Bekijk de nieuwsbrief online
Click 'Display images' to view images
Op (de) Hoogte
Nieuwsbrief 23 februari 2018
11.532 abonnees
 
Bestuur NPO
Agenda en stukken Ledenraad 10 Maart 2018
Definitieve agenda
1. Opening
2. Appèl der afgevaardigden
3. Notulen Ledenraad 04-11-2017
4. Jaarverslag secretaris 2017
5. Financieel verslag 2017 (wordt nagestuurd)
6. Verslag FBCC en decharge verklaring (wordt nagestuurd)
7. Voorstellen bestuur
8. Voorstellen afdelingen
9. Verkiezingen
• Bestuur NPO; aftredend H. Meijners (herkiesbaar) en M. van der Kruk (herkiesbaar)
• FBCC; aftredend en herkiesbaar: K. van Buijten, J. van Kemenade en J. Bosman
• Beroepscollege NPO; aftredend en herkiesbaar J. Lamers
10. Mededelingenmap
11. Rondvraag
12. Sluiting

Amendementen kunnen worden ingediend tot vrijdag 2 maart a.s.

Wilt u meer weten? Kijk dan ook op de website: http://www.jansmitveendam.nl/, bij het volgen van bovenstaande banner krijgt u de laatst uitgebrachte nieuwsbrief van Jan Smit Kruidenelixer te lezen!
Eerste vergadering platformen en secties.
Op 5 maart is het zover, dan benoemen de platformen en secties hun bestuurders en afgevaardigden voor de Ledenraad. En u kunt daarbij aanwezig zijn om uw stem te laten horen. Op deze vergadering worden bestuursleden voorgedragen door Bestuur NPO en benoemd door de secties /platformen zelf.
Het platform/sectiebestuur gaat uw belangen vertegenwoordigen en krijgt stemrecht in de Ledenraad NPO. Alle reden dus om naar Papendal te komen om uw vertegenwoordigers te kiezen. De vergaderingen vinden plaats in Hotel Papendal, Papendallaan 3, waar de NPO sinds kort haar Bureau heeft. Op deze avond vinden de vergaderingen van alle secties en platformen plaats.
Programma
19.15 uur   Ontvangst
19:30 uur   Sectie Vitesse/Midfond
20:00 uur   Sectie Jonge Duiven
20:30 uur   Sectie Dagfond
21:00 uur   Sectie Marathon
21:30 uur   Platform Jong NPO
22:00 uur   Platform Transport
Agenda
Alle vergaderingen hebben dezelfde opzet en werken met dezelfde agenda:
1. Opening
2. Voordracht en benoeming bestuur sectie/platform
3. Voordracht en benoeming afgevaardigden sectie/platform
4. Ledenraad 10 maart
5. Sluiting
Voordracht kandidaten
Op 1 maart stellen we via www.gps2021.nl de kandidaten aan u voor die wij voorgedragen voor de diverse secties/platformen. Wij hopen u te ontmoeten op 5 maart aanstaande.

Met vriendelijke groet,

Bestuur NPO
Brief aan kandidaat bestuurders Platform/sectie.
Op 31 januari bent u aanwezig geweest bij de informatieavond voor secties en platformen op Papendal of u heeft op een andere wijze aangegeven geïnteresseerd te zijn in een bestuursfunctie in een van de secties of platformen.
 
Als u zich verkiesbaar stelt als bestuurslid van een sectie of platform ontvangen wij graag voor 28 februari a.s. uw compacte cv (zoals voor een sollicitatie) en de sectie/het platform waarvoor u zich aanmeldt.
 
Uw CV zien wij graag voorzien van naam, adres, woonplaats en wat gegevens over uw persoonlijke leven die u kwijt wilt en een leuke foto om u voor te stellen. Daarnaast vragen wij u uw werkzame leven toe te lichten en alle ervaring vanuit de duivensport, voorzien van een aantal kerncompetenties. Wat is uw beoogde functie, wat zijn uw ambities en doelstellingen in de duivensport en uw nieuwe rol binnen de sectie/het platform?
 
Een voorbeeld kunt u vinden op:
https://www.npoveenendaal.nl/nieuws/nieuws-van-het-bestuur/bestuur-npo-stelt-zich-voor
 
Wij houden op 5 maart a.s. de sectie en platformvergaderingen in Hotel Papendal, waarin de bestuurders worden voorgedragen en benoemd. Dit geldt ook voor de afgevaardigden voor de Ledenraad. Op deze avond zullen de vergaderingen van alle secties en platformen plaatsvinden.
 
