LET OP
Overtuig Je of alles goed is.... Bij twijfel niet kopen... Maak duidelijke afspraken over leveringen... gezondheid ..en staat van het gekochte item....
Let extra op als er vooruit betalingen moeten worden gedaan voor verzending van een item....voorkom ongewenste verrassingen...
Ga item halen of onder rembours....

 

 

Late jongen van Rypster Kweekhok.

Bij enkele koppels liggen nog een aantal jongen die de komende week klaar zijn.
Zoek u voor het komende jaar versterking, hier uw kans.
Zijn allround duiven die in de top mee kunnen van 100 - 760 km.
Ik heb de stamkaarten van de ouders bijgevoegd.

Ook staat er nog een bon op de bonnenverkoop van Duivenmarktplaats, bonnummer 101. Hier staat ook nog informatie over het Rypster Kweekhok.

Voor informatie bel of mail:

RYPSTER KWEEKHOK
Jacob F. Draaisma
Dronrijp
0646 432 493
jacobdraaisma63@gmail.com

Bijgaand een aantal referenties van liefhebbers die zijn geslaagd met jonge duiven van het Rypster Kweekhok.
Dirk Buwalda, Franeker
Simon Kanger, Ameland
Henk Schreuder, Dronrijp
Dirk Bakker, Appingedam
Yde Ypma, Joure
Henk Heinneman, Ruurlo
Vincent Everling, Gouderak
Jos Luhen, Oldenzaal
Wim van Zon, Nijverdal
Comb. Verlee - de Haan, Werkendam
W. Buwalda, Franeker
H.D. Kooistra, Garijp
Reimer Strikwerda, Arum
Lykle Bokma, Dronrijp
Fokke van der West, Oudega
enz.