Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 26 juni 2020 | week 26

Voorwoord

Het is zomer in Nederland. Hopelijk genieten jullie net als ik van het prachtige weer door lekker buiten te zijn, te genieten van een drankje in de schaduw en van de activiteiten in en om het duivenhok. Deze week twee items waar ik in dit voorwoord graag aandacht aan wil schenken.

Ik wil graag met positief nieuws starten. Er wordt door de Covid-19 werkgroep namelijk gewerkt aan het protocol 3.0. Dit wordt mogelijk gemaakt door de maatregelen die premier Rutte woensdagavond heeft afgekondigd. Anderhalve meter is de maat die ons meer ruimte geeft was zijn uitspraak.

Komende woensdag is er overleg met de Afdelingsvertegenwoordigers en daarna wordt het nieuwe protocol vastgesteld en gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen zijn dat de kantines weer open mogen; uiteraard met het in achtnemen van anderhalve meter afstand. Er mag - als de inkorfruimte groot genoeg is - ook met twee tafels worden ingekorfd. Verder is er aandacht voor het inkorven in de Nationale inkorfcentra en alles wat daarmee te maken heeft. Uiteraard wordt alles weer goed uitgewerkt, zoals u dat inmiddels kent van de Covid-19 werkgroep.
 
Het tweede onderwerp waar ik het graag over wil hebben is het hitteprotocol dat door de Ledenraad is vastgesteld. Het heeft de afgelopen dagen zijn dienst al bewezen. Het is voor het eerst dat wij met deze versie werken, alles staat er duidelijk in, maar zoals het vaak werkt, wij moeten het ons eigen maken en het consequent uitvoeren. Er zijn door onze WOWD verschillende kaarten gemaakt waarop duidelijk staat aangegeven wie wat moet doen bij de verschillende verantwoordelijkheden. Deze afspraken staan in de:

 • Liefhebberskaart
 • Verenigingskaart
 • Vervoerderskaart
 • Vlucht- en vluchtorganisatiekaart

Als iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid neemt, doen wij samen het beste voor onze duiven.
 
Ik wens iedereen veel succes en wees ervan overtuigd dat de duiven in goede handen zijn bij de lossingsverantwoordelijken! Op naar een mooi duivenweekend.

 
Ben Geerink, voorzitter

 
 
 

WOWD
Hitteprotocol van kracht


Het is zomer in Nederland en dat heeft ook consequenties voor onze duiven en het vliegprogramma. In 2019 is het hitteprotocol ingevoerd en dat is ook nu van toepassing. 

De voorspellingen voor dit weekend zijn nog onzeker (zie ook het weerbericht verderop in ODH). Wel worden de duiven ingekorfd met hogere temperaturen en daar dient op geanticipeerd te worden.

In het hitteprotocol staat (op de vervoerderskaart en in artikel 2.3):

 • Bij temperaturen van 25 graden of hoger:
  • tot 23 duiven in de grote Ruco mand
  • tot 20 duiven in de kleine Ruco mand en Oomens mand
 • Bovenste mandenrij leeg laten.

Wij vragen u goed te letten op de volgende kaarten uit het Hitteprotocol Duivensport:

 • Liefhebberskaart (pagina 4)
 • Verenigingskaart (pagina 5)
 • Vervoerderskaart (pagina 6)

Vooralsnog is met de nu bekende voorspellingen de Vlucht- en vluchtorganisatiekaart niet aan de orde.

Hitteprotocol Duivensport

COVID-19 WERKGROEP
Protocollen corona
 

Door Theo Boelens, namens werkgroep Covid-19

Op dinsdagavond  23 juni vond een overleg plaats van de NPO Covid-19 werkgroep. Allereerst werd een “rondje langs de velden” gemaakt: hoe verloopt de naleving van de regels die in protocol 2.0 gesteld zijn. De werkgroepleden delen hun bevindingen en mede aan de hand van de wekelijks binnengekomen verslagen van de afdelingen kan afgeleid worden dat we als duivensportbond voldoen aan de eis van zelfregulering.

