Vers 9615 Zeer geachte lieve Mevrouw wonen in Stad Brussel mag geen naam vermelden wens
Wonderbaar schoon prachtige oprechte vrouw ze verdien wel edel oprechte verjaardag wensen
Vrouwen die de klieren niet zijn versleten de waarden van leven weten seks kunnen beheersen
Duizenden die vandaag niet de waarden van liefde leven van niet eens waarden weten beleven

Vandaag veel vrouwen eigen lichaam niet begrepen geen respect eigen oprecht leven beheersen
Duizenden vrouwen ganse wereld verdriet leven niet weten chemische toxines leven ontregelen
Mensen die eigen lichaam ontregelen door hormonen nemen eerste slachtoffer wezen ziek leven
Mensen die niet geloven wat staat neergeschreven verkiezing volk Schotland niet leven begrepen
juni 2020 gvr
.