Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 2 oktober 2020 | week 40

Voorwoord

 

De eerste mijlpaal zou je het misschien kunnen noemen. In deze editie mogen wij namelijk ons beleids- en uitvoeringsplan presenteren. Het is wat het NPO bestuur betreft de basis voor het toekomstbestendig uitoefenen van de duivensport. Uiteraard lukt het niet om in vier maanden alle relevante onderwerpen op te pakken. Het plan bevat ook onderwerpen die nog uitgewerkt moeten worden. Eén daarvan is heel belangrijk. Dan heb ik het over het onderwerp 'doping'. Dopinggebruik bij postduiven is verboden, concurrentie vervalsend en schadelijk voor het welzijn van onze duiven. We zullen dit dus zo snel mogelijk moeten oppakken. Dat is overigens niet zo eenvoudig. Daarvoor is expertise nodig vanuit juridische, veterinaire en bestuurlijke hoek. Ik roep hierbij iedereen op die een bijdrage kan en wil leveren om zich te melden. Natuurlijk vinden wij het ook fijn als u in uw eigen netwerk kijkt of er mensen zijn die u kunt enthousiasmeren om een bijdrage te leveren. Wilt u graag een bijdrage leveren of kent u iemand die graag een bijdrage wil leveren? Meld het dan via info@duivensportbond.nl .

Vorige week stond er in het voorwoord een voorbeeld van hoe wij niet moeten acteren om het imago van de duivensport te verbeteren. De terechte vraag is dan ook: wat gaat het NPO bestuur doen om het imago te verbeteren? 

De onderwerpen die raakvlakken hebben met het imago waar het NPO bestuur aandacht voor heeft zijn: 

 • Maatregelen om verliezen met jonge duiven tegen te gaan 
 • Hoe kunnen we de duivensport beter en positief profileren en hebben we een gedragscode nodig. 
 • Opvang van duiven via centrale hokken 
 • Nieuwe opzet Nationale Concoursen 
 • Losplaatsen beleid 
 • Acties voor goede doelen 
 • Hoe betrekken wij de liefhebbers bij de toekomst van de duivensport en worden wij samen bewust van de impact van ons doen en laten in de sport. 


Door de aangescherpte maatregelen van de overheid om de coronapandemie te beheersen, komt het informele overleg van zaterdag 3 oktober te vervallen. Dat betekent natuurlijk niet dat de onderwerpen waar wij over zouden gaan brainstormen niet de aandacht krijgen die ze verdienen. Er wordt een nieuwe datum gepland als de coronaperiode achter ons ligt.

De eerste zorg is de gezondheid, daarom is voor de resterende vluchten het Covid-19 protocol 1.0 weer van kracht. Dit houdt in dat kantines gesloten zijn, zowel bij het inkorven als afslaan als ook voor tentoonstellingen en andere activiteiten. 

Ik wens iedereen een fijn weekend en blijf gezond.


Ben Geerink, 
Voorzitter 

 

NPO BESTUUR 
Beleids- en uitvoeringsplan 2021 
 

Het NPO bestuur presenteert in deze editie van Op (de) Hoogte het beleids- en uitvoeringsplan 2021. Dit plan is de basis voor het toekomstig uitoefenen van de duivensport. 

Het beleids- en uitvoeringsplan 2021 staat als bespreekpunt op de agenda van de Ledenraad op 28 november 2020. Wilt u het beleidsplan graag doorlezen? Klik dan op onderstaande button:
 

Beleids- en uitvoeringsplan 2021
 


Op de poll van afgelopen week hebben 1.479 reacties ontvangen. Het resultaat is als volgt:

Conclusie
De meerderheid van de liefhebbers die gereageerd heeft op de poll vindt het online volgen van de duiven tijdens de vlucht naar huis niet nodig. 
 De poll van deze week luidt: 

Het hokkampioenschap is eerlijker dan het onaangewezen 1 op 10 kampioenschap.


Hoe werkt het? 

 • klik op onderstaande groene button
 • beantwoord de vraag 
 • klik op 'versturen'

Het resultaat
Volgende week ziet u in ODH het resultaat van de poll. 


