Terug naar startpagina

 
Selecteren
Martijn, hoe selecteer jij je duiven?
Doe je dit naar aanleiding van het aantal prijzen of kijk je ook naar de afstamming?
Als een duif 15 keer is mee geweest, hoeveel prijzen moet hij dan gemiddeld gehaald hebben?
Sommige melkers selecteren 1 op 10 prijzen. Hoe werkt dit precies?
Gr


Beste selecteren is
1) Belangrijk om vooruit te komen
2) Vervelende bezigheid ,
Anton vd Wegen vertelde me meerdere malen, je moet afscheid nemen van een duif als je er geen plezier meer van hebt, N-J Koenders geeft aan je ziet of je de goede gehouden hebt en die verdwenen niet meer over nadenken, je zult het nooit meer weten.
Om de einselectie gemakkelijker te maken kun je vanaf ei al selecteren, slechte piepende jongen worden zelden toppers, duiven die schuw zijn en slecht luisteren, geven geen plezier, duiven met een lichaamsafwijking zullen je niet verder helpen, duiven die vaak vermoeid en te laat thuiskomen worden het ook niet, duiven die als eerste niet lekker zitten, of iets mankeren verdienen geen plaatsje, maar dan de jaarlijkse eindselectie , ga er van uit om een hokbestand te hebben van 50% ouden(30% tweejarigen en 20% ouder) en 50% jaarlingen, ( in mijn ogen kunnen duiven langer mee dan we denken, missen ze mogelijk de pure snelheid op zware moeilijke vluchten kunnen ze hun diensten nog bewijzen bewijzen)duivinnen zijn meestal na 3 jaar klaar, uitzonderingen daargelaten
Selectie oude duiven/ jaarlingen
60% prijs met enkele keren kop bij 1 op 4 prijs
Jonge duiven
Fris thuiskomen, 60% prijs en graag enkele keren vooraan in de uitslag, de beste jonge duiven worden vaak de betere ouden, maar er zijn verassingen topjongen kunnen als jaarling tegenvallen en andersom, laat hier ook uw gevoel meespreken, vwb de afstamming, bij twijfel de grotere duiven voorrang geven.

Opmerking
1)Twijfelaars worden zelden meevallers
2) Selecteer kort na het seizoen, wacht niet tot ze er weer perfect en mooi uitzien na de rui
3) laat uw gevoel meespreken, bij niet halen van prijspercentage, doordat de jongen bijv in het seizoen coli kregen, dan duiven met meeste prijzen voorrang geven
4) enkele lege bakken na de selectie geen probleem, beter geen duif in een bak dan een die bij voorbaat de volgende selectie niet haalt
5) afstamming is niet heilig, zeker niet bij bijgehaalde of duur aangekochte
6) ga niet selecteren op duivenweer , laat alle vluchten tellen, immers er zijn maar weinig vluchtdagen met duivenweer
7) ga niet selecteren op verdere afstand, bij korte vluchten zullen de slimsten zich los kunnen maken van de klad, zeer belangrijke eigenschap

Uiteindelijk moet u de selectie doen, bedenk dat u niet gemakkelijke een super uitselecteerd, immers deze zijn er bijna geen, het probleem is dat we vaak te veel onbruikbare behouden dan bruikbare uitselecteren, geef jongen waat u wat in ziet voorrang op jaarlingen en tweejarigen die tegenvallen, de jonge duiven zijn uw toekomst succes


Upd selecteren

selecteren is en blijft moeilijk. Er was een duivenmelker bij mij in de buurt, die een doffer had gekregen die uitgeselecteerd werdt bij een andere liefhebber. Maar deze liefhebber wilde deze doffer voor zijn duivin, omdat hij 1 doffer tekort kwam. Bij vorige liefhebber, maakte die amper prijs, of kwam veel te laat of dag later. Deze duif kreeg dan ook de bijnaam.. "de uitgeslecteerde" Deze doffer was een jarige doffer , en had als jonge duif als jarige niet veel gepresteerd. De man die deze duif overnam had deze doffer overgewent na vele malen terug halen bij oude eigenaar. Hij heeft deze doffer gespeeld en eerlijk waar, de ene kopprijs na de ander. Dit is 5 jaar geleden en het werdt een veel besproken duif in de vereniging. op de vlucht van Orleans vloog hij maar liefst 16e van bijna 22.000 duiven. en in de vereniging en samenspel was deze duif bijna niet te kloppen.. bijna elke wedstrijd liet hij zich als eerste zien. Wat ik hiermee wil zeggen, is dat de selectie zo zwaar en moeilijk is, dat je zeker ook de goede zult uitselecteren. Want de ene ontplooit zich al na 1 jaar, en de ander doet er wat langer over. Dus mijn advies is om de duiven langer te blijven spelen, alleen gaat dat niet altijd, omdat plaatsgebrek vaak een rol speelt. Hok is ook belangrijk!! want op een slecht hok.. gaat een top duif ook niet presteren. Zorg er eerst zeker voor dat je hok aan alle eisen voldoet. verluchting is het aller belangrijkste. Het blijft dus altijd een raadsel of de opgeruimde duiven (jonge)echt zo slecht zijn geweest als dat je zelf dacht.


Dank voor uw reactie, inderdaad er zijn duiven onder de maat die uitgeselecteerd worden, de reden van ondermaats presteren kan zijn dat de duif niet goed in zijn vel zit, bijv partner heeft wat niet klikt, plaats op het hok die hem niet aanstaat etc., verandering kan een duif plots wat extra geven en tot presteren brengen, andersom kan uiteraard ook


  

 


vraag kan men stellen op oomentijn@hotmail.com

Oudere vragen klik hier....


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Terug naar startpagina