View this email in your browser


Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 18 september 2020 | week 38

Voorwoord

 

Toen ik voor het eerst een voorwoord schreef, heb ik nog wel even gedacht: elke week een voorwoord, hoe ga ik dat invullen? Is er iedere week iets te melden dat de moeite waard is? Tot op heden kan ik telkens nog kiezen en iets bewaren voor de volgende week. Ik ben benieuwd hoe dat over enige tijd gaat.

Ik ben er trots op dat onze drie kandidaat-bestuurders zich vandaag aan u voor kunnen stellen. Annette Espeldoorn, Peter Pennekamp en Menko Rittersma zijn drie kandidaat-bestuurders van verschillende pluimage. Een diversiteit die in het NPO bestuur bijzonder welkom is. Hiermee zijn nog niet alle posities ingevuld. Wij zijn nog op zoek naar een secretaris.

De poll van vorige week over het imago van de duivensport laat een overwegend negatief resultaat zien. Dan hebben we het over hoe wij zelf als leden over ons imago denken. We hoeven het dus niet buiten de deur te zoeken. Daarmee wil ik niet zeggen dat het gemakkelijk te verbeteren is. Als wij eens beginnen met onszelf de vraag te stellen; “Wat kan ik zelf bijdragen om het imago van de duivensport te verbeteren?”. Ook onze informele bijeenkomst op 3 oktober zal input geven omdat wij daar gaan brainstormen over o.a. onze gedragscode.


Enkele Afdelingen hebben vorige week hun laatste wedvlucht al gehad, een aantal Afdelingen sluiten dit weekend het seizoen af. Door de coronapandemie zijn we veel later gestart dan normaal maar uiteindelijk hebben we toch nog de nodige wedvluchten in de verschillende disciplines op de programma’s gehad. Er wordt hard gewerkt om alle bestanden binnen te krijgen zodat er kampioenen berekend kunnen worden. De uitdaging is om dat volgend jaar anders te regelen met elkaar zodat de kampioenen enkele weken na het afsluiten van een discipline bekend gemaakt kunnen worden.

Iedereen een fijn weekend toegewenst. Het weer zit weer mee dus genieten maar!

Ben Geerink, 
Voorzitter 

 

NPO BESTUUR
Vacature medewerker NPO Bureau 
 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste medewerker die voor 32 uur per week het team van het NPO Bureau komt versterken. 

Het NPO bureau ondersteunt de landelijke organisatie administratief. Sinds de afgelopen jaren de aandacht voor dierenwelzijn is toegenomen, is ook het beleidsmatige werk belangrijker geworden.

Wij zijn op zoek naar kandidaten die voldoen aan de volgende eisen:

 • Afgeronde HBO opleiding
 • Bekend met administratieve processen
 • Aantoonbare ervaring met online media
 • Communicatief sterk
 • Glas is altijd halfvol mentaliteit!
 • Ervaring met het doorvoeren van verbeterprocessen.
 • Initiatiefnemer
 • In staat om zelfstandig te werken
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in Nederlandse- en Engelse taal
 • Kennis van de Franse taal en ICT toepassingen is een pré.

Interesse?
Uw schriftelijke reactie voorzien van CV kunt u binnen 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie mailen naar info@duivensportbond.nl

Vacature medewerker NPO Bureau
 


Op de poll van afgelopen week hebben 814 reacties ontvangen. Het resultaat is als volgt:Conclusie
De poll laat zien dat ruim 61% van de respondenten het imago een onvoldoende geeft (cijfer 5 of lager). 

 
 De poll van deze week luidt: 


 

Hoe werkt het? 

 • klik op onderstaande groene button
 • beantwoord de vraag 
 • klik op 'versturen'

Het resultaat
Volgende week ziet u in ODH het resultaat van de poll. 

 

Geef uw mening
 

NPO BESTUUR
Discussienotitie: Is de duivensport te ingewikkeld geworden?
 

