Terug naar startpagina

 
Ophokplicht

Per direct ophokplicht vanwege de vogelgriep
Zie ook NPO .

Beste dank voor melding, maar ik interpreteer het iets anders,duiven zijn geen pluimvee, tentoonstellingen van pluimvee zijn verboden, ook via NPO verneem ik dat er geen maatregelen zijn voor postduiven, alleen binnen de straal van het toezicht gebied, zijn losvliegen en tentoonstellen niet toegestaan, dus geen onjuiste conclusies trekken of verwarring zaaien

Persbericht 8 Dec 2017


Vanmorgen is vogelgriep vastgesteld op een eendenbedrijf aan de Alikruikweg in Biddinghuizen. In het hele land geldt vanaf nu een ophokplicht voor commercieel pluimvee.
Ook is er een tentoonstellingsverbod ingesteld. Dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen. De dierentuinen en kinderboerderijen kunnen wel bezocht worden.
In een zone van tien kilometer rond het bedrijf geldt een vervoersverbod. De maatregelen duiden op de aanwezigheid van de hoogpathogene variant. Op hetzelfde bedrijf heerste een jaar geleden ook vogelgriep.
De website Nieuwe Oogst meldt dat onlangs tientallen dode zwanen in het Veluwemeer zijn aangetroffen. Desondanks gaf landbouwminister Schouten deze week aan dat een ophokplicht nog niet nodig is. Zij baseerde zich daarbij op een advies van de deskundigengroep dierziekten van eind oktober.
''Nederland herbergt ’s winters grote aantallen watervogels (risicosoorten). Daarnaast komen veel in Nederland aanwezige vogelsoorten ’s winters in groepen bij elkaar voor. Als deze grote groepen vogels in contact komen met in standvogels aanwezige vogelgriepvirussen bestaat de komende maanden een risico voor verspreiding van dat virus. De grootte van dit risico is niet in te schatten. Extra aandacht voor monitoring van dode en zieke vogels is daarom van belang. De dreiging voor de komende maanden laat zich lastig voorspellen'', aldus de deskundigengroep.
De pluimvee-organisaties NOP en NVP pleiten al enkele weken voor een ophokplicht.
Alle dieren op het bedrijf in Biddinghuizen worden geruimd.
Voor rapport deskundigengroep, klik hier


  

 

 

  


vraag kan men stellen op oomentijn@hotmail.com

Oudere vragen klik hier....


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Terug naar startpagina