Vers 9622 Zeer geachte lieve Mevrouw laat je weten gij heb de leven tekens niet goed begrepen
Mensen die niet hebben gelezen gaat echt weten tijd van 100 jaar Goddeloos leven is verstreken
Mensen die niet gezond eten echt gezond leven vergeten corona virus kom weer de dood geven
Over West Vlaamse dorpen zweven vrede duiven velen teken geven schepper wonderbaar leven

Vandaag vrouwen eigen lichaam niet begrepen geen gaan respect eigen leven je seks beheersen
Duizenden vrouwen die niet weten waarom top tepels gekregen chemische fosfaat toxines eten
Mensen die eigen lichaam ontregelen door hormonen nemen eerste slachtoffer wezen ziek leven
Mensen die niet geloven wat staat neergeschreven verkiezing volk Schotland niet echt begrepen
juni 2020 gvr