Vers 9634 Democrate van Amerika geen beter leugen over Amerika president
Werkelijk president van Amerika oprechte klas vrede duif voor ganse wereld
Werkelijk maffia politieker boze wolven schapenvracht zoveel kiezer verliezen
Werkelijk Politiek verkiezing Schotland niet begrepen laten de kiezer verliezen

Duizenden kiezers gaan denken wonderbaar natuurlijk leven schepper weten
Vandaag maffia proberen mensen die vrij durven denken en vakjes gaan leven
vandaag proberen Maffia Politieke mensen anders laat denken over het leven
Duizenden kiezer gaan politiek gevaarlijk wolven in schapenvracht waarnemen

juni 2020 gvr