Vers 9691 Marie Jose eens hartelijk bedanken vrede duiven ze kansen geven
Marie Jose wonderbaar lieve vrouw Gregoor Lieven duivenliefhebber wezen
Marie Jose verplicht haar lieve man op Barcelona duiven ook tien deelnemen
Marie Jose haar lieve man was 2 jaar gestopt als duivenmelker ga deelnemen

Marie Jose duiven vliegen dit jaar voor moeder liefde eerbied geven wel edel
Marie Jose is moeder 3 lieve dochter die ieder dag wonderbaar liefde geven
Marie Jose ga eens een oprechte verjaardag wensen in naam duivenmelkers
Marie Jose lieve vrouw van deze wereld die weet waarden hart liefde geven
Marie Jose geen kwezel weet duiven vliegen Barcelona vrouw waardig leven
juli 2020 gvr