Overtuig Je of alles goed is.... Bij twijfel niet kopen... Maak duidelijke afspraken over leveringen... gezondheid ..en staat van het gekochte item....
Let extra op als er vooruit betalingen moeten worden gedaan voor verzending van een item....voorkom ongewenste verrassingen...
 

 

 

2jonge overnachtduiven Vader is Broer Dopke A.Deidstra Mdr
 is 100% N.Pierren lijn klamper x Nika/lijn wondere Pierren Roste Schaper
Inl:0514-581783