-Nogmaals winterkweek
-Jonge uit ei
-Kleur kweken
-Leggen
-Eitjes bewaren
-vraag over de kweek
-Koppelen
-Jong uit nest 
-Jongen ringen
-Kras x vaal
-Kweken uit jonge doffers
-Duivin blauw
-Eieren bij jongen
-kweekduivin heeft de 1 ronde .....
-Bevruchten
-Rassen oud / nieuw
-Duif piept anders
-Schiere eieren
-Rassen en opbouw
-Vererven
-Rassen en kruisen
-Late jongen en rui
-Kleur of deze klopt
-Kleur....
-Duiven keuren
-Verkleuren in de eieren
-Duiven die blauwbont en krasbont
-Twee maal kweken uit vliegers
-Koppelen
-Kweken
-Licht
-Problemen met duivin
-Jongen en oude samen
-Scheiden
-Niet broeden
-Overleggen eieren
-De kweek en haar obstakels (deel 2 nestspuiters)
-Stro
-Een ei
-Nestmatjes   
-Nogmaals koppelen
-Hoeveel duiven in een hok
-Weduwnaars duister
-Bak 17 
-Over eieren
-Scheiden
-Overleggen eieren en problemen
-Intelen
-Kweken uit jonge duivin
-Niet leggen
-Lijnenteelt en intelen
-Bijlichten
-Maanstanden/ koppelen   
-Koppelen met nog een oude pen
-Nog over Kranten om nestschotels
-Kranten rond nestschotel
-Uitwennen, koppelen en rui
-Ei bevrucht ja of nee
-Kranten als nestmateriaal 
-Enten/koppelen
-Leggen
-Eieren
-2e ei  
-Eieren bewaren
-Jongen overleggen
-Nesten vernielen.
-Overgekoppelt
-Schaal van de eieren
-Doffer broedt niet  
-Koppeling
 

-Scheiden ouden / jongen
-Nestmateriaal
-Doffer bevrucht niet meer
-Kleur ogen kweken
-Nu nog eieren
-Jonge doffers naar weduwnaarshok
-Laat kweken
-Drie jongen 
-Kweekkwaliteit
-Duivinnen lusteloos
-Overbroeden
-Overgelegde jongen
-Selectie jongen
-Intelen
-Duiven dood in nest
-Op eitjes
-Late jongen leggen niet  
-Duivin legt niet meer
-Duivin legt eieren zonder schaal:
-Kweken
-Eieren omleggen
-Veel uit  koppel kweken
-Blauw jong uit donkere maal bonte choco
-Nestspuiters  
-Jongen bij doffer of duivin
-Herkoppelen
-Weduwnaars op kunsteieren
-Tot wanneer kweken om jongen nog te spelen
-Doffers paren met elkaar
-Paramixo en kweek
-Kweken aparte kleuren
-Choco duiven kweken
-Kwekers teren uit
-Inteelt/kruisen
-Nestspuiters
-Overlangs ei aanpikken en verkeerde poot
-Jongen 2e ronde dood
-2e keer eieren en pen....
-Jongen voeren
-Jongen rochelen
-Broeden, raar voorval 
-Eieren overleggen en  stoten
-Datum overleggen
-Massaal jongen dood in nest:
-Duivin legt niet:
-Wanneer precies ei bevrucht
-Eieren verleggen
-Eieren vervoeren
-Wanneer bevrucht:
-Eerste jong het sterkste
-Kippen eieren
-Scheiden
-Koppelen / inteelt
-Pap
-Bijlichten afbouwen
-Oktober jongen
-Nestmatjes
-Rood x rood
-Winterkweek
-Eieren omleggen
-Leggen
-Te vroeg broeden
-Koppel ander hok

-Jong duifje geheel verkleumd:
-Broeden op de grond
-Kwekers in nieuwe ren
-Nestspuiters: 
-Bevroren eieren  stroomuitval
-Laatste ei
-Broedtijd korter
-Leeftijd van duiven om te kweken
-Buispennen in het nest
-Tip: voorkomen platgedrukte eieren
-Groot ei/2 jongen  
-Opnieuw koppelen vliegduiven
-Bewaren duiveneieren 
-Invloed enten op eieren
-Kan een duivin alleen nest uitbroeden.
-Eieren leggen
-Duivenei bevriezen
-Duivenei omleggen
-Groot ei/2 jongen
-Jongen niet voeren
-Opnieuw leggen
-Hengstenkweek 
-Duiven voorbereiden op winterkweek
-Fondduiven en winterkweek,
-Kweken zwarte duiven..
-Kwaliteit late jongen.
-Wanneer duif verwijderen,
-Groot ( slecht ??) keelgat bij kweekduif
-Luchtbel in ei en geslacht van het jong
-Tussen paren/eieren leggen en bevrucht
-Duivin maar een eileider tot
-4 jongen uit doffer
-Wanneer eieren overleggen,
-Eieren leggen en slecht vliegen
-Kweekolie
-Jongen dood in ei  
-Kleuren
-Legnood
-Tapdansende duif:  
-Eieren omleggen
-Geen drang om ei te leggen 
-Kruisen
-Broedtijd duif
-Eitjes vervoeren:
-Slecht op eieren komen
-Ei dag te laat
-Eerste ei omleggen.
-Kaalpikken jong
-Kweken zwarte duiven..
-Kunsteieren, 
-Tabak 
-Selectie en kleur 
-Blauw x blauw geeft schimmel 
-Broer/zus
-Kweken uit late jongen
-Interessant over blauw x  Schimmel door Jan
-Eieren
-Selectie op bouw
-Te vroeg eitjes
-Moeder tegen zoon
-Late jongen
-Geen ei 
-Gespeend
  -Voeren tijdens kweek
-Op tweede nest
-Overlijden tijdens de kweek
-Eieren
-Tabakstelen
-Kweek
-Kweken in boxen
-Gekoppeld
-Bevruchten

-Kweekduivin
-Wat met 3 eieren
-Eieren kapot drukken   
-Drie eieren
-Bevrucht ei
-Eieren verleggen
-Tijdstip eieren overleggen
-Herkoppelen
-Overleggen eieren
-Spenen
-Overleggen eieren
-Drie jongen in een nest
-Kenmerken doffer duivin  
-Uit twee krassen een rode kweken
-Eieren bevrucht
-Eieren overgelegd
-Aanlopen van duivinnen  
-Voeren op nest
-Oude duiven en kweken
-Onbevruchte eieren  update
-Oude doffers en bevruchten. 
-3e ei vast   
-Huilen weduwmannen
-Rood x blauw en 3e ronde
-Probleem na leggen
-Uit kraswitpennen een rode
-Overerven 
-Geslachtbepaling  
-Los of vast
-Paren
-Eierschalen
-Vervetten vooral kwekers
-Schaal niet aanwezig
-Kweken uit weduwnaars
-Aanpappen
-Kweekboxen duiven
-Leggen
-Ringen
-Winterjongen
-Omkoppelen
-Kweekactie
-Koppelen
-Legt niet 
-A gen vererver 
-Nestspuiters
-Niet leggen
-Kweken
-Leggen
-Over kweek in praktijk
-Opnieuw leggen na kapotte eieren
-Kweek