Wel werd nog kritisch gesproken over het aantal vluchten dat op de kalender staat bij sommige afdelingen. Hoewel het NPO bestuur aangedrongen heeft op beperking van het aantal vluchten, blijkt dat daar hier en daar anders mee wordt omgegaan. Dat betekent wel dat er extra inspanningen gevraagd worden van leden die het werk verrichten en dat er meer samenkomsten zijn. Een duidelijke wens van de meerderheid is immers om het aantal vluchten te beperken.

Vervolgens werd gesproken over de verwachte verruiming van de Coronamaatregelen per 1 juli en de mogelijkheden die dat gaat bieden voor de duivensport. Volgens verwachting worden de sportkantines en daarmee ook onze verenigingsgebouwen per 1 juli weer opengesteld en mogen er tot 100 personen in het gebouw aanwezig zijn mits voldaan wordt aan de 1,5 meter eis.

Dat biedt dan ook ruimte om met meerdere inkorftafels in het gebouw te gaan werken en met een extra bezetting voor het invullen van de mandenlijsten bij het inkorven voor de nationale vluchten.

Als gevolg van de 1,5 meter eis zal het nog steeds niet mogelijk zijn dat de liefhebber zelf zijn duiven aangeeft. Als de kantine wordt geopend, moet worden voldaan aan het protocol van de Koninklijke Horeca.

Besloten wordt een versie 3.0 van het coronaprotocol op te stellen en dat voor te leggen aan de coronafunctionarissen van de afdelingen. Ook de ZLU zal daarbij uitgenodigd worden i.v.m. de nationale en internationale vluchtagenda en de te maken afspraken daarbij m.b.t. naleving van het protocol 3.0. Dit overleg wordt gehouden op woensdag 1 juli 20:00 uur, omdat dan de nieuwe maatregelen van de overheid pas definitief zijn.

Het gebeurt namelijk regelmatig dat er op het allerlaatste moment nog veranderingen aangebracht worden en we willen voorkomen dat we afspraken maken die weer teruggedraaid moeten worden. 

Besloten wordt om al vast melding te maken van het behandelde in ons overleg in Op de Hoogte van vrijdag 26 juni, zodat verenigingen al vast voorbereidingen kunnen treffen.

Protocol 2.0 'Inkorven, vervoeren, lossen en afslaan tijdens de Coronacrisis'
Technische toelichting op versie 2.0 van het protocol en 'vraag en antwoord'
Aangepaste versie 'toezicht door een BOA'
 

NPO BUREAU
Opvang duiven bij Centrale hokken


Nu het vliegseizoen weer is begonnen, komen er bij de centrale hokken ook weer veel duiven binnen. We leggen via dit bericht nogmaals uit hoe het werkt.

MELDING DUIF DOOR CENTRAAL HOK

 • De beheerders van de centrale hokken melden de duiven via het computersysteem van de NPO aan bij de eigenaar.
 • De eigenaar waarvan het mailadres bij het NPO bureau geregistreerd is, ontvangt dan direct een mail waarin is vermeld in welk centraal hok zijn/haar duif zich bevindt (houd uw mailbox in de gaten!).
 • Eigenaren zonder mailadres ontvangen de melding via een brief.
  Normaal gesproken worden brieven dagelijks verstuurd, echter dit gebeurt nu slechts éénmaal per week. Vanwege Corona werken de medewerkers van het NPO Bureau vanuit huis. Een dag per week zijn zij op kantoor verzorgen dan ook verzending van de post. In dit geval kan er dus ruim een week zitten tussen de melding van het centraal hok en de ter kennisname van de eigenaar.

Uw duif, die op uw naam staat, is uw verantwoording. Wij zien het dan ook als uw morele plicht om op de melding te reageren. Daarom ons dringende verzoek:

 • Laat het centraal hok direct weten wat u wilt en geef door:
  • dat u de duif komt halen, en wanneer (tegen betaling van € 5,00)
  • dat u de duif wilt laten ophalen door bijv. een koeriersdienst, en wanneer (tegen betaling van € 5,00)
  • dat u graag ziet dat de duif wordt losgelaten (mits in goede gezondheid) (tegen betaling van € 5,00)
  • dat u de duif niet komt ophalen; in dat geval wordt de duif niet langer als uw eigendom beschouwd. Daarom vragen we u ten bewijze daarvan het eigendomsbewijs naar de beheerder op te sturen.

