LET OP
Overtuig Je of alles goed is.... Bij twijfel niet kopen... Maak duidelijke afspraken over leveringen... gezondheid ..en staat van het gekochte item....
Let extra op als er vooruit betalingen moeten worden gedaan voor verzending van een item....voorkom ongewenste verrassingen...
Ga item halen of onder rembours....

 

 

OP zondag 20 OKTOBER a.s. tussen 10.00 en 12.00 uur wordt in ons clubhuis
 HEEREINDSESTRAAT 6 BEEK EN DONK de geschonken zomerjongen tentoon gesteld
 t.b.v. het 100 jarig bestaan “De Luchtbode” welke online op GPS-AUCTIONS worden geveild van 15 Okt. t/m 25 Okt.

ER IS GEEN ZAALVERKOOP !!!

Gratis koffie met koek en gezellige duivenpraat.

EEN BEZOEK MEER DAN WAARD !!!