Op (de) Hoogte

 

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 20 november 2020 | week 47

 

 

Voorwoord


Vorige week zijn het nieuwe logo van de Ladies League gepresenteerd en de eindstanden van competitie 2020 gepubliceerd. Fijn te horen van Annette Espeldoorn – Dokter dat er veel positieve reacties zijn geweest. Er zijn ook vragen waar ik in het voorwoord graag aandacht aan wil schenken. De ringen kunnen alleen door de verenigingen worden besteld en het hoeft niet te worden afgerond op het aantal van 50. Onjuist in rekening gebrachte kosten worden uiteraard teruggestort. Kortom, er wordt alles aan gedaan om er in 2021 een succes van te maken. Dus ik zou zeggen: bestel ringen voor de Ladies League voor uw partner, vriendin, dochter en voor welke lady dan ook die wil genieten van het thuiskomen van de duiven met de roze ring.
 
Van het Ministerie van LNV hebben wij deze week bericht gehad dat ze op 30 oktober een bericht naar de Europese commissie hebben gestuurd met het verzoek om wedstrijdduiven uit te zonderen van de certificatieplicht. Ze geven aan dat andere landen dat ook hebben gedaan. Er wordt nog gewacht op reactie van de Europese commissie.
 
Het voorkomen van het gebruik van doping, het opsporen en het bestraffen ervan is een belangrijk onderwerp in onze sport. Het NPO bestuur hecht hier veel waarde aan en heeft faire sport hoog in haar vaandel staan. Helaas was er bij ons aantreden geen infrastructuur meer aanwezig. Inmiddels is een en ander weer opgestart met als doel om voor het seizoen 2021 weer alles op orde te hebben. Er is nog heel veel werk te verrichten, maar waar een wil is, is een weg!
 
De resultaten van de poll van vorige week “Het vooraf doorgeven van het aantal duiven en het op afspraak inkorven is een prima werkwijze voor de toekomst” staan hieronder weergegeven zoals u van ons gewend bent. Er wordt verschillend over gedacht, dat weten wij nu door deze poll. Als er zou worden besloten om één dag voor het inkorven het aantal duiven door te geven voor de Dagfond en de Marathon dan kan er optimaal gebruik worden gemaakt van de vervoerscapaciteit. Samen vervoeren naar de losplaats en daardoor de kosten zo laag mogelijk houden is ook belangrijk voor een toekomstbestendige duivensport!
 
Ik wens iedereen een fijn weekend en de Afdelingen die komende week digitaal gaan vergaderen veel succes.

Ben Geerink, 
Voorzitter 

 

 

 


Op de poll van afgelopen week hebben
 we 1554 reacties ontvangen. Het resultaat is als volgt:


Het vooraf doorgeven van het aantal duiven en het op afspraak inkorven is een prima werkwijze voor de toekomst.

Conclusie
De meningen zijn verdeeld over de werkwijze zoals we afgelopen jaar hebben gehanteerd. In totaal is ruim 48% het eens met deze stelling

 

 

 
De poll van deze week luidt: 

Dure duiven van 1,6 miljoen euro zijn een mooi visitekaartje voor de duivensport
 

Hoe werkt het? 

 • klik op onderstaande groene button
 • beantwoord de vraag door het antwoord van uw keuze aan te vinken (u kunt maximaal 1 vakje aankruisen)
 • klik op 'Verzenden'

Het resultaat
Volgende week ziet u in ODH het resultaat van de poll. 

 

 

 

 

IN DE MEDIA
Recordbedrag voor Belgische duif 


De Belgische duif New Kim is zondag voor 1,6 miljoen euro verkocht aan een anonieme koper uit China. Ze is daarmee de duurste duif ooit. Het vorige record stond op naam van de West-Vlaamse topduif Armando, waarvoor 1,2 miljoen euro was betaald.

Deze verkoop kwam veelvuldig in de media. Klik op onderstaande links voor een aantal publicaties:

 

Bron: NOS 

 

 

 

NPO LEDENRAAD
Definitieve agenda Ledenraad 28 november 2020


De definitieve agenda voor de Ledenraad van 28 november 2020 is vastgesteld. De Ledenraad vindt vanwege corona digitaal plaats. In de agenda is - indien relevant - aangegeven wat het standpunt van het NPO Bestuur is en er is aangegeven bij welke agendapunten stemming plaats vindt. De volledige agendat kunt u bekijken/downloaden via onderstaande afbeelding en via de blauwe button onder dit bericht.