Bovenstaande voorkomt dat een duif onnodig lang bij een centraal hok moet blijven. Reglementair moet de beheerder van een centraal hok een Nederlandse duif namelijk 12 dagen op het hok houden en een buitenlandse duif zelfs 4 weken. Dit is niet nodig wanneer u direct uw besluit laat weten. Dat bespaart verzorgingskosten.

Tenslotte: blijf bij contact met de beheerder altijd netjes en probeer te allen tijde tot een goede passende oplossing te komen!
 

 

 

RUBRIEK
Invliegduiven toegestaan, conform besluit Ledenraad maart 2019


Tijdens de Ledenraad van maart 2019 is er een besluit genomen met betrekking tot invliegduiven. Invliegduiven zijn tijdens het seizoen 2019 weer toegestaan, alleen niet op de wijze zoals tot 2017 aan de orde was.

Waarom invliegduiven?
Het doel van invliegduiven is om (een groep) liefhebbers gebruik te laten maken van de reguliere logistiek en het wedvluchtprogramma zonder de daarbij behorende belastende
handelingen, met name op de dag van aankomst. Hierbij geldt overigens de regel ‘alles of niets’: de liefhebber geeft aan dat ofwel alle duiven invliegduiven zijn, of allemaal niet.

Besluit Ledenraad maart 2019
Doel van het besluit was de ontstane leegloop bij de verenigingen te stoppen. In het voorstel is de volledige registratie van de invliegduiven (dus alle duiven in transport) gerealiseerd. Daarnaast is de ontwikkeling van een systeem om met verdergaande automatisering controles te doen en de vrachtkosten te bepalen, ook onderdeel van dit besluit. Via onderstaande button kunt u alle voorstellen en besluiten terugvinden.

Besluiten Ledenraad maart 2019
 

NPO BUREAU
Duiven gestolen


Afgelopen weekend bereikte ons het bericht dat er maar liefst 22 duiven gestolen zijn bij liefhebber Thjeu Cox. Vanaf maandagochtend 22 juni 2020 staan de ringnummers van de doffers en duivinnen die gestolen zijn op de site en hebben we ook via Facebook bekend gemaakt om welke duiven het gaat. Mocht u duiven aangeboden krijgen, check dan altijd of het gaat om legaal verkregen duiven.

De ringnummers van de duiven die afgelopen weekend gestolen zijn nog even op een rij:

Doffers

 • BL 04-4158800
 • NL 09-1557152
 • NL 10-2031504
 • NL 11-1064673
 • NL 12-1936645
 • NL 12-3214978
 • NL 18-1337613
 • NL 18-1337614
 • BL 18-4220155
 • NL 19-1086280

Duivinnen

 • NL 14-1350747
 • NL 14-1317869
 • NL 15-1122843
 • NL 16-1794917
 • NL 17-1537148
 • NL 18-1351260
 • NL 18-1351295
 • NL 19-1142704
 • NL 19-1142750
 • NL 19-1142784
 • NL 19-1142786
 • NL 19-1142807
 

WEDSTRIJDEN
Gouden Ringen Club Fondclub Zuid-Nederland gaat van start

Door Bestuur FZN

Het is zover, na enige vertraging gaat volgende week de competitie in de Gouden ringen club Fondclub Zuid-Nederland (FZN)van start. Het bestuur heeft onderstaand prijsschema deze week definitief vastgesteld. We wensen iedereen veel succes!
 
Prijzenschema Gouden ringen
Marathon vluchten
Nat/sector 1 vluchten die vermeld staan bij de gouden Marathonkampioenen. Let op: prijzen uit de sector 1 uitslagen.

 • 1e prijs € 300,00
 • 2e prijs € 200,00
 • 3e prijs € 100,00
 • 4e t/m 10e prijs € 50,00
 • 11e t/m 80e prijs € 25,00

Eendaagse fond vluchten
Oude duiven die vermeld staan bij de gouden afdelingskampioenen. Let op! Prijzen komen uit de afdelingsuitslagen.

