Vers 9639 Wim Kempeneers hartelijk bedanken hard werken voor duivensport
Wim laten wonderbaar liefde de ganse duivensport zoveel krachten bewegen
Ben zeker moeder Gusta gaar fier op zoon echt duivensport nieuwe weg geven
Zeer geachte Wim uw denken over wonderbaar natuurlijk leven is werkelijk edel

Waren ieder duivenbond bestuur zo edel was vandaag ieder mens duivenmelker
Duivensport beleven geven vreugde aan leven velen niet weten in verdriet leven
De duif een uitverkoren vogel velen die niet weten beschaving waarden verdelen
Geachte Wim gaan met je meeleven tijd van chelische duiven werkelijk verstreken

juni 2020 gvr