 

 

 

 

 

WEDSTRIJDEN
Voorlopige uitslagen Ladies League 2020 bekend 


De voorlopige uitslagen zijn bekend en we delen deze graag met jullie. Reclames kunnen tot en met 27 november 2020 worden ingediend bij het NPO Bureau (info@duivensportbond.nl). We vermelden de nummers 1 tot en met 10 in deze ODH en via de oranje button zijn de volledige uitslagen te raadplegen. 

Hoe werkt het?

 • Via de oranje button onder de afbeeldingen van de nummer 1 tot en met 10 per categorie, komt u op een centrale pagina.
 • Om de uitslag per categorie te zien, klikt u op de juiste categorie.
 • U kunt zien welke categorie u gekozen heeft, doordat het vlak van de gekozen categorie grijs is.
 • Wilt u een volgende categorie raadplegen? Kies dan bovenaan een andere categorie, de pagina wordt ververst en de uitslag van de nieuw gekozen categorie wordt getoond.

 

 

Categorie Midfond 

De voorlopige uitslagen zijn bekend en we delen deze graag met jullie. Reclames kunnen tot en met 27 november 2020 worden ingediend.

 

 

 

Categorie Eendaagse Fond 


De voorlopige uitslagen zijn bekend en we delen deze graag met jullie. Reclames kunnen tot en met 27 november 2020 worden ingediend.

 

Categorie Marathon 


De voorlopige uitslagen zijn bekend en we delen deze graag met jullie. Reclames kunnen tot en met 27 november 2020 worden ingediend.

 

 

Categorie Jonge Duiven 


De voorlopige uitslagen zijn bekend en we delen deze graag met jullie. Reclames kunnen tot en met 27 november 2020 worden ingediend. 

 

 

Hoe werkt het?

 • Via bovenstaande oranje button komt u op een centrale pagina.
 • Om de uitslag per categorie te zien, klikt u op de juiste categorie.
 • U kunt zien welke categorie u gekozen heeft, doordat het vlak van de gekozen categorie grijs is.
 • Wilt u een volgende categorie raadplegen? Kies dan bovenaan een andere categorie, de pagina wordt ververst en de uitslag van de nieuw gekozen categorie wordt getoond.

 

 

 

 

 

 

NPO BESTUUR 
Vergaderstukken Ledenraad

 
Via onderstaande buttons zijn de definitieve stukken beschikbaar voor de Ledenraad van 28 november 2020. 

 

 

0. Procedures Ledenraad

 

1. Definitieve agenda Ledenraad 28 november 2020

 

3. Notulen vorige Ledenraad

 

5. Hitteprotocol

 

6. Voorstel afdeling 10 "Duif gevonden"

 

7a. Voorstel splijtleden

 

7c. Voorstel buitenlandse lossingen

 

8. IWB

 

9. Nationaal Vliegprogramma 2021

 

9a. Voorstel Afdeling 8

 

9b. Voorstellen Afdeling 9

 

9c. Voorstellen Nationaal Vliegprogramma Afdeling 3

 

9c.5 Reactie Afdeling 3

 

10. Nieuwe opzet Nationale concoursen

 

10b. Voorstel opsplitsing sector zuid

 

12. Kampioenschappen en eerlijk spel

 

12a. Reactie Afdeling 10 Kampioenschappen en eerlijk spel

 

12b. Voorbeeld uitslag afdeling 5 E29

 

12c. Voorbeeld uitslag afdeling 5 E31

 

Toelichting bij agendapunt 12: 

Compuclub heeft op verzoek van het NPO Bestuur twee uitslagen van Afdeling 5 (E29 en E31) opnieuw berekend volgens het nieuwe format. Wat je ziet in deze concept uitslagen is achtereenvolgens:

1.      De beste hokprestatie (pagina 1)
2.      De beste aangewezen prestatie (pagina 2)
3.      De traditionele uitslag zoals we deze kennen (pagina 3 en 4)

 

13. Losplaatsen beleid

 

14. NPO Kandidaat bestuursleden

 

15. Pilot elektronisch stemmen Secties

 

16. Beleidsplan NPO

 

17. Bestuursmodel NPO

 

18a. Financiële verwachting 2020

 

18b. Begroting 2021