 • Zeeland '96
  • 1e prijs € 150,00
  • 2e prijs € 100,00
  • 3e prijs € 50,00
  • 4e t/m 22e prijs € 25,00
 • Brabant 2000
  • 1e prijs € 150,00 
  • 2e prijs € 100,00
  • 3e prijs € 50,00 
  • 4e t/m 35e prijs € 25,00
 • Oost Brabant
  • 1e prijs € 150,00 
  • 2e prijs € 100,00
  • 3e prijs € 50,00 4e t/m 25e prijs € 25

Z-L-U vluchten
Let op! Prijzen uit de nationale ZLU uitslag.

 • 17/7 Pau
 • 31/7 Barcelona
 • 7/8 Perpignan
 • 14-8 Narbonne
   
 • 1e  prijs € 150,00
 • 2e  prijs € 100,00
 • 3e t/m 5e prijs € 50,00
 • Barcelona 6e t/m 40e prijs € 25,00
 • Pau--Perpignan--Narbonne 6e t/m 20e prijs €25,00 

Jongen duiven vluchten
Let op! Deze drie vluchten komen uit de afdelingsuitslagen.

 • Zeeland'96
  • 1e prijs € 150,00
  • 2e prijs € 100,00
  • 3e prijs € 50,00 
  • 4e t/m 12e prijs € 25,00
 • Brabant 2000
  • 1e prijs € 150,00
  • 2e prijs € 100,00  
  • 3e prijs € 50,00
  • 4e t/m 25e prijs € 25,00
 • Oost Brabant
  • 1e prijs € 150,00
  • 2e prijs € 100,00
  • 3e prijs € 50,00
  • 4e t/m 15e prijs € 25,00
 

LADIES LEAGUE
NPO Benzing Ladies League 2020


Het vliegseizoen 2020 is een bijzonder jaar. Leek het vliegen met duiven een paar weken geleden nog ver weg, op dit moment mogen we weer in competitie verband tegen elkaar spelen. Dat betekent dat de NPO Benzing Ladies League ook van start is gegaan! 

Uiteraard hebben we niet stil gezeten en hebben we e.e.a. aan de Ladie’s League sterk verbeterd. Allereerst worden de Ladies League duiven vanaf dit jaar geklasseerd op basis van punten in plaats van meters. Hiermee zijn we tegemoet gekomen aan de wens van de liefhebsters. Dit geldt voor alle LL ringen, dus die van 2019 en 2020.

De NPO Benzing Ladies League 2019 was een opstart jaar met diverse kinderziektes, alles duurde te lang, berekeningen lieten op zich wachten en er waren mopperende dames. En dat willen we uiteraard niet!

Met de systemen waar we mee werken is het niet eenvoudig met een vinkje aan- of uit om “on demand” een uitslag te genereren. Het is veel uitzoekwerk, uitgepluis en vele uren werk. Maar met de gegevens die we reeds hebben is het maken van een tussenstand/uitslag nu gemakkelijker te realiseren.

Maar welke duiven vliegen er nog? En welke dame is nog steeds actief binnen de Ladies League? Welke duiven zijn reeds onder hoede van iemand anders en niet meer actief binnen de LL? Heeft iedereen die duiven overgeschreven?
Om de Ladies League competitie eerlijk en correct in beeld te brengen, hebben we besloten een “ activatieknop” in werking te stellen.

Hoe werkt het?
Speel jij als zelfstandig spelende vrouw nog mee? Speelt je vrouw, buurmeisje, (klein)dochter, schoondochter, clubgenote of welke vrouw ook nog mee met de Ladies League? Activeer dan de nog meevliegende duiven!

Je hoeft alleen een paar gegevens in te vullen en de ringnummers van de LL 2019 duiven waar nog mee gevlogen wordt. De Ladies League ringen 2020 hoeven niet te worden geactiveerd; die zijn automatisch geactiveerd.

Uiteraard is het activeren van de Ladies League ringen geheel kosteloos .Wij proberen zo spoedig mogelijk een tussenstand te genereren die we uiteraard ook zullen publiceren. Activeren kan tot 20 Juli 2020!

En er staat nog veel meer op stapel! Blijf het volgen! Wij hopen we dat we alle actieve- en participerende dames van vorig jaar wederom kunnen motiveren om deel te nemen! Zonder jullie staat duivenminnend mannenland alleen, dus druk op de activatie knop!

