Overtuig Je of alles goed is.... Bij twijfel niet kopen... Maak duidelijke afspraken over leveringen... gezondheid ..en staat van het gekochte item....
Let extra op als er vooruit betalingen moeten worden gedaan voor verzending van een item....voorkom ongewenste verrassingen...
 

 

 

2 jonge duiven vader 2x NPO TT

De laatste jongen van Rypster Alwin x duivin Alwin Petrie
welke ook diverse eerste prijswinnaars heeft gegeven.
Zie de bijgevoegde stamkaarten van beide ouders.

Voor info:
Jacob F. Draaisma
Tel.: 0646 432 493
Dronrijp, Friesland
Mail: info@draaisma-pigeons.nl