Overtuig Je of alles goed is.... Bij twijfel niet kopen... Maak duidelijke afspraken over leveringen... gezondheid ..en staat van het gekochte item....
Let extra op als er vooruit betalingen moeten worden gedaan voor verzending van een item....voorkom ongewenste verrassingen...
 

 

 

Een 4 tal Vandenabeele jongen

Vandenabeele 143 X Welmoed kleinzoon Rudy X Kleindochter Wondere Dirk
Welmoed is een uitstekende vliegduivin in 2017 tot nu toe 15 X prijs is moeder van 2 1e prijswinnaars

Jordy Vandenabeele 954 X Dochter Kleine Turbo Vandenabeele
Jordy in 2017 na 4 vluchten 2e Asduif Fond Samenspel A en 6e Asduif fond Afdeling Friesland
Totaal 31 X Prijs waarvan 24 X 1 : 10 en 7 X 1e vereniging

VOOR DE STAMBOMEN ZIE DE BIJLAGE

VOOR MEER INFO WWW.KWEEKCENTRUMRIJS.NL

E.MAIL: INFO@KWEEKCENTRUMRIJS.NL 

WOONPLAATS: ZUID WEST FRIESLAND