Op (de) Hoogte

 

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 13 november 2020 | week 46

 

 

Voorwoord

 

In deze editie van Op (de) Hoogte vindt u de eindstanden van de Ladies League. Ik wil graag alle kampioenen van de Ladies League van harte feliciteren met het behaalde resultaat. Er wordt hard gewerkt om de Ladies League goed in de steigers te zetten voor de toekomst. Het nieuwe logo is er bijvoorbeeld al. Het logo ziet er fris en prima uit! Uiteraard wordt u over de vorderingen van de Ladies League op de hoogte gehouden. 

Time flies. Over twee weken houden wij, als nieuw bestuur, onze eerste Ledenraad. Dit hadden we ons natuurlijk anders voorgesteld. We hadden graag iedereen persoonlijk willen verwelkomen. Dat gaat helaas niet wegens corona. Zoals gebruikelijk is de vergadering online te volgen voor iedereen. De link naar de online vergadering volgt. Tijdens de Ledenraad is het dagelijks bestuur van de NPO en mensen van de techniek lijfelijk aanwezig. De overige leden van het NPO Bestuur, de kandidaat-bestuursleden en de notulist volgen de vergadering eveneens op afstand. 

De agenda is aangepast. Een aantal onderwerpen zijn gebaat bij een brede discussie. Deze onderwerpen zijn niet tijd kritisch en daarom doorgeschoven naar het voorjaar. Op de agenda staan ook onderwerpen waarover we nu een besluit moeten nemen. Dit zijn besluiten welke nodig zijn om het NPO bestuur en de Afdelingen in staat te stellen verdere stappen te zetten en het komende seizoen goed voor te bereiden. De Ledenraad kan vooraf schriftelijk of per email vragen stellen en opmerkingen maken. Deze zullen tijdens de vergadering beantwoord worden. De afgevaardigden van de Ledenraad hebben stemformulieren ontvangen voor de agendapunten waarvoor stemming nodig is. De uitslagen van deze stemmingen worden bekendgemaakt bij de verschillende agendapunten.

Er zijn inmiddels vragen over de stemmingen over het Nationaal vliegprogramma. Men vraagt zich af hoe het in zijn werk gaat. Als eerste wordt er gestemd over het voorstel zoals dat er ligt. Dit voorstel is voor 100% gelijk aan het oorspronkelijke programma dat er lag voor het afgelopen jaar en door het coronavirus niet is uitgevoerd. Daar moeten de afgevaardigden van de Ledenraad zich over uitspreken middels voor Ė tegen Ė of onthouding. Vervolgens worden achtereenvolgens alle wijzigingen die door de Afdelingen zijn ingebracht in stemming gebracht. Afhankelijk van de uitslag van deze stemming zal het vliegprogramma wel of niet worden aangepast.

 

Ik wens iedereen een fijn weekend en blijf gezond. Dat is het allerbelangrijkste!

Ben Geerink, 
Voorzitter 

 

 

 


Op de poll van afgelopen week hebben
 we 1493 reacties ontvangen. Het resultaat is als volgt:
 

Ik vind het automatisch doorgeven (melden) van duiven belangrijk voor de duivensport.


Conclusie
We zien dat op deze stelling de mening van de liefhebbers die gereageerd hebben uiteenlopen, waarbij er wel een kleine meerderheid is (52,7%) die het eens is met de stelling.

 

 

 
De poll van deze week luidt: 

Het vooraf doorgeven van het aantal duiven en het op afspraak inkorven (zoals we dit jaar gedaan hebben) is een prima werkwijze voor de toekomst. 
 

Hoe werkt het? 

 • klik op onderstaande groene button
 • beantwoord de vraag door het antwoord van uw keuze aan te vinken (u kunt maximaal 1 vakje aankruisen)
 • klik op 'Verzenden'

Het resultaat
Volgende week ziet u in ODH het resultaat van de poll. 

 

 

 

 

NPO LEDENRAAD
Definitieve agenda Ledenraad 28 november 2020


De definitieve agenda voor de Ledenraad van 28 november 2020 is vastgesteld. De Ledenraad vindt vanwege corona digitaal plaats. In de agenda is - indien relevant - aangegeven wat het standpunt van het NPO Bestuur is en er is aangegeven bij welke agendapunten stemming plaats vindt. De volledige agendat kunt u bekijken/downloaden via onderstaande afbeelding en via de blauwe button onder dit bericht.

 

 

 

 

 

WEDSTRIJDEN
Voorlopige uitslagen Ladies League 2020 bekend 


De voorlopige uitslagen zijn bekend en we delen deze graag met jullie. Reclames kunnen tot en met 27 november 2020 worden ingediend bij het NPO Bureau (info@duivensportbond.nl). We vermelden de nummers 1 tot en met 10 in deze ODH en via de oranje button zijn de volledige uitslagen te raadplegen. 