Activatieknop Ladies League
 

LADIES LEAGUE
Programma NPO Benzing Ladies League 2020 


Hoe ziet het dames programma er uit?
Het Ladies League programma is bijna gelijk aan het Nationale programma, alleen voor de Jonge duiven geldt dat J37 niet meetelt. Voor deze vlucht is een prijs beschikbaar voor de snelste duif. Voor de Marathon is er een prijs beschikbaar op de vlucht Bergerac. Vanaf 2021 zullen er voor de discipline Marathon kampioenschappen worden vervlogen, omdat de eerste Ladies League duiven dan meerjarige duiven zullen zijn.

Vliegprogramma NPO Benzing Ladies League 2020

Week Datum Midfond Dagfond Jong Marathon
22 30-mei-20        
23 6-jun-20        
24 13-jun-20        
25 20-jun-20 M25      
26 27-jun-20 M26      
27 4-jul-20   E27    
28 11-jul-20 M28      
29 17-18-jul-20   E29    
30 24-25-jul-20 M30   J30  
31 1-aug-20   Issoudun J31  
32 7-8-aug-20 M32   J32  
33 14-15-aug-20   E33 J33  Bergerac
34 22-aug-20        
35 29-aug-20     J35  
36 5-sep-20        
37 12-sep-20     J37  
38 19-sep-20        
39 26-sep-20        

 
Er is voor dit jaar 2020 geen Ladies League programma voor de Vitesse vastgesteld zoals er ook geen programma Vitesse is opgenomen in het Nationale programma. Maar dat hopen we voor 2021 uiteraard wel te kunnen berekenen.

Ladies League Kampioenschappen 2020

 • Bij de Midfond tellen de beste resultaten van 4 van de 5 vluchten.
 • Bij de Jonge duiven tellen de beste resultaten van 4 van de 5 vluchten. Vlucht J37 telt niet mee voor de kampioenschappen maar voor de snelste duif zal er een prijs beschikbaar zijn.
 • Bij de Eendaagse fond tellen de resultaten van 3 van de 4 vluchten. 
 • Bij de Marathon zal alleen voor Bergerac een prijs zijn voor de snelste duif. Vanaf 2021 zal er een kampioenschap berekend gaan worden voor de Marathon (LL duiven van 2019 zijn dan meerjarige duiven).

Puntentelling
Bij de Ladies League Kampioenschappen is de prijsverhouding 1:4. Dit geldt voor zowel de aangewezen en onaangewezen kampioenschappen als ook voor de duifkampioenschappen.

Voor het onaangewezen kampioenschap gelden de volgende regels:

 • De punten van alle geconstateerde duiven worden bij elkaar opgeteld en dit totaal wordt gedeeld door het aantal ingekorfde duiven. Met een minimaal deelgetal van 10 voor de categorieën:
  • Midfond
  • Jonge duiven
 • Een minimaal deelgetal van 5 geldt voor de categorie:
  • Eendaagse fond

Voor het aangewezen kampioenschap gelden de volgende regels:

 • het gemiddeld aantal punten van 2 geklokte duiven uit de eerste 3 duiven van de inkorflijst (de 3 eerst getekenden).
  • Dus worden alle 3 getekende duiven op tijd geklokt, dan worden de punten van de eerste 2 geklokte getekenden opgeteld en daarna gedeeld door 2.
  • Worden er 2 van de 3 getekende duiven geklokt, dan worden de punten van deze 2 duiven opgeteld en daarna gedeeld door 2. Dit geldt ook als er maar 2 duiven zijn ingekorfd.
  • Wordt er maar 1 van de 3 getekende duiven geklokt, dan worden de door deze duif behaalde punten door 2 gedeeld. Dit geldt ook als er maar 1 duif werd ingekorfd.

Afstandscriteria
Verder gelden de volgende afstandscriteria:

   
   
Midfond                          300 tot 500 kilometer
Eendaagse Fond 500 tot 750 kilometer
Marathon                       vanaf 700 kilometer
Jonge duiven  100 tot 500 kilometer
rekening houdend met de losplaatsen genoemd
in het NPO wedvluchtreglement.