De traditionele duivensport was van een simpele eenvoud. Van specialisatie had vroeger nog nooit iemand gehoord. De programma’s die werden aangeboden bood iedereen spel; van vitesse tot meerdaagse fond. Veel dubbele vluchten kenden we niet en we vonden het vanzelfsprekend dat iedereen zijn duiven in concours zette. S ’avonds de klokken aanslaan en als de duiven thuis waren samen de klokken lichten. Vaak in de kroeg: vertier en gezelligheid voorop.

In de afgelopen jaren hebben we met zijn allen kunnen zien hoe hard het aantal leden terugloopt. Vele pogingen zijn al gewaagd om dit een halt toe te roepen. Toverwoord daarvoor bij uitstek: Specialisatie!

Los van het feit of je dit kunt afdwingen, is in de loop der jaren die specialisatie wel terug te vinden bij onze leden. En omdat we van mening zijn dat iedereen aan zijn trekken moet komen, heeft dat geleid tot een overvol vluchtenprogramma. Daarnaast hebben we het fenomeen van invliegduiven, vrachtduiven, midweekse vluchten, taartvluchten etc. bedacht.

Het lijkt er evenwel op dat de tegenstellingen alleen maar groter zijn geworden, dat het werk slechts door een enkeling wordt gedaan, maar ook dat de professionalisering in de duivensport zijn intrede heeft gedaan. De notitie over kampioenschappen en eerlijk spel biedt een richting om deze tegenstellingen zoveel mogelijk te beslechten.

Deze notitie is voor een gedeelte gebaseerd op bestaand beleid en biedt nog steeds de ruimte voor heel veel keuzemogelijkheden. In de vereniging geeft dat extra werk en in plaats van weer bij elkaar te komen, koesteren we de diversiteit waardoor de tegenstellingen wellicht alleen maar groter worden. Daar komt nog bij dat de verenigingen steeds kleiner worden, waardoor je bij handhaving van de bestaande mogelijkheden de kans loopt hele kleine concoursen te krijgen doordat niet iedereen meedoet of maar een paar duiven in concours zet. De vraag is dan ook of dit de sfeer in de club ten goede zal komen?

Moeten we daarom voor een deel niet terug naar vroeger, toen het “simpel” was! Zou het een oplossing zijn als iedereen die op een reguliere vlucht duiven inmand,  alle duiven in concours zet en dat van vereniging tot nationaal. Om de kosten hoeven we dat tegenwoordig niet te laten.

Voor die leden die dit niet willen wordt op afdelingsniveau de mogelijkheid geboden om op een beperkt aantal plaatsen duiven in te manden, als opleer mogelijkheid en zonder concours. Deze vluchten worden het hele seizoen door georganiseerd, van april tot en met oktober. De voorkeur gaat daarbij uit naar 1 nacht mand.

Om kosten te besparen kunnen afdelingen hiervoor ook samenwerken.

Kortom: het afschaffen van de mogelijkheid van invliegduiven, etc. heeft een positief effect op het verenigingsleven en draagt daardoor bij aan een betere uitstraling van de duivensport. Afdelingen zorgen ervoor dat er voldoende opleer mogelijkheden zijn voor die categorie liefhebbers die zo min mogelijk in de vereniging willen komen.

Wilt u reageren? Wij horen uw mening graag. Stuur uw reactie, voorzien van onderbouwing naar: info@duivensportbond.nl

Het NPO Bestuur

 

NPO BESTUUR
Conceptagenda Ledenraad 28 november 


Onlangs hebben we de datum voor de Ledenraad bekend gemaakt: 28 november 2020. Ook hebben we aangegeven dat we u vóór 28 augustus informatie geven over bestuursvoorstellen of voorstellen die op dit moment al ingediend zijn door Afdelingen, Secties, Platforms of (minimaal twee) afgevaardigden NPO.