Hoe werkt het?

 • Via de oranje button onder de afbeeldingen van de nummer 1 tot en met 10 per categorie, komt u op een centrale pagina.
 • Om de uitslag per categorie te zien, klikt u op de juiste categorie.
 • U kunt zien welke categorie u gekozen heeft, doordat het vlak van de gekozen categorie grijs is.
 • Wilt u een volgende categorie raadplegen? Kies dan bovenaan een andere categorie, de pagina wordt ververst en de uitslag van de nieuw gekozen categorie wordt getoond.

 

 

Categorie Midfond 

De voorlopige uitslagen zijn bekend en we delen deze graag met jullie. Reclames kunnen tot en met 27 november 2020 worden ingediend.

 

 

 

Categorie Eendaagse Fond 


De voorlopige uitslagen zijn bekend en we delen deze graag met jullie. Reclames kunnen tot en met 27 november 2020 worden ingediend.

 

Categorie Marathon 


De voorlopige uitslagen zijn bekend en we delen deze graag met jullie. Reclames kunnen tot en met 27 november 2020 worden ingediend.

 

 

Categorie Jonge Duiven 


De voorlopige uitslagen zijn bekend en we delen deze graag met jullie. Reclames kunnen tot en met 27 november 2020 worden ingediend. 

 

 

Hoe werkt het?

 • Via bovenstaande oranje button komt u op een centrale pagina.
 • Om de uitslag per categorie te zien, klikt u op de juiste categorie.
 • U kunt zien welke categorie u gekozen heeft, doordat het vlak van de gekozen categorie grijs is.
 • Wilt u een volgende categorie raadplegen? Kies dan bovenaan een andere categorie, de pagina wordt ververst en de uitslag van de nieuw gekozen categorie wordt getoond.

 

 

 

 

WEDSTRIJDEN
Indienen reclames senioren kan nog tot en met 13 november 


De voorlopige uitslagen van de Nationaal Kampioenen 2020 (senioren) zijn bekend. U kunt de uitslagen raadplegen via onderstaande button. Reclames kunnen tot en met 13 november 2020 worden ingediend bij het NPO Bureau (info@duivensportbond.nl). 

Reclames Ladies League 
Let op:
bovenstaande informatie geldt niet voor de Ladies League. Reclames voor de Ladies League kunnen tot en met 27 november ingediend worden bij het NPO Bureau (info@duivensportbond.nl). 

 

 

 

 

NPO BESTUUR 
Vergaderstukken Ledenraad

 
Via onderstaande buttons zijn de definitieve stukken beschikbaar voor de Ledenraad van 28 november 2020. 

 

 

0. Procedures Ledenraad

 

1. Definitieve agenda Ledenraad 28 november 2020

 

3. Notulen vorige Ledenraad

 

5. Hitteprotocol

 

6. Voorstel afdeling 10 "Duif gevonden"

 

7a. Voorstel splijtleden

 

7c. Voorstel buitenlandse lossingen

 

8. IWB

 

9. Nationaal Vliegprogramma 2021

 

9a. Voorstel Afdeling 8

 

9b. Voorstellen Afdeling 9

 

9c. Voorstellen Nationaal Vliegprogramma Afdeling 3

 

9c.5 Reactie Afdeling 3

 

10. Nieuwe opzet Nationale concoursen

 

10b. Voorstel opsplitsing sector zuid

 

12. Kampioenschappen en eerlijk spel

 

12a. Reactie Afdeling 10 Kampioenschappen en eerlijk spel

 

12b. Voorbeeld uitslag afdeling 5 E29

 

12c. Voorbeeld uitslag afdeling 5 E31

 

Toelichting bij agendapunt 12: 

Compuclub heeft op verzoek van het NPO Bestuur twee uitslagen van Afdeling 5 (E29 en E31) opnieuw berekend volgens het nieuwe format. Wat je ziet in deze concept uitslagen is achtereenvolgens:

1.      De beste hokprestatie (pagina 1)
2.      De beste aangewezen prestatie (pagina 2)
3.      De traditionele uitslag zoals we deze kennen (pagina 3 en 4)

 

13. Losplaatsen beleid

 

14. NPO Kandidaat bestuursleden

 

15. Pilot elektronisch stemmen Secties

 

16. Beleidsplan NPO

 

17. Bestuursmodel NPO

 

18a. FinanciŽle verwachting 2020

 

18b. Begroting 2021

 

18c. FBCC Begroting 2021