 

Geef uw mening
 

NPO BESTUUR 
Informele bijeenkomst op 3 oktober vervalt 
 

De informele bijeenkomst op zaterdag 3 oktober om te spreken over de toekomst van de duivensport, beleidszaken en andere relevante onderwerpen gaat niet door. De bijeenkomst kan helaas niet doorgaan in verband met de aangescherpte coronamaatregelen.

Er wordt een nieuwe datum gepland zodra de coronaperiode achter ons ligt. De onderwerpen waar we over zouden brainstormen komen dan aan bod. We vinden het jammer dat de bijeenkomst niet door kan gaan, maar ieders gezondheid staat hoe dan ook op de allereerste plaats. 

 

 

NPO BESTUUR
Conceptagenda Ledenraad 28 november 


Onlangs hebben we de datum voor de Ledenraad bekend gemaakt: 28 november 2020. Ook hebben we aangegeven dat we u vóór 28 augustus informatie geven over bestuursvoorstellen of voorstellen die op dit moment al ingediend zijn door Afdelingen, Secties, Platforms of (minimaal twee) afgevaardigden NPO.

Hieronder vindt u de conceptagenda: Voorlopige agenda Ledenraad zaterdag 28 november 2020
Locatie: Zaal Verploegen, Woezikestraat 100, 6604 CM  Wychen
Tijdstip: 10.00 uur

 

1. Opening door de voorzitter   10.00 uur
2. Appèl van afgevaardigden   10.05 uur
3.  Notulen vorige Ledenraad  bespreekpunt 10.10 uur 
4. Terugblik op seizoen 2020 bespreekpunt 10.15 uur
5. Hitteprotocol bespreekpunt 10.30 uur
6. Voorstel Afdeling 10 'Duif gevonden' bespreekpunt 10.45 uur 
7. Voorstellen Afdeling 3  bespreekpunt 10.50 uur
7a. Voorstel splijtleden    
7b. Voorstel buitenlandse lossingen    
8. IWB bespreekpunt 11.00 uur
9. Nationaal Vliegprogramma 2021 ter stemming 11.15 uur
9a. Reactie Afdeling 8 Nationaal vliegprogramma 2021    
9b.  Reactie Afdeling 9     
10. Nieuwe opzet Nationale concoursen ter stemming 12.00 uur
11. Lunchpauze   12.30 uur
12. Kampioenschappen en eerlijk spel ter stemming 13.15 uur
12a. Reactie Afdeling 10 Kampioenschappen en eerlijk spel    
12b. Voorbeeld uitslag afdeling 5 E29    
12c. Voorbeeld uitslag afdeling 5 E31    
13. Losplaatsen beleid ter stemming 13.45 uur
14. Verkiezing NPO Bestuur ter stemming 14.15 uur
15. Pilot elektronisch stemmen Secties  ter stemming 14.20 uur
16. Beleidsplan NPO bespreekpunt 14.30 uur
17. Bestuursmodel NPO ter stemming 15.00 uur
18. Meerjarenbegroting en begroting 2021 bespreekpunt 15.15 uur
19. ECS Update bespreekpunt 15.30 uur
20. Rondvraag   15.45 uur
21. Sluiting   16.00 uur
       
 

NPO BESTUUR 
Vergaderstukken Ledenraad

 
Via onderstaande buttons zijn de volgende discussienotities beschikbaar ter voorbereiding van de Ledenraad van 28 november. Deze week zijn nieuw toegevoegd:

 

3. Notulen vorige Ledenraad
5. Hitteprotocol
6. Voorstel afdeling 10 "Duif gevonden"
7a. Voorstel splijtleden
7b. Voorstel buitenlandse lossingen
8. IWB
9. Nationaal Vliegprogramma 2021
9a. Reactie Afdeling 8 Nationaal vliegprogramma 2021
9b. Reactie Afdeling 9
10. Nieuwe opzet Nationale concoursen
12. Kampioenschappen en eerlijk spel
12a. Reactie Afdeling 10 Kampioenschappen en eerlijk spel
12b. Voorbeeld uitslag afdeling 5 E29
12c. Voorbeeld uitslag afdeling 5 E31

NPO BESTUUR
Bestuursleden van Sectie Dagfond treden terug

 

Bijbehorende brief van bestuur Sectie Dagfond
 

NPO BESTUUR
Hoe kunnen Secties de duivensport vernieuwen? 