Hieronder vindt u de conceptagenda: Voorlopige agenda Ledenraad zaterdag 28 november 2020
Locatie: Zaal Verploegen, Woezikestraat 100, 6604 CM  Wychen
Tijdstip: 10.00 uur

 

1. Opening door de voorzitter   10.00 uur
2. Appèl van afgevaardigden   10.05 uur
3. Terugblik op seizoen 2020 bespreekpunt 10.15 uur
4. Hitteprotocol bespreekpunt 10.30 uur
5.  Voorstel Afdeling 10 "Duif gevonden"    
6. IWB bespreekpunt 11.00 uur
7. Nationaal Vliegprogramma 2021 ter stemming 11.15 uur
8. Nieuwe opzet Nationale concoursen ter stemming 12.00 uur
9 Lunchpauze   12.30 uur
10. Kampioenschappen en eerlijk spel ter stemming 13.15 uur
11 Losplaatsen beleid ter stemming 13.45 uur
12 Verkiezing NPO Bestuur ter stemming 14.15 uur
13 Beleidsplan NPO bespreekpunt 14.30 uur
13a Wat is de rol van de basisvereniging in de duivensport    
13b Groei van de duivensport    
14 Bestuursmodel NPO ter stemming 15.00 uur
15 Meerjarenbegroting en begroting 2021 bespreekpunt 15.15 uur
16. ECS Update bespreekpunt 15.30 uur
17. Rondvraag   15.45 uur
18. Sluiting   16.00 uur
 

NPO BESTUUR 
Vergaderstukken Ledenraad

 
Via onderstaande buttons zijn de volgende discussienotities beschikbaar ter voorbereiding van de Ledenraad van 28 november. Deze week zijn nieuw toegevoegd:

 • 4. Hitteprotocol
 • 12. NPO kandidaat bestuursleden


 

4. Hitteprotocol
5. Voorstel afdeling 10 "Duif gevonden"
7. Nationaal Vliegprogramma 2021
8. Nieuwe opzet Nationale concoursen
10. Kampioenschappen en eerlijk spel
11. Losplaatsen beleid
12. NPO Kandidaat bestuursleden
13a. Wat is de rol van de basisvereniging in de duivensport
13b. Groei van de duivensport
14. Bestuursmodel NPO
16. ECS update

LADIES LEAGUE 
Samenspel Zuid-Hollandse Eilanden: verslag vlucht Fontenay sur Eure  

Uitslagen Ladies League Samenspel Zuid Hollandse Eilanden
 
Uitslagen Nationaal en Sectoraal op website NPO
 

WEDSTRIJDEN
Einduitslag Dutch Golden Classic 2020

 

Afgelopen zaterdag was de laatste vlucht van deze organisatie die jaarlijks een fantastische wedstrijd organiseert. Een kweker / speler race waarbij flinke bedragen te verdienen zijn. Deze prachtige zg. ringenrace is dit jaar al weer voor de 16e keer gehouden.

Hoe werkt het?
Er zijn ca. 250 ringen verkocht aan veelal topliefhebbers in ons land en in België. Hiermee ringen zij in hun hokken twee duiven die vervolgens in de maand maart openbaar worden verkocht aan leden van vijf samenspelen binnen Afd. 5. Het betreft de samenspelen Hoekse Waard – Drechtsteden – Gouwe & IJssel – Zuid-Holland oost en Midden-Holland oost.

Dit evenement geniet grote belangstelling en is uitgegroeid tot een topevenement. De opbrengst van de 250 ringen, vermeerderd met de opbrengst van de verkochte duiven vormt de prijzenpot. Ze zijn ooit begonnen met een prijzenpot van € 2.000, = in 2004 maar voor 2019 hebben ze ruim € 33.000, = kunnen vervliegen. Ook wij hadden gehoopt in 2020 op een voltekend evenement maar toch hebben we nog een prijzenpot van ruim € 23.000, =.
Heel opvallend en nooit eerder gebeurd is dat de 1ste en de 2e prijs zijn gewonnen door twee verschillende liefhebbers maar wel met twee duifjes van dhr. G. v.’t Hof uit Oldebroek en dat waren geen nestmaatjes.