  
Als de duiven niet op de geplande losplaats gelost kunnen worden (een zogenaamde terugvlucht) dan blijven de bovengenoemde minimale afstanden van kracht om de vlucht mee te laten tellen voor het betreffende kampioenschap met de marge van 5% zoals ook bij de Olympiade criteria van toepassing is. Deze 5% is niet van toepassing bij de Marathon
 
Wijzigingen en voorbehoud

 1. Het Ladies League vliegprogramma en de kampioenschappen zijn onder bijzondere omstandigheden tot stand gekomen. Het is niet uitgesloten dat door veranderende omstandigheden in de toekomst het vliegprogramma en/of kampioenschappen worden aangepast.
 2. Er kunnen zich in het vliegseizoen onverwachte situaties voordoen door bijvoorbeeld weersomstandigheden, afgelasting van vluchten, epidemieën, vervoersverboden en andere niet nader genoemde omstandigheden welke impact hebben op een regulier verloop van de wedvluchten. In die gevallen kan het NPO bestuur besluiten de regels, al dan niet tijdelijk, aan te passen.
 3. Er kunnen zich in het vliegseizoen onvoorziene omstandigheden voordoen door herindeling van samenspelen, vorming van nieuwe samenspelen, niet langer beschikbaar zijn van uitslagen en andere niet nader genoemde omstandigheden welke een onbedoelde impact hebben op een eerlijk verloop van de Nationale kampioenschappen. In die gevallen kan het NPO bestuur besluiten de regels, al dan niet tijdelijk, aan te passen.
 4. Aanpassing omvat ook het al dan niet tijdelijk herindelen van spelverbanden.
 5. De besluiten van het NPO bestuur zijn bindend in deze. Het NPO bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gederfde materiële of immateriële schade als gevolg van genomen besluiten.
 6. Wijzigingen van het Ladies League vliegprogramma en/of kampioenschappen worden gepubliceerd in Op De Hoogte. 
 

LADIES LEAGUE
Ladies League 2020 Afdeling 10


Het heeft even geduurd maar we mogen weer wedvluchten houden. Nu het vliegprogramma bekend is, kan ook het (aangepaste) programma van de Ladies League bekend worden (al blijft het onder voorbehoud).

In 2020 worden er twee kampioenschappen gespeeld:

 • Oude duiven:
  • eerste drie onaaangewezen
  • eerste drie duifkampioenen
 • Jonge duiven:
  • eerste drie onaangewezen
  • eerste drie duifkampioenen

Programma 2020 
Het programma ziet er als volgt uit:

    Oude duiven Jonge duiven
20-jun   Arlon (Midfond)  
27-jun   Arlon (Midfond)  
4-jul   Blankenheim (Vitesse)  
11-jul   Rethel (Midfond)  
25-jul   Arlon (Midfond) Venlo
1-aug     Sittard
8-aug   Rethel (Midfond) Blankenheim
15-aug   Chateaudun (Fond) Arlon
22-aug     Rethel
29-aug     Chalons en Champagne
5-sep     Sittard
12-sep     Chalons en Champagne


Meedoen?
Elke vrijdag voorafgaand aan de vlucht, vóór 23.00 uur via de mail het volgende doorgeven:

 • Naam
 • Verenigingsnummer
 • Rayon
 • Aantal ingekorfde duiven Ladies League

De mail kan gestuurd worden naar ladies@npoafdeling10.nl. Ook voor vragen of meer informatie kunt u via dit mailadres contact opnemen.

De uitslagen worden zo spoedig mogelijk na de vlucht bekend gemaakt via facebook en email. Hopelijk kunnen we er met elkaar een leuk en succesvol Ladies League seizoen van maken!

 
Informatie m.b.t. Ladies League
 


INSTITUUT WEDVLUCHTBEGELEIDING

Weersverwachting voor zaterdag 27 juni en zondag 28 juni 


Een koufront gaat vrijdagnacht en zaterdag overdag het weer bepalen. Voor het koufront uit komen al enkele storingen vanuit het zuidwesten. De eerste zal reeds rond het middaguur in Zeeland arriveren. Deze zone wordt boven land weer minder actief. Over het tijdstip en het tempo waarmee het koufront het vlieggebied passeert verschillen de weermodellen. Vast staat het, dat vrijdagnacht en zaterdagochtend veel neerslag valt. Zeker in het zuiden met hagel en overal met onweer. Waarschijnlijk zal het front rond 14.00 uur het land verlaten.