Inleiding
In haar Beleidsplan 2021 stelt het NPO bestuur dat het de potentiële vernieuwing in de duivensport via de Secties de ruimte wil geven zich te bewijzen. Dan dient zich de vraag aan hoe dat vormgegeven en ingevuld kan worden. In een gesprek met het bestuur van de Sectie Dagfond kwam dit aan de orde. De in deze notitie genoemde ideeën dienen als voorbeeld hoe de Secties zouden kunnen bijdragen aan de vernieuwing van de duivensport.

Ideeën voor een attractieve sportbeleving:

 1. In het huidige voorstel staan 2 nationale dagfond vluchten gepland waarvan 1 vlucht staat gepland als sectorvlucht en 1 nationale vlucht vanuit Issoudun. De nationale sectorvlucht zou je ook als nationale vlucht vanuit Bourges kunnen vervliegen. Dat levert dan 2 “echte” nationale dagfond concoursen op; Bourges en Issoudun.
   
 2. Het attractief maken van de twee nationale dagfondvluchten in samenwerking met de Commissie Nationale concoursen. PR voor en na de vlucht, reportages van de winnaars, hoofdprijzen vervliegen, een attractief prijzen pakket via sponsoring etc.
   
 3. Als pilot het vervliegen van een Nationale Dagfond vlucht in 3 zones op afstand.
   
 4. Een aantal afdelingen kent al een Dagfondclub. De sectie Dagfond zou zich kunnen inspannen om in elke Afdeling een Dagfondclub op te (laten) richten. Een Dagfondclub organiseert vluchten met attractieve prijzen, kampioenschappen en prijsuitreiking. De DAT van afdeling 9 kan als voorbeeld dienen hoe dit te realiseren.
   
 5. Het verbinden van al deze afdeling dagfond clubs in een Nederlandse Dagfond community. De dagfond clubs richten zich op dezelfde vluchten en zelfde doelgroep. Door ze bij elkaar te brengen kunnen ze van elkaar leren en elkaar helpen onder regie van de Sectie Dagfond.
   
 6. Samenwerking stimuleren met de Sectie Jong zowel op Nationaal als afdelingsniveau in de Dagfond clubs. Je maakt daarmee de doelgroep groter en het biedt de mogelijkheid gezamenlijk vluchten te organiseren.
   
 7. Samenwerking met WHZB‐TBOTB en de Fondspiegel. Meedenken over de spelregels en deelnemen aan de prijsuitreiking geeft een kans om de dagfond extra te profileren.
   
 8. Het organiseren van een bonnen of jonge duiven verkoop van vooraanstaande dagfond. liefhebbers voor het goede doel. Een dergelijke verkoop heeft de potentie om landelijk positieve PR voor de duivensport en dagfond te genereren.
   
 9. Het organiseren van een Dagfond congres gericht op het promoten van de dagfond. Het kan Standalone of tijdens de nationale dagen en in persoon of digitaal. Het doel is door voorlichting de dagfond te stimuleren. Verduisteren, bijlichten, voeding, training en kweek strategie zijn zo maar een paar voorbeelden van wat aan de orde zou kunnen komen.
   
 10. Richt samen met Pigeons Pixels Dagfond TV op. Doel is promotie en voorlichting over de dagfond. Het kan een betaald online kanaal zijn
   
 11. Organiseer samen met de Sectie Marathon een nationale vlucht uit Clermont Ferrand.


Bovenstaande ideeën zijn zomaar een greep uit wat mogelijk is. Een actief sectie bestuur kan vast meer goede ideeën genereren.

Het NPO bestuur

 

NPO BUREAU
Nieuws over het WK in Roemenië 


Afgelopen dinsdag ontvingen we een bericht van Marius Tunduc, voorzitter van de Roemeense duivensportbond. In zijn bericht stond de volgende informatie: 

Het spijt ons dat het WK 2020 in zo'n vreemde situatie (corona) wordt georganiseerd en dat we dit niet samen kunnen beleven. We willen u graag de mogelijkheid bieden om de sfeer te voelen en de live aankomsten te zien via live-streaming op de WCH Facebook-pagina:

https://www.facebook.com/World-Championship-FCI-Romania-2020-102612921550022/


Deze live-uitzending heeft inmiddels plaatsgevonden en is terug te kijken via bovenstaande link. 

