LET OP
Overtuig Je of alles goed is.... Bij twijfel niet kopen... Maak duidelijke afspraken over leveringen... gezondheid ..en staat van het gekochte item....
Let extra op als er vooruit betalingen moeten worden gedaan voor verzending van een item....voorkom ongewenste verrassingen...
Ga item halen of onder rembours....

 

 

Vraagprijs is 450,00 (dit is 50% van de aankoopprijs in 2001)

Ik heb dit systeem gekocht in 2001 en in het najaar van 2004 ben ik gestopt met de duivensport.

Het heeft altijd op een kurkdroge zolder gelegen.
Ik heb het systeem zo lang gehouden, omdat ik misschien weer met de duivensport zou beginnen.
Maar om gezondheidsredenen is deze kans zeer klein.
Dirk de Boer    Wijchen

06-13769385