Voor zaterdagmiddag wordt de volgende storing (occlusie) niet meer ingetekend. Mogelijk nog een kleine kans op lossen  na 13.00 uur. Op zondag opnieuw passage van een storing, die na de middag alleen nog voo de meest oostelijke losplaatsen problemen zal geven.

De wind is vanaf vrijdagavond zuidwest tot west


Bron: I.W.B. (26 juni 11.00 uur)

 

INSTITUUT WEDVLUCHTBEGELEIDING
Terugblik op de vluchten van 20 juni
 

door Kees Elzinga en Arie van Dam


Door de snelle en directe communicatiemiddelen doet een wild verhaal snel de ronde. Het is interessant om te volgen hoe zoiets tot stand komt. “Alle duiven van alle konvooien in Nederland zouden enorme dorst hebben gehad”. Natuurlijk zijn er op elke vluchtdag sommige erg dorstige duiven. Dit kan diverse oorzaken hebben maar kan op zaterdag 20 juni onmogelijk als iets algemeens worden gezien.

Voldoende water ter beschikking
Bij de afdeling 6 bijvoorbeeld met een concoursduur van 17 minuten, een snelheidsverval van 117 meter en een vliegduur van 3 uur en minuten is er geen enkele reden tot extreme dorst. Dit konvooi komt aan het begin van vrijdagmiddag in Peronne aan en de duiven hebben de hele middag en avond beschikking over water. Ook weer zaterdagochtend als het daglicht wordt. Hier ook geen klachten over extreem dorstige duiven. Het zelfde kan gelden voor de afdelingen 5 en 7.

Bij de afdelingen die de midfondvluchten proberen met een nacht te rijden kan het anders zijn. De lostijden op zaterdag 20 juni laten echter zien, dat ook hier vanaf daglicht voldoende tijd is geweest voor drinken. Ook geen zeer droge lucht tijdens de vlucht  In Noord-Frankrijk was de lucht zelfs zeer vochtig. Geen enkele aanwijzing dus en geen enkele voor heel Nederland geldende omstandigheid die het verhaal van zeer dorstige konvooien onderschrijft. Vaak krijgt dan de convoyeur de schuld:” Ze hebben geen water gehad” wordt dan makkelijk geroepen. Vrijwel altijd ten onrechte. 

Natte duiven
Volgens ook weer onbevestigde berichten zijn er natte duiven gearriveerd. Alles overziende is het mogelijk dat de duiven van de {te) vroege lossingen in Noord-Frankrijk (08.00-08.15) enige vorm van neerslag hebben gehad. Deze omstandigheden waren aangegeven en voorspeld. Deze duiven zouden echter bij aankomst al lang weer droog zijn. De neerslagradar Nederland gaf voor voor midden-Belgie, Noord-Belgie en Nederland geen enkele neerslag aan. Als er een of andere vorm van neerslag is, zelfs de kleinste bui, wordt deze door de radar van Belgie en Nederland weergegeven.

Weerstations
Over de radarstations nog het volgende: radarstations en de beelden zijn eigendom van het KNMI en het KMI. Deze neerslagbeelden zijn ook de bron voor alle andere weersites. Deze weerbureaus kunnen er hun eigen kleuren en lay-out aan geven. Het is niet mogelijk dat de lossingscoördinatoren van de afdelingen buienlijnen of buien over het hoofd hebben gezien. Wel is het zo dat nu rond de langste dag pas na 8 uur duidelijk op de satellietbeelden te zien is, wat er daadwerkelijk aan de hand is.

Weerstations zijn er weinig in Frankrijk en omdat de neerslag met lage bewolking heel plaatselijk was, met weinig beweging en het volgens voorspelling verdwenen had moeten zijn, is men gaan lossen. Alleen waar men het zag op de losplaats, heeft men gewacht met lossen. Het is waarschijnlijk dat hierdoor de andere vluchten wat onregelmatig verliepen. Ook kan het zijn dat er duiven zijn geweest die erdoor zijn gevlogen.

 

NPO BUREAU
Toelating software Benzing M3

 

Na controle door de commissie ECS heeft het NPO Bestuur, met onmiddelijke ingang, de  nieuwe software voor de Benzing M3 toegelaten.Het versie nummer van deze software is 1.14f..
 