 

NPO BUREAU 
EK en WK nieuws 


Door Jo Vos 

Het EK werkte een vlucht van 150 km af met een geweldige uitslag, namelijk een 1e plaats in het EK van Comb. vd Wiel-Schreuder (9e in de totale uitslag). Ons team staat er uitstekend voor om Europees kampioen te worden. Getuige de stand van de As-duiven:

4e A. Siegerink met 20-1162425
6e JM Laban met 20-1740624
12e Comb. vd Wiel-Schreuder met 20-1649092
24e Kweekcentrum v. Alphen met 20-1761860
28e Gebr. Dekker met 20-2023283
30e A. Siegerink met 20-1162424
36e Coen Brugman met 20-1108704
47e Rob Houben met 20-1691528
Een geweldige teamprestatie! Met veel vertrouwen op naar de volgende race.

Het WK kende een zeer snelle eindvlucht van 405km, waarbij snelheden boven de 100 km werden bereikt. Bij inzending van dit bericht was de WK-eindstand nog niet bekend. In het concours bereikten 4 duifjes een plaats bij de eerste 50:

8e JM Vos met 20-1752178
10e Thea's Loft met 20-1752162
13e J. Stoffer met 20-1123885
22e Patrick Elsbergen met 20-1692246.
We zullen volgende keer de eindstand van het WK publiceren. Nog even afwachten dus.

Jo Vos

 
Uitslagen Nationaal en Sectoraal op website NPO
 LADIES LEAGUE

Eindstanden kampioenschappen Ladies League Afdeling 10
 

Door Marjolein Popken

De eindstanden van de kampioenschappen Ladies League Afdeling 10 zijn bekend. 
 

Eindstand jonge duiven:

Duifkampioenschap
1. Sisca Boonstra
2. Anneke Vd Nieuwendijk
3. Babs Santing

Onaangewezen
1. Babs Santing
2. Lijsje Veldman
3. Wimmie Westerhuis

Eindstand oude duiven:

Duifkampioenschap
1. Annette Dokter
2. Leandra Munnik
3. Annette Dokter

Onaangewezen
1. Annette Dokter
2. Leandra Munnik
3. Marit Bloemert


Dames, van harte gefeliciteerd!


Hieronder vindt u de complete eindstanden:

Eindstand duifkampioenschap oud (deel I)
Eindstand duifkampioenschap oud (deel II)
Eindstand duifkampioenschap oud onaangewezen
Eindstand duifkampioenschap jonge duiven (deel I)
Eindstand duifkampioenschap jonge duiven (deel II)
Eindstand duifkampioenschap jonge duiven (deel III)
Eindstand duifkampioenschap jonge duiven (deel IV)
Eindstand duifkampioenschap jonge duiven onaangewezen (na 7 vluchten)
 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar info@duivensportbond.nl. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 

Aanleveren artikel voor Op (de) Hoogte
 

INSTITUUT WEDVLUCHTBEGELEIDING
Het weer voor zaterdag 3 oktober en zondag 4 oktober


Een lagedrukgebied tolt rond boven west-Frankrijk en het Kanaal. Aan de noordzijde hiervan komt een storing (occlusie) naar het noorden .Zaterdagochtend vroeg bereikt dit de zuidelijke provincies. Tegen het middaguur ligt de occlusie over het midden van het land. Hierna verschillen de modellen maar ligt de storingaan het eind van de middag over Friesland en Groningen. In en nabij de occlusie lage bewolking, verminderd zicht en lichte neerslag. Pas rond 15.00 a 16.00 uur komen vanuit het zuiden de eerste opklaringen. De wind draait van ONO naar zuid , 3 Bft. 

Zondag aanvankelijk ook zwaar bewolkt met plaatselijk neerslag. De zuidenwind gaat toenemen tot 4 Bft. Rond het middaguur en na de middag kans op enkele opklaringen.