19:30 uur   Sectie Vitesse/Midfond
20:00 uur   Sectie Jonge Duiven
20:30 uur   Sectie Dagfond
21:00 uur   Sectie Marathon
21:30 uur   Platform Jong NPO
22:00 uur   Platform Transport

De agenda voor al deze vergaderingen is als volgt:
  1. Opening
  2. Voordracht en benoeming bestuur sectie/platform
  3. Voordracht en benoeming afgevaardigden sectie/platform
  4. Ledenraad 10 maart
  5. Sluiting

Wij zullen op 1 maart de voordrachten landelijk bekendmaken. Wilt u deze mail binnen uw groep verspreiden, zodat zeker is dat ieder die zich verkiesbaar wil stellen hiervan op de hoogte is? Alvast onze hartelijke dank.
 
Met vriendelijke groet,
 
Bestuur NPO

Informatie
Het bureau in Veenendaal vanaf heden definitief gesloten.
Zoals bekend is het bureau in Veenendaal per 7 februari 2018 verhuist naar Papendal. Gedurende een overgangsperiode is er vanuit Veenendaal door een aantal medewerkers doorgewerkt aan het vraagstuk m.b.t. de ringen en overschrijvingen. Vanaf heden is dit gestopt en worden alle werkzaamheden verricht vanuit Papendal. Het kantoor in Veenendaal is daarom vanaf heden niet meer bereikbaar.
 
Voor de dienstverlening vanuit Papendal geldt met ingang van 26 februari 2018 het volgende:
 
  • U kunt uw vragen per email stellen aan de medewerkers van het bureau op emailadres info@duivensportbond.nl;
  • Het bureau is voor uitzonderlijke situaties iedere dag telefonisch bereikbaar van 09.00 uur tot 12.00 uur op telefoonnummer 026 4834150;
  • Overschrijvingen kunnen vanaf heden alleen nog maar per post worden gestuurd aan het NPO bureau, het postadres is Postbus 60102, 6800 JC Arnhem;
  • Bezoeken van het bureau kan alleen als er vooraf per email een afspraak voor is gemaakt.
Succes story van Voorjaarsbeurs in Houten duurt maar voort!
Maart roert zijn staart…
Op 3 en 4 maart 2018 gaat het weer gebeuren. Het startschot voor het nieuwe seizoen, vele  duizenden bezoekers willen het allemaal meemaken in Houten. Het meest toonaangevende evenement in West-Europa zorgt elk jaar weer voor een groot samenzijn tussen melkers van over de hele wereld.

Met een winter die pas net op gang lijkt te komen kunnen we het ons nauwelijks voorstellen, maar over nog geen 6 weken zijn de programma spelers al volop aan het opleren. Waar kennen we dit van? Met meer dan 20 jaar beurservaring nemen wij u even mee terug in de tijd, naar de Voorjaarsbeurs van 2007. Deze is namelijk identiek aan dit jaar. In 2006 hadden we immers ook volop vogelgriep gehad het seizoen toen kwam pas in mei in opgang maar in de winter van 2007 waren we dat allang weer vergeten. Die begon toen ook laat en het sneeuwde met de Voorjaarsbeurs in 2007, écht!

Maart roert zijn staart, is het gezegde bij zulke weersomstandigheden. Peter van Raamsdonk had toen die tijd een Peruaanse band geregeld die buiten in de sneeuw op hun panfluit de meest mooiste welkom liederen maakten. Jammer dat de digitale foto’s zoek geraakt zijn, ergens op een cd of zelfs ee floppy disk, maar daar kun tegenwoordig niet veel meer mee... Het probleem van die tijd was de opslagcapaciteit op computers.
 
Lees het volledige artikel hier!
Informatie
De voortgang van GPS 2021
Hieronder volgt op basis van de presentatie van de planvorming rondom GPS2021 per thema de huidige stand van zaken. Het is de bedoeling dat vanaf maart 2018 tweemaandelijks de vorderingen en nieuwe ontwikkelingen met u worden gedeeld zodat u steeds optimaal op de hoogte bent.

Wilt u alles lezen volg dan de link!
 

 
Meld uw roofvogelaanvallen op de website!
Begin 2017 is er gestart met het verzamelen van data met betrekking tot roofvogelaanvallen. Inmiddels horen wij dat er al weer veel liefhebbers slachtoffer zijn geworden van aanvallen.

Belangrijk is om inzichtelijk te krijgen hoe groot dit probleem is. Het is dan ook belangrijk dat u de aanvallen blijft melden, dit kan op de volgende link.
 
