Ingezonden 

Duiven weten de weg waar ze thuis horen, liefhebbers niet 

Hallo Martijn,

Ik weet niet of bijgaand artikel in je rubriek thuishoort maar omdat het een cruciaal iets is en ik weet dat vele liefhebbers Duivenmarktplaats bezoeken, zou ik je toch willen vragen het te plaatsen.

Ik zie ook NPO "perikelen" en ook van andere afdelingen verschijnen met eenieders mening.

Bij voorbaat dank en met sportgroeten,

John Heijnen, Geleen.

---------- Oorspronkelijk bericht ----------
Van: John Heijnen <john.heijnen@ziggo.nl>
Aan: w.j.beckers@home.nl
Datum: 7 november 2015 om 14:00
Onderwerp: Duiven weten het wel, maar de liefhebber weet niet meer waar hij thuishoort.

Hallo Willem, gaarne plaatsen op de site.

Duiven weten het wel, maar de liefhebber weet niet meer waar hij thuishoort.

Daar ik reeds 60 jaar in de duivensport meedraai (met ups en downs) heb ik toch een mening over hetgeen momenteel speelt in onze provincie.

Liefhebbers verlaten hun vereniging om buiten hun woonplaats lid te worden van een andere vereniging of samenspel, of al zijn (in Geleen zelf zijn dat al meer dan 22 spelende hokken!!)

Begrijp me goed dat ik ieders keuze respecteer en ik geen bezwaar heb om met wie dan ook samen te spelen.

Maar wat me wel tegenstaat is dat er momenteel verzoeken om samen te spelen met , dan wel te worden aangenomen in een andere vereniging , worden ingediend die de sport op geen enkele manier ten goede komen.

Nu concreet:

Samenspel Beek/BUG wijst vorig jaar een verzoek af (na oriŽnterend gesprek) om een vereniging uit Geleen op te nemen in hun Samenspel onder het mom van "ligging". Dit jaar is daar wel besloten om individuele leden aan te nemen ongeacht de ligging en dit noem ik een actie van "verenigingkapotmakerij". Wat betekent "ligging" als er vanaf Rethel WEFO mogelijk is???

SSM gooit de grenzen open (2014) door aannemen Belgische liefhebbers. Hierover is al genoeg geschreven!!

MLS '04 dient een verzoek in om samen te spelen met SSM en SPC vanaf Sens 360 km!!! Wat heeft dit voor nut als er dan toch al provinciaal en (al eerder) WEFO wordt gespeeld? en de kampioenschappen per Samenspel gehandhaafd blijven.

Over "Noord" en andere districten kan en wil ik niet oordelen ivm met mij niet bekende zaken.

Misschien maak ik wel wat (hopelijk opbouwende) kritiek los en daarom kom ik ook zelf met een voorstel hetgeen ik al jaren indien maar zonder geargumenteerd(e) commentaar/afwijzing/reacties.

Maak in Limburg 4 districten (verenigingslokaal is maatgevend) met netnummers 043, 045, 046 en de rest (het huidige "Noord").

Lossing tot t/m Rethel per district. Men heeft dan m.i. dan ook "windonafhankelijke" districten.

Maak 4 uitslaglijsten en indien men wil overpoulen naar een ander district is dit vrij ("a la WEFO" zou ik zeggen) voor alle liefhebbers.

Heren Liefhebbers en vooral heren Bestuurders denk daar maar eens over na in deze "rustige" winterperiode en kom tot actie met zaken die onze (toch al neergaande) duivensport ten goede komen.

Gaarne zie ik dan ook opbouwende kritiek t.a.v. bovenstaand verhaal.

John Heijnen Geleen tel 0625025994 e-mail john.heijnen@ziggo.nl

LET WEL: Dit verhaal is geschreven op persoonlijke titel
en niet uit oogpunt van mijn functie als secretaris bij WZC 2010, 2437, Geleen.


                           

 

Mening geven  op oomentijn@hotmail.com