De top 10 van de finalevlucht zijn geworden:        Zij verdelen samen € 10.950,=
                        Speler                                                                        Kweker
1 L. Baardman            Hardinxveld-Giessendam       G. v.’t Hof                   Oldebroek
2 Rokus Bakker           Streefkerk                              G. v.’t Hof                   Oldebroek
3 A. Klip                      Gouda                                     B. Schrijver Jr.             Zutphen
4 Cor Leeuwensteijn   Papendrecht                           W.H. van Wijngaarden Dordrecht
5 comb. Matena         Papendrecht                           Marcel Buijsse            Oostburg
6 Jan Eskes                  Streefkerk                              comb. Lugthart-Bosgraaf  Gouda
7 A. Klip                      Gouda                                     fam. Huizer                 Rhoon
8 Henk Visser              Alblasserdam                         P. Groeneweg             Heinenoord
9 Gert den Houdijker  Hekendorp                             A. de Knijff                  Woerden
10 W. & R. Groen       Snelrewaard                           Esther Noorderrijk      Doornspijk

De prijzen 11 t/m 30 winnen elk € 350,= (totaal € 7.000,=). U vindt de volledige lijst met uitslagen op onze site.

De duifkampioenschappen, over de 4 vluchten verdelen samen € 1.800,=
1 Jan Eskes                  Streefkerk                              comb. Lugthart-Bosgraaf  Gouda
2 A. Klip                      Gouda                                     fam. Huizer                 Rhoon
3 Broekhuisen JR        Gouda                                     William Blaak             Capelle a/d IJssel
4 William Blaak          Capelle a/d IJssel                    Dennis Boelhouwer    Ouderkerk a/d IJssel
5 comb. van Eck         Krimpen a/d IJssel                  Gust Vermeiren          Loenhout België

Verder zijn er nog drie vluchten met telkens 14 prijzen van € 75,=. Ook die uitslagen kunt u terugvinden op onze site, net als de vier prijzen van € 100,= voor de Golden Jaarling (Goldenring van 2019) voor de1e duif op elke midfondvlucht van 2020.


Prijsuitreiking anders dan anders
Alle prijswinnaars zouden we op zaterdag 3 oktober gaan huldigen maar vanwege de Coronaproblematiek kan dat gewoon niet. De prijsuitreiking is dus afgelast!!


We zullen alle winnaars aanschrijven en uitleggen hoe we alles gaan regelen. Maar elke winnaar krijgt zijn gewonnen prijs op tijd. Wie ringen voor 2020 heeft gehad en betaald maar geen duiven heeft kunnen leveren, ontvangt voor 2021 gratis twee nieuwe ringen. Belangstellenden kunnen zich nog aanmelden via mail: wvos8181@freeler.nl. voor als er een plaats vrij komt!

 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar info@duivensportbond.nl. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 

Aanleveren artikel voor Op (de) Hoogte
 

INSTITUUT WEDVLUCHTBEGELEIDING
Het weer voor zaterdag 19 september en zondag 20 september

 

Een gebied met hoge druk boven de noordzee  zorgt voor een oost-noordoostelijke stroming en hiermee wordt droge lucht aangevoerd. Een W-O georienteerd warmtefront trekt vanuit het noorden naar de wadden en kan zaterdag in de middag voor wat bewolking zorgen in het noordwesten. Verder is er zaterdag wat bewolking in het uiterste zuiden van Nederland. Er wordt geen neerslag verwacht en er is verder geen significante bewolking.

In de vroege ochtend  van zondag is er kans op wat grondmist. Op zaterdag  is het zicht al snel meer dan 10 Km. De ONO-wind is 3 Bft. In de kuststrook 4 Bft. Door de afkoeling een grondinversie die tussen 08.00 uur en 09.00 uur verdwijnt. Zomerse dagen dus met een maximum temperatuur van 22 tot 25 graden.

Bron: I.W.B. (18 september / 13.45 uur)

 

COVID-19 WERKGROEP
Actuele protocollen 


De covid-19 werkgroep heeft de protocollen versie 3.0 gepubliceerd. Deze protocollen zijn nog steeds van kracht. U vindt de protocollen hieronder: 
 

Protocol 3.0 'Inkorven, vervoeren, lossen en afslaan tijdens de Coronacrisis'
Technische toelichting op versie 3.0 van het protocol en 'vraag en antwoord'
Alle informatie met betrekking tot duivensport en corona op een rij
 

WEDSTRIJDEN
EK en WK Nieuws


door Jo Vos

EK - Mira
De africhtingen zijn gevorderd tot een afstand van 75 km. Vanaf nu gaan de wedstrijden beginnen.