 
 
 
 
 
 
Agenda
Activiteiten in verenigingen
Datum Locatie Door Omschrijving  
       
23-02-2018 Industriestraat 1, Noordwolde De Vredesduif
Informatieve avond o.l.v. Drs. Stephan Göbel, hij spreekt over medische begeleiding en ziekten bij postduiven. De avond begint om 19.30 uur, zaal open 19.00 uur.
 
09-03-2018 Clubhuis P.V. 'Reizende Postduif Hattem', Burg. Moslaan 1a te Hattem.
NIC 0405 'Reizende Postduif Hattem'.
Prijsuitreiking en huldiging van de kampioenen van het seizoen 2017 met vertoning van de film van Gerard Koopman, het nieuwe fenomeen van Nederland op de marathonvluchten. Iedereen is van harte welkom. Toegang gratis.  
 
18-03-2018 Lijnbaan 93 te Heemskerk P.V. Heemskerk P.V. Heemskerk organiseert zondag 18 maart haar jaarlijkse traditie geworden DUIVENMARKT aan de Lijnbaan 93 te Heemskerk. Door kenners wel de gezelligste markt van het jaar genoemd, lekker melken een duifje kopen of verkopen en plezier maken met elkaar.  
 
23-3-2018 Hornleger 4, 8431 HL Oosterwolde (Frl.) P.V. de Griffioen Oosterwolde Verkoop jonge duiven P.V. de Griffioen Oosterwolde (Frl.) Verkoop jonge duiven van nationale, provinciale en regionale toppers. Aanvang 19u.  
 
16/3-17/3
 
Hoogdijk 32, Oost-West-Middelbeers PV de Drie Beerzen Jubileum 50 jarig bestaan P.V. de Drie Beerzen.
Forumavond 16/3 vanaf 19.00 met dierenarts Stijn Rans, Frans Bungeneers, Martin van Zon. 17/3/18 receptie van 14-17u.
Zie ook de flyer.
 
Ga naar de volledige agenda
Agenda
Ook uw activiteit op de agenda!
Staat er een tentoonstelling, huldiging of een andere activiteiten op de agenda? Wij kunnen uw activiteit in Op (de) Hoogte vermelden. Laat ons weten wanneer uw activiteit plaatsvindt, heel kort wat het inhoudt en uiteraard waar het wordt gehouden.
Geef uw activiteit door
Duplicaat aanvragen
Aangevraagde duplicaten 23 februari 2018
Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd.
Bekijk de laatste aanvragen
Beste sportgenoten,
 
Stichting Neerlands Postduiven Orgaan is opgericht voor de liefhebbers in Nederland om een eerlijke competitie te brengen met groot aanzien in het buitenland. Als duivensportland bij uitstek verdienen de topliefhebbers erkenning en aanzien in Nederland én in Europa.
 
Eerlijk en transparant
Dit jaar hebben wij onze uiterste best gedaan om - in samenwerking met de NPO en de
Compuclub - alle afdelingen met hun kringen, cc en samenspelen te motiveren om alle data in te
leveren.  Door alle data te verzamelen en objectief te analyseren is het mogelijk een eerlijke en transparante Nationale competitie te organiseren onder auspiciën van de NPO en volgens de internationale regels van de FCI Olympiade.
 
Afvaardiging Olympiade 2019
Door de internationale regels van de FCI Olympiade te volgen maken de duiven uit de Nationale competitie ook kans om zich kandidaat te stellen voor de Nederlandse afvaardiging van de Olympiade 2019 in Poznan.

Huldiging
Neerlands Postduiven Orgaan presenteert tijdens de beurs in Houten op zaterdag 3 en zondag 4 maart 2018 de absolute top van Nederlandse Postduiven en de winnaars van de Nationale competitie “De Allerbeste 2017”. U krijgt tijdens de beurs de kans om deze topduiven te bewonderen en in gesprek te gaan met de trotse eigenaren. Zaterdagavond 3 maart vindt bovendien het Nationale Duivensportgala plaats, waarbij de winnaars gehuldigd worden. Het Sportgala is toegankelijk voor genodigden.
 
Tot ziens op 3 en/of 4 maart
Ik hoop u te ontmoeten op onze stand tijdens de voorjaarsbeurs in Houten. De entreeprijs bedraagt € 12,50 per persoon en kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen. De beurs is op zaterdag 3 maart geopend van 9.00 tot 17.00 uur en op zondag 4 maart van 9.00 tot 14.30 uur. Tot ziens in Expo Houten.
 
Neerlands Postduiven Orgaan
Voorzitter Ruud Moes
 
 
 
 
 
Sponsoren
bonyfarma.png
verselelaga.png
Afmelden voor de nieuwsbrief