 

NPO BUREAU
Wat deed u in Coronatijd aan uw duivenhok?


In de periode dat er geen wedvluchten waren, hadden we als liefhebbers veel tijd over voor onze duiven en zaken er omheen.  

Dit keer geen veranderd duivenhok in Coronatijd, maar een duivenhok met een verhaal.

Dit hok(je) is van Stefan Meilink en inmiddels drie keer verhuisd. Van een kleine tuin in Amsterdam, naar een duiventuin en nu in een landelijk gebied. Stefan vertelt: "Het heeft op alle windrichtingen gestaan en ben er steeds succesvol mee geweest. De indeling veranderde ook wel eens. Het eerste jaar speelde ik er met jonge duiven op en het Tweede en derde jaar met 16 weduwnaars. Sinds dit jaar is er een wandje tussen gezet, nu met 10 doffers, 10 duivinnen." 


Stefan, we wensen je veel succes! 

Stuur uw foto's in!
We zijn benieuwd hoe u deze tijd bent doorgekomen en willen daarom iedere week een (in coronatijd aangepast) duivenhok aan u voorstellen. Wilt u andere liefhebbers ook deelgenoot maken van de opknapbeurt/ aanpassing van uw duivenhok? Dat kan! Mail uw foto's van voor en na naar info@duivensportbond.nl met een korte uitleg wat u heeft aangepast.

 

IN DE MEDIA
Zeeuws-Vlaamse duivenmelkers vliegen weer


In de ZVA (Zeeuws-Vlaamse Advertentiekrant) stond deze week een artikel over de start van het seizoen. Hierin komt Sjaak van de Sande (IJzendijke), lid van PV Nog sneller (Breskens) aan het woord.
 

Artikel wedvluchten weer begonnen (bron ZVA)
 WEDSTRIJDEN

Actueel overzicht van vluchtdata en -tijden


Kijk voor het actuele overzicht van de data en vluchttijden van de geplande wedstrijden op de website van de NPO. Per afdeling is te zien welke vluchten gepland staan. Zodra de lossingstijd bekend is, wordt deze vermeld. 
 

Wie lost waar
 
 

IN DE MEDIA

Mis het niet! Aandacht voor ondersteuning van sportprestaties 


Het RTL programma Onderweg naar de regio besteed op zondag 28 juni aandacht aan de duivensport. Dit keer gaat het over het ondersteunen van sportprestaties. Aan het woord komen Thomas Lataire (Group Lataire) en Ruben Lanckriet (dierenarts, gespecialiseerd in duiven). De uitzending is bij RTL 4 te zien op:

 • zondag 28 juni om 15.30 uur 
 • zaterdag 4 juli om 13.30 uur (herhaling)
Onderweg naar de regio
 

NPO BUREAU
Adverteren in Op (de) Hoogte 

Wekelijks verschijnt Op (de) Hoogte (ODH), de digitale nieuwsbrief van de NPO. Vrijdag einde dag wordt ODH verstuurd naar bijna 8.500 abonnees. Het is mogelijk om in ODH advertenties te plaatsen in de vorm van een banner. 

Een banner is een afbeedling met daarachter een hyperlink. Door op een banner te klikken, wordt een pagina geopend waar meer informatie over het geadverteerde te vinden is. Met een banner wordt de aandacht van de bezoeker getrokken. De banners in Op (de) Hoogte worden geplaatst tussen de artikelen in. Een banner in ODH is 800 pixels breed, de hoogte kan variëren van 190 tot 250 pixels.

Prijzen

 • 1 week: € 150,00
 • 3 weken: € 400,00
 • 6 weken: € 750,00

Interesse?
Stuur een kwalitatief goede (goed leesbare) afbeelding - die voldoet aan de eisen - per mail naar info@duivensportbond.nl. Geef aan:

 • welke link gekoppeld moet worden aan de banner
 • hoe vaak de banner geplaatst mag worden
 • op welke data de banner geplaatst moet worden 

Meer weten? Klik op onderstaande button.

Adverteren in Op (de) Hoogte
 

AGENDA

Activiteiten in het land


In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. 

 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 25 juni 2020


Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 
 

Overzicht aangevraagde duplicaten