Ons Nederlandse team staat er uitstekend voor! Op de laatste training maar liefst zes duiven bij de eerste 50 van het E:

 • 1e J.M. Laban
 • 8e André Siegerink
 • 19e Gebr. Dekker
 • 33e en 42e Ivo v.d. Lee
 • 37e S&P v. Helden.

Zet hem op boys!
 
WK - Arad 
Hier is het een heel ander verhaal. De derde Hotspot is vervlogen en de verliezen zijn aanzienlijk. Toch wisten nog drie liefhebbers zich bij de eerste honderd te plaatsen:

 • 66e Peter Spiljard
 • 72e Bas van Beveren
 • 100e Corvo

Over veertien dagen vindt de grande finale plaats. We hopen op een goed resultaat voor Nederland!

 WEDSTRIJDEN

Actueel overzicht van vluchtdata en -tijden


Kijk voor het actuele overzicht van de data en vluchttijden van de geplande wedstrijden op de website van de NPO. Per afdeling is te zien welke vluchten gepland staan. Zodra de lossingstijd bekend is, wordt deze vermeld. 
 

Wie lost waar
 
 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 19 september 2020


Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 
 

Overzicht aangevraagde duplicaten
 

NPO BUREAU
Adverteren in Op (de) Hoogte 

Wekelijks verschijnt Op (de) Hoogte (ODH), de digitale nieuwsbrief van de NPO. Vrijdag einde dag wordt ODH verstuurd naar bijna 8.500 abonnees. Het is mogelijk om in ODH advertenties te plaatsen in de vorm van een banner. 

Een banner is een afbeelding met daarachter een hyperlink. Door op een banner te klikken, wordt een pagina geopend waar meer informatie over het geadverteerde te vinden is. Met een banner wordt de aandacht van de bezoeker getrokken. De banners in Op (de) Hoogte worden geplaatst tussen de artikelen in. Een banner in ODH is 800 pixels breed, de hoogte kan variëren van 190 tot 250 pixels.

Prijzen

 • 1 week: € 150,00
 • 3 weken: € 400,00
 • 6 weken: € 750,00

Interesse?
Stuur een kwalitatief goede (goed leesbare) afbeelding - die voldoet aan de eisen - per mail naar info@duivensportbond.nl. Geef aan:

 • welke link gekoppeld moet worden aan de banner
 • hoe vaak de banner geplaatst mag worden
 • op welke data de banner geplaatst moet worden 

Meer weten? Klik op onderstaande button.

Adverteren in Op (de) Hoogte
 

AGENDA

Activiteiten in het land


In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op de website vindt u geplande activiteiten en vergaderingen voor zover bekend. 

Geplande activiteiten en vergaderingen
 
   

Data om niet te vergeten
 

Oktober

 • Tot 3 oktober 2020 kunnen Afdelingen, Secties, Platformen en afgevaardigden NPO voorstellen indienen voor de Ledenraad van 28 november.
 • Tot 18 oktober 2020 kunnen wijzigingsvoorstellen ingediend worden voor de Ledenraad van 28 november.
 • Uiterlijk 30 oktober 2020 volgen de definitieve agenda en bijbehorende stukken voor de Ledenraad van 28 november. 

November

 • 28 november: Ledenraad, Zaal Verploegen (Wychen), start 10.00 uur
 
Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem
T (026) 48 34 150

info@duivensportbond.nl
Facebook
Twitter
Website
 
Copyright © 2020 Duivensportbond, All rights reserved.
You are receiving this email because you opted in via our website.

Ons mailing adres:
 
Duivensportbond
Papendallaan 60

Arnhem, 6816 VD

Netherlands


Add us to your address bookZelf bepalen hoe u de nieuwsbrief ontvangt?
pas uw voorkeuren aan or afmelden voor deze nieuwsbrief.

Email Marketing Powered by Mailchimp