Vers 9651 Mensen die niet durven denken aan de waarden van leven
Gaat corona virus kansen gveven zonder zelf nooit weten echte leven
Het leven wonderbaar velen die nooit weten eten chemische toxines
Chemische toxines die verstand storing geven naar ziek dement leven

Vandaag veel beschaving waarden geen aandacht geven ganse leven
De leven waarden van de schepper mooi leven nog nooit is begrepen
Geen mensen heeft recht waarden van God schepping te vernederen
Wie geen eerbied geven God wonderbaar schepping waarden weten
juni 2020 gvr