Vers 9653 Frans Van de Ven supporter Barcelona duiven ras die zeer snel vliegen
Frans geen duivenmelker Barcelona supporter met aandacht die niet bedriegen
Frans volgt duivensport aandacht Barcelona winnaars duiven ras nooit
verliezen
Ook wijzen woorden wijlen Emiel Matterne jaren overleden duiven snel
vliegen

Karel Boeckx ras duiven is ontstaan uit natuur duiven Jos van den Bosch
Berlaar
Jos van den Bosch uit Berlaar duiven ras is ontstaan duiven van Alex
Hansennen
Karel Boeckx deze klas duiven velen eigenschap gelegd alleen vlieger
presteren
Karel streng duiven erfelijke eigenschap niet storen chemisch mineralen
geven

juni 2020 gvr