Ingezonden door John Heijnen

Hallo Martijn,
Daar ik door velen gebeld wordt voor uitleg, wil ik vragen om bijgaand artikel toch te plaatsen uit oogpunt om dit soort afgunstige “klokkenluiders” de mond te snoeren.
Zeker nu ik vermoed dat hij uit ons Samenspel SSM afkomstig is !!!!!
Bij voorbaat dank en met sportgroeten,
John Heijnen, Geleen,.

Geachte sportvrienden,
Na 60 jaar duivensport is mij weer wat overkomen waar ik een behoorlijk onpasselijk van wordt.
Op de wedvlucht Rethel haalde ik een goed resultaat, hetgeen beantwoorde aan de criteria die zijn vastgelegd in "topprestaties Nederland" volgens de PIPA-site.
Dus ik denk stuur de uitslag maar in, Rethel, 16 april, Samenspel Maaskant 860 duiven 5, 40, 65, 92 ( 4 / vd 8)
en vereniging ( niet vermeld op PIPA ) 217 duiven 4, 19, 24, 30, 55 (5 / vd 8).
Wat zie ik op de uitslaglijst, dat ik 9 duiven gezet heb en geen 8.
Door het poulen vooraf schijnt er in de (aangepaste) software een fout te zijn geslopen
waarbij een 0-getekende duif (als 9e) is "ingezet".
Hetgeen op meerdere plaatsen gebeurd is heb ik begrepen en Frans Huynen heeft hierop meteen de software aangepast, waarvoor dank.
Op wedvlucht Epernay zal blijken of het in orde is.....
Wat schetst mijn verbazing dat ik van PIPA een e-mail ontvang met de mededeling dat iemand gebeld had en mijn uitslag van de site verwijderd was.
Na telefonisch overleg met Frans Huynen en Frans Wauthle is er een brief opgesteld met een verklaring van het gebeuren,
waarvoor dank.
PIPA vroeg om deze brief, om alsnog de uitslag terug te plaatsen, hetgeen gebeurd is.
Maar nog erger vind ik dat de "klokkenluider" telefonisch aan PIPA doorgeeft, dat dit niet de eerste keer is,
 terwijl er van mijn ingezonden uitslagen nog nooit 1 verwijderd is.
Sterker nog, wanneer men de uitslag invult en wil versturen krijgt men direct te zien dat hij niet voldoet aan de voorwaarden en niet verzonden kan worden.
"klokkenluider" bedankt....waarschijnlijk heb je zelf nog nooit een uitslag ingestuurd of door je "prestaties" niet kunnen insturen
en heb je mij in een kwaad daglicht gesteld.
Meerdere personen waren op de hoogte van het gebeuren en jij waarschijnlijk niet omdat je niet verder
 kijkt dan de duivenneus lang is....had mij gebeld voor uitleg dan had het niet zover gekomen....
John Heijnen, Geleen.
 

Mening geven  op oomentijn@hotmail.com