Terug naar startpagina

 


De vergrijzing in de Duivensport in Limburg is erg groot. Ik geloof dat Brabant hier ook mee te kampen heeft, maar dat het wat de jeugd betreft boven in Holland wat gunstiger is. Ik ben 53 jaar en hoor nog bij de jeugd in Limburg. Ben 35 jaar lid ven een 15 koppige vereniging. Toen ik voor 35 jaar terug bij deze vereniging kwam, waren we nog met 43 leden. Het is niet zo, dat in de loop van de jaren er zoveel liefhebbers zijn die met deze sport ophouden, maar veelal is het dat de leden op oudere leeftijd gestorven zijn. Ik kom in heel Limburg bij enkele bestuurders van verenigingen, samenspellen en distrikten en dit zijn voornamelijk mensen die al enkele of meerdere jaren met pensioen zijn, en de nodige tijd hebben om deze functie ook goed uit te voeren. Heb je een nieuwe bestuurder nodig , staat deze vacature erg lang open. Denk dat van de bestuurders de secretaris wel veruit het meeste werk heeft.(zonder deze kan de voorzitter niet goed functioneren, naar mijn mening) Vaak is het ook nog deze persoon, die het uittellen en versturen van de wedstrijduitslagen doet. Voor deze mensen doe ik mijn petje af. Ik kijk nou terug naar het verleden en het heden, maar we moeten proberen om positief naar de toekomst te kijken wat de duivensport betreft. De NPO heeft 9 maart een vergadering waarin ook besloten gaat worden over het bestaansrecht van een vereniging aan de hand van het aantal leden. Ze willen dat een vereniging nog 15 leden telt, waarvan minimaal per vlucht 8 spelende voor je eigen inzetlokaal. Indien je kijkt dat er in heel Limburg al 18 verenigingen zijn die tussen de 10 en 15 leden hebben, dan hebben deze verenigingen over een jaar geen bestaansrecht meer. De verenigingen die nu de beperkte ophaaldienst al hebben, zullen wel blijven bestaan omdat die altijd voldoende inzetters hebben. Ik ben 53 jaar , mobiel en ga wel naar een andere vereniging als het zover komt. (hoewel dat ik hoop dat het nog de nodige jaren duurt) Maar in deze verenigingen die ophouden te bestaan zitten duivenliefhebbers die al langer dan 40 of 50 jaar de duivensport beoefenen. Hier zijn dan liefhebbers bij, (die wel of niet mobiel zijn) die bij het ophouden van de eigen vereniging echt niet meer naar een andere vereniging toe gaan. Wil je deze liefhebbers hun laatste jaren hun geliefde sport nog afnemen. Ik denk in ieder geval in Limburg, dat dit weer de nodige liefhebbers kost. NPO bestuur: dat we naar de toekomst toe het nodige moeten veranderen, dat is zeker. Daar komen we echt niet aan onderuit. Dat zal iedereen wel inzien, maar hou het aantal leden wat een vereniging moet hebben nog enkele jaren op een 10 a 12 leden, zodat deze mensen op oude leeftijd hun geliefde hobby niet afgenomen wordt. NPO Jullie schrijven zelf, dat jullie de verenigingen niet aan willen tasten in hun bestaansrecht. Probeer dan ook zulke nieuwe regels of wetten te bedenken dat we in ieder geval op dit moment niet gelijk een aantal liefhebbers (Ik denk zelfs dat het een behoorlijk aantal is) voor het blok zetten, om met hun geliefde hobby te stoppen.
M.vr.gr. Rob S.

Update
Beste Rob,
Je wordt op je wenken bediend door jouw , en mijn Sportbond.
En maar commissies en praatgroepen oprichten om de duivensport weer uit het slop te halen.
Geloof jij daarin, nee maar wel in een gezellige club waar je graag komt om je sport op ieder zijn eigen manier te beleven.
Dat wordt weer een paar duizend leden minder.
Als ik bij een andere club zou willen inkorven wordt ik daar namelijk wel lid, nu wordt je gedwongen ( als je je tenminste laat dwingen ).

"Na zorgvuldig overleg in ons bestuur denken wij dat we hiervoor een goede oplossing hebben gevonden;
a. Het aantal leden van een vereniging bepalen we op 15.
b. Voor het aantal inkorvende leden stellen we dat getal op 8 per wedvlucht.
Deze wijzigingen dienen ook in het HH-reglement en het Wedvluchtreglement te worden aangepast. Ad. a. Betreft Artikel 4 lid 1 van het HH-reglement. Lid 2 kan o.i. vervallen. Lid 5 onder punt d. daar stellen we ook voor het getal 15 op te nemen. Ad. b. Betreft Artikel 4 lid 4 onder b. en c. daar stellen wij voor het getal 8 op te nemen. De juridisch juiste tekst zullen we in overleg met een deskundige laten vaststellen. Door dit zo te besluiten tasten we geen enkele vereniging aan in zijn of haar bestaansrecht maar bereiken we wel dat de concoursveiligheid enorm verbeterd en bereiken we ook dat de broodnodige samenwerking tussen verenigingen wordt gestimuleerd. Het resultaat bij andere speldisciplines bewijst dat die samenwerking alleen maar tot positieve effecten leidt".
Aldus ons "eigen" NPO.
Groeten,Bert de M

Update
Hallo, wat de vergrijzing in de duivensport in limburg betrefd is ook in brabant.
Maar hier is een andere oplossing bedacht namelijk er moet een minimaal
aantal duiven in concours zijn anders halen ze ze niet op.
Dacht iets van 100 voor dagfond en fond jonge duiven en 75 voor overnacht en africhting.
De vereniging of liefhebbers mogen wel het het verschil zelf bijleggen
zodat ze ze toch komen ophalen of de duiven zelf naar een ander inmandlokaal brengen.
Dus er zijn wel diverse oplossingen.
Er volgt weer een aderlating denk ik als de software vernieuwd moet worden
vooral de oudere liefhebbers hebben nog steeds hun eerste systeem dat dan niet meer geschikt is.
Dus of een nieuw systeem of afhaken.
Hoop er het beste van.
Groetjes, gupke

 

   
 
 

 


 

 

 

vragen-Antoorden via info@duivenmarktplaats.nl

Oudere vragen klik hier....


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Terug naar startpagina