Vers 9624 Gaat Leo Anthonissen met Kloots duiven ras verbreken duiven record Jef Jan Maurissen
Gebroeders Maurissen Dorp Oelegem duiven waren in jaar 1948 +1949
onklopbaar wonderbaar
Wat hier staat beschreven geen verhaal maar werkelijk waarheid Jan deed
werkelijk een voorstel
Eerst afgegeven duif de eerste prijs spelen daar werd veel geld op toog
gelegd duiven verspelen

Gebroeders Maurissen duiven eerst afgegeven duif eerste prijs spelen
voor veel geld verkregen
Gebroeders Maurissen duiven vlogen wonderbaar werkelijk onklopbaar geen
verhaal geld spel
Duizenden duizenden Euro was in die tijd werkelijk veel geld duizenden
duivenmelker bewegen
Hoor jan hard vloeken veel geld verloren er waren zes duiven gekomen
geen eerste afgegeven

juni2020 gvr