Vers 9640 Zeer geachte lieve Mevrouw uit zeeland laat weten de politiek winter slaap verstreken
Mensen vandaag die heeft gelezen gaat niet weten tijd van 100 jaar
Goddeloos leven verstreken
Mensen die niet gezond eten echt gezond leven vergeten corona virus gaat
tijd weer gaan slapen
Over West Vlaamse dorpen zweven vrede duiven velen teken geven schepper
wonderbaar leven

Vandaag veel vrouwen eigen lichaam niet begrepen geen respect eigen
leven die seks beheersen
Duizenden vrouwen ganse wereld verdriet leven niet weten chemische
toxines leven ontregelen
Mensen die eigen lichaam ontregelen door hormonen nemen eerste
slachtoffer wezen ziek leven
Mensen die niet geloven wat staat neergeschreven verkiezing volk
Schotland echt niet begrepen
juni 2020 gvr