 

Bron: I.W.B. (2 oktober/ 11.00 uur)

 

COVID-19 WERKGROEP
Actuele protocollen 


De covid-19 werkgroep heeft de protocollen versie 3.0 gepubliceerd. Deze protocollen zijn nog steeds van kracht. U vindt de protocollen hieronder: 
 

Protocol 3.0 'Inkorven, vervoeren, lossen en afslaan tijdens de Coronacrisis'
Technische toelichting op versie 3.0 van het protocol en 'vraag en antwoord'
Alle informatie met betrekking tot duivensport en corona op een rij
 

IN DE MEDIA
Deze dieren maken hun baasjes rijk


Woensdag 30 september was dit artikel te lezen in onder meer het Eindhovens Dagblad. 
 

PDF artikel 'Deze dieren maken baasjes rijk'
 

NPO BUREAU
Verslagen Giant Najaarsklassiekers


Door Simon Zeeman  

Lees hieronder de twee verslagen over de Giant Najaarsklassiekers, ingezonden door Simon Zeeman:

 

Verslag 'Atema en Wachtendonk uitblinkers eerste weekend GIANT najaarsklassiekers'
Verslag 'Visser en Van der Veen winnaars tweede weekend GIANT najaarsklassiekers'
 WEDSTRIJDEN

Actueel overzicht van vluchtdata en -tijden


Kijk voor het actuele overzicht van de data en vluchttijden van de geplande wedstrijden op de website van de NPO. Per afdeling is te zien welke vluchten gepland staan. Zodra de lossingstijd bekend is, wordt deze vermeld. 
 

Wie lost waar
 
 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 30 september 2020


Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 
 

Overzicht aangevraagde duplicaten
 

NPO BUREAU
Adverteren in Op (de) Hoogte 

Wekelijks verschijnt Op (de) Hoogte (ODH), de digitale nieuwsbrief van de NPO. Vrijdag einde dag wordt ODH verstuurd naar bijna 8.500 abonnees. Het is mogelijk om in ODH advertenties te plaatsen in de vorm van een banner. 

Een banner is een afbeelding met daarachter een hyperlink. Door op een banner te klikken, wordt een pagina geopend waar meer informatie over het geadverteerde te vinden is. Met een banner wordt de aandacht van de bezoeker getrokken. De banners in Op (de) Hoogte worden geplaatst tussen de artikelen in. Een banner in ODH is 800 pixels breed, de hoogte kan variëren van 190 tot 250 pixels.

Prijzen

 • 1 week: € 150,00
 • 3 weken: € 400,00
 • 6 weken: € 750,00

Interesse?
Stuur een kwalitatief goede (goed leesbare) afbeelding - die voldoet aan de eisen - per mail naar info@duivensportbond.nl. Geef aan:

 • welke link gekoppeld moet worden aan de banner
 • hoe vaak de banner geplaatst mag worden
 • op welke data de banner geplaatst moet worden 

Meer weten? Klik op onderstaande button.

Adverteren in Op (de) Hoogte
 

AGENDA

Activiteiten in het land


In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op de website vindt u geplande activiteiten en vergaderingen voor zover bekend. 

Geplande activiteiten en vergaderingen
 
   

Data om niet te vergeten
 

Oktober

 • Tot 3 oktober 2020 kunnen Afdelingen, Secties, Platformen en afgevaardigden NPO voorstellen indienen voor de Ledenraad van 28 november.
 • Tot 18 oktober 2020 kunnen wijzigingsvoorstellen ingediend worden voor de Ledenraad van 28 november.
 • Uiterlijk 30 oktober 2020 volgen de definitieve agenda en bijbehorende stukken voor de Ledenraad van 28 november. 

November

 • 28 november: Ledenraad, Zaal Verploegen (Wychen), start 10.00 uur
 
Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem
T (026) 48 34 150

info@duivensportbond.nl
Facebook
Twitter
Website
 
Copyright © 2020 Duivensportbond, All rights reserved.
You are receiving this email because you opted in via our website.

Ons mailing adres:
 
Duivensportbond
Papendallaan 60

Arnhem, 6816 VD

Netherlands


Add us to your address bookZelf bepalen hoe u de nieuwsbrief ontvangt?
pas uw voorkeuren aan or afmelden voor deze nieuwsbrief.

Email Marketing Powered by Mailchimp