Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 1 mei 2020 | week 18

Voorwoord


Vandaag is het 1 mei en dus de Dag van de Arbeid. Een dag die al sinds 1890 in ere wordt gehouden. Voor de duivensport in Nederland zou 1 mei 2020 wel eens als een gedenkwaardige dag de boeken in kunnen gaan. Een dag waar we weer aan terugdenken wanneer we het over de coronacrisis hebben die zeker weten in eenieders geheugen gegrift zal blijven. Met alle arbeid die wij met het NPO Covid-19 team samen met de betrokken instanties hebben bewerkstelligd, is een eerste positief resultaat bereikt.

Wij mogen als individuele duivenliefhebber in Nederland onze duiven weer gaan opleren/africhten. Dat mag alleen individueel en hierbij dient volledig rekening gehouden te worden met de richtlijnen zoals het kabinet en het RIVM ze afkondigt.

Verderop in deze editie van ODH vindt u de protocollen die u dient te hanteren bij het africhten en de voorbereidende werkzaamheden van dit seizoen. Ondertussen gaat de werkgroep verder met de activiteiten om een verdere verruiming te organiseren. Daarvoor vragen wij uw geduld en ook vertrouwen en niet onbelangrijk: gedraag u als een goed duivenliefhebber. Dat helpt ons in de vervolgstappen. Ga ook niet zelf met uw veiligheidsregio of andere overheidsinstelling bellen of mailen met vragen of opmerkingen over de duivensport. Dit kan het proces vertragen.

Overigens wordt er volgende week een pagina met vragen en antwoorden rondom het coronavirus in relatie tot de duivensport op onze website gelanceerd. Meer informatie hierover volgt. 


Een mooie week gewenst waarin herdenken en vrijheid centraal staan!


Frederik Dekker, Esther Noorderijk, Willem van Breene en Maurice van der Kruk
NPO bestuur

 

 
 
 

Duiven opleren/africhten weer toegestaan


Met ingang van vandaag (vrijdag 1 mei) is het opleren/africhten van duiven weer toegestaan. Dit bericht heeft het NPO Bestuur vandaag ontvangen. Hieraan zijn wel strikte voorwaarden verbonden. Het opleren/africhten van de duiven mag enkel individueel en hierbij dient men zich volledig aan de richtlijnen te houden zoals door het kabinet en het RIVM afgekondigd. Daarnaast dient u zich aan het protocol 'africhten duiven' te houden. Het protocol vindt u hieronder. 

Dat het opleren/africhten van duiven weer is toegestaan, is de eerste stap in de goede richting. Uiteraard begrijpen we dat u als duivenliefhebber staat te popelen om te starten met het vliegseizoen, maar dat zit er helaas nog even niet in. Voor nu zijn we blij met het groene licht om weer te starten met het opleren/africhten van duiven. 

Protocol africhten duiven
 

Coronacrisis en de duivensport: hoe nu verder? 

Door de werkgroep COVID-19

De werkgroep heeft de afgelopen weken tot in de late uurtjes gewerkt aan haar eerste belangrijke opdracht: het protocol Inkorven, vervoer, lossen en afslaan tijdens de coronacrisis afronden. Er is hard gewerkt aan het verwerken van de opmerkingen en aanvullingen vanuit de afdelingen, secties, verenigingen en individuele leden op het protocol. Hartelijk dank daarvoor!

Wij hebben overwegend positieve reacties ontvangen op het protocol en weten ook dat er nog vragen zullen zijn, die worden in de komende periode dan weer behandeld en voorzien van antwoorden.

De versie van vandaag van het protocol is ondertussen besproken met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en we verwachten in de loop van volgende week een definitieve reactie. Het is niet zo dat we vanuit het Ministerie van LNV een toestemming kunnen krijgen, dit loopt via de Veiligheidsregio's. Een afgestemd protocol door het Ministerie helpt ons bij het verkrijgen van een landelijke toestemming om weer vluchten te mogen organiseren.

Voor het welzijn van de duiven is het belangrijk dat ze niet alleen rond hun eigen hok kunnen vliegen, maar dat er ook mogelijkheden zijn om te trainen. Immers, postduiven danken hun bestaan aan de duivensport en het is daarom ook nodig, zeker ook voor jonge duiven, om vroeg genoeg te kunnen vliegen in grotere groepen zodat ze kunnen ontwikkelen tot volwaardige postduiven.

Uit het overleg komt nu alvast naar voren dat het opleren of zelf africhten van duiven door individuele liefhebbers wel weer mogelijk is. Dit alles wel binnen de nu geldende regels. Dat betekent thuisblijven als u of uw huisgenoten ziek zijn, ga niet te ver van huis en houd 1,5 meter afstand. Ook is belangrijk u te realiseren dat u niet met meerdere mensen op pad kunt en dat uw gedrag bepaalt hoe er tegen de duivensport wordt aangekeken als u besluit op te leren.

Hieronder vindt u de protocollen en we vertrouwen er op dat u zich houdt aan deze richtlijn en verstandig omgaat met deze ruimte.

Protocol africhten duiven
Protocol Protocol inleveren en controleren hoklijsten
Protocol instellen elektronische klokken en het koppelen van chipringen
 

NPO BUREAU
Corona-update vanuit Frankrijk
 

Nieuws uit Frankrijk - 30 april 2020 

Afgelopen dinsdag presenteerde de voorzitter van de Franse duivensportbond het protocol dat in acht wordt genomen wegens het coronavirus. Het plan is redelijk gunstig uitgevallen voor de duivenliefhebbers. 

De Franse Duivensportbond heeft iedereen gevraagd om de inperkingsmaatregelen tot 11 mei strikt op te volgen en staat erop dat de maatregelen tot het einde opgevolgd worden.  

Hoe gaan de Franse duivenliefhebbers verder na 11 mei? 

 • Individuele training (op minder dan 100 km van huis) kan met ingang van 11 mei beginnen;
 • Collectieve trainingen en wedstrijden beginnen op 11 mei binnen het door de premier vastgestelde kader, tenzij anders bepaald op 11 mei;
 • Verplaatsingen van mensen zijn toegestaan tot 100 km;
 • Bijeenkomsten van mensen zijn beperkt tot 10 personen; 
 • Wegtransport is toegestaan;
 • Feestzalen/veelzijdige zalen blijven gesloten;
 • De hoofden van verenigingen hebben contact met hun burgemeester voor opening van de gebouwen. 

Verder houdt men zich aan de verplichte gezondheidsregels, uiteraard met het doel om verdere verspreiding van het coronavirus proberen te voorkomen. 

Hieronder ziet u een overzicht van de Franse districten. Dit kaartje geeft een goed beeld van de intensiteit van de besmettingen:

 
 

Klik hier voor de brief van de Franse voorzitter
 

NPO BUREAU
De nieuwe Duivensportbond app is live


De nieuwe app van de Duivensportbond NPO is gelanceerd. Door middel van deze app heeft u alle actuele informatie binnen handbereik. Zo staat er in de app o.a. het laatste nieuws kunt u via de app overschrijvingen regelen. Zodra we weer mogen gaan vliegen, vindt u er ook informatie over de wedstrijden. Denk aan informatie over de lossingen, het vluchtschema en de uitslagen. De informatie die we op onze website plaatsen, verschijnt ook in de app. Door de lancering van de app hoeft u niet meer reactief op zoek te gaan naar informatie maar ontvangt u meldