Terug naar startpagina

 


Goedemiddag Peter.

Heb een vraag.
En dat is het volgende zit met een probleem en weet er feitelijk geen raad mee.
Het is namelijk zo in het huidige huis waar wij in wonen is een rijtjes huurhuizen heel mijn levensloop zit in dit huis volgend jaar woon ik er 60jaar ben als kind met mijn ouders hier komen wonen in 1959.
Later toen mijn ouders mijn vader is vroeg gestorven moeder is naar een bejaarde woning gegaan
en het huurhuis staat zo een dertig jaar op mijn onze naam .
En altijd al heel mijn leven met mijn vader samen duiven gehad op dit adres.
Maar nu worden de huurhuizen gesloopt heb de tijd tot eind Oktober 2018 was ons aangezegd in Maart 2017.
Nu hebben wij ons in laten schrijven voor een nieuwbouw woning hele nieuwe wijk NIEUWBOUW.
Maar ik wil natuurlijk daar graag een duivenhok wegzetten om toch met duiven te kunnen blijven spelen
Want het is voor mij en mijn vrouw alles we hebben geen andere hobby.
Hoe kan ik dat regelen dat ik daar een duivenhok weg mag zetten.
Moet ik dan een vergunning bij de gemeente aanvragen of zoiets ik weet het niet
maar het zou wel zonde zijn als ik met de hobby moet stoppen door dit.
WIE KAN MIJN HELPEN,HOE IK HET MOET DOEN
Gaarne reacties hier op waar ik wat mee kan doen.
Met Vriendelijke Groeten.
Frans.

Update
Als antwoord op de vraag van Frans.

Ten eerste is toestemming nodig van de verhuurder: de woningbouwvereniging.
 Kijk goed in de voorwaarden. Soms wordt het houden van postduiven uitgesloten.
Dus eerst even met de woningbouwvereniging bellen.
Daarnaast mag vergunningsvrij in vrijwel elke tuin een duivenhok worden gebouwd.
Als postduiven bedrijfsmatig of in een omvang alsof zijn bedrijfsmatig is worden gehouden, dan is het ook noodzakelijk een milieumelding te doen. Dat kan een rol spelen bij het houden van zo’n 150 duiven of meer.
Als de heer Frans mij een mail stuurt met de locatie, mailadres  dan kijk ik vrijblijvend naar het bestemmingsplan.
Met vriendelijke groet,
Krijn de Ruijter

Update
Frans
In antwoord op uw vraag op duivenmarktplaats kan ik volgende berichten.
Het bestemmingsplan laat zo te zien een duivenhok toe op uw nieuwe perceel. Uw nieuwe tuin heeft de aanduiding ‘Erf’.
U kunt deze vergunningsvrij plaatsen. De maximale oppervlakte is zo te zien maximaal de helft van uw achtertuin.
De maximale hoogte is:
a. Binnen een afstand van 4 meter van uw woning
Binnen een afstand van 4 meter mag er niet hoger worden gebouwd dan 30 cm boven de hoogte van de vloer van de eerste bouwlaag.
b. Op een afstand van meer dan 4 meter van het hoofdgebouw
Bijbehorende bouwwerken verder dan 4 meter van het oorspronkelijk hoofdgebouw mogen altijd
3 meter hoog zijn. Indien u hoger gaat bouwen dan 3 meter, gelden specifieke eisen voor de dakvorm en
de bouwhoogte ten opzichte van naburige percelen om te voorkomen dat daar te veel zonlicht wordt
weggenomen. Hierbij geldt dat het dak tenminste twee schuine dakvlakken moet krijgen. De dakvoet
(het laagste punt van het schuine dak) mag niet hoger zijn dan 3 meter. De hellingshoek van de dakvlakken
mag niet meer zijn dan 55°. De hoogte van de daknok mag in ieder geval maximaal 5 meter hoog
zijn, en wordt verder in hoogte begrensd volgens de formule: (afstand daknok tot de perceelsgrens
[m] x 0,47) + 3= maximale daknokhoogte [m].

Rekenvoorbeeld:
Stel, de afstand tussen de daknok en de perceelgrens is 3 meter. Dan wordt de formule (3 m x 0,47)+3= 4,41 m. U mag dus, mits u aan bovenstaande voorwaarden voldoet, max. 4,41 m. hoog
bouwen.
Als het duivenhok aan de maten voldoet dan is deze vergunningsvrij. Het melden of een vergunningaanvraag is dan niet nodig.
Eerst is het nog van belang om bij uw woningbouwvereniging na te gaan of uw een duivenhok mag plaatsen.
Het lijkt mij daarnaast wel goed om uw toekomstige buren te informeren.
onder voorbehoud   Op basis van sommige bestemmingsplannen mag een tuin met bijv. een tuinbestemming niet bebouwd worden.
Ook niet vergunningvrij.
Met vriendelijke groet,
Krijn de Ruijter

Update
Hallo Frans,

Zou je willen adviseren om toch bij de gemeente te informeren of je een duivenhok mag plaatsen en wat de voorschriften zijn.
Je moet er rekening mee houden dat je buren treft die bezwaar maken bij de gemeente vanwege overlast van velerlei aard zoals geluidsoverlast, uitwerpselen, ongedierte, besmettingsgevaar enz. enz.
Wij hebben zelf nu 35 jaar duiven gehouden en nooit problemen gehad tot vorig jaar nieuwe buren kwamen die een verzoek tot handhaving indiende gebaseerd op een artikel in de gemeentelijke verordeningen betreffende het houden van dieren.
Gevolg is dat wij onze duiven alleen 's morgens van 8:00 tot 11:00 uur mogen laten uitvliegen niet op zaterdag, en zondag hoewel de deelname aan vluchten toegestaan is. Omdat wij 35 jaar geleden een vergunning aangevraagd werd het argument dat we illegaal gebouwd hadden niet ontvankelijk verklaard.
Maar je begrijpt dat we wel in de problemen gekomen zijn wat de trainingsmogelijkheden zijn zeker nu met de jonge duiven die nog uitgewend moeten worden.
Zuur is het ook ik de duiven van mijn clubgenoten welke 1 en 2 straten van ons af wonen wel in alle vrijheid hun duiven kunnen laten vliegen op tijden welke hen past.
Ik hoop dat alles goed gaat maar probeer zo veel mogelijk de regeltjes na te vragen om niet later in problemen te komen.
Cees

Update
Hierbij een aanvulling.
Gedoeld wordt op de volgende bepaling die in veel gemeentelijke verordeningen wordt toegepast:
Artikel 2:60 van de VNG model APV regelt dat het college plaatsen kan aanwijzen waar het verboden is om:
•dieren te houden
•of meer dieren te houden dan een door het college bepaald aantal
•of dieren te houden anders dan volgens het college bepaalde regels.
Sommige gemeenten hebben een verbodsbepaling opgenomen in de APV dat het houden van (grote aantallen) dieren in de buitenruimte verboden stelt. Van dit verbod kan ontheffing worden verleend.
De bedoeling van dit artikel is dat het college kan optreden tegen mensen die door het houden van dieren geluidsoverlast, stank of andere hinder veroorzaken.
Meestal gebeurt dat door voor te schrijven dat er niet meer dan een bepaald aantal dieren mogen gehouden, of dat er bepaalde maatregelen worden genomen die het geluid beperken of ervoor zorgen dat dieren niet meer ontsnappen.
Bij de toepassing van dit artikel is een aantal zaken van belang:
•Geen twee situaties zijn hetzelfde. In beginsel is het in Nederland normaal gebruikelijk dat iemand huisdieren houdt, en de overheid past enige terughoudendheid bij het optreden daartegen. Bij klachten zal het college moeten bekijken wat redelijk is in het geval zoals dat er ligt.
Met vriendelijke groet,
Krijn de Ruijter

Update
Ik zie dat er een vraag bestaat over het wel op niet mogen plaatsen van een duivenhok..
In het Antwoord van Krijn de Ruijter zie ik dat hij het volgende zegt:
“Als postduiven bedrijfsmatig of in een omvang alsof zijn bedrijfsmatig is worden gehouden, dan is het ook noodzakelijk een milieumelding te doen. Dat kan een rol spelen bij het houden van zo’n 150 duiven of meer.”
Een milieumelding is formeel al noodzakelijk bij het houden van 25 vogels, of meer.
Voor meer informatie zie: https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit/activiteiten/sport-recreatie/fokken-houden/
Mvg, Dennis

 


 

vragen-Antwoorden via info@duivenmarktplaats.nl

Oudere vragen klik hier....


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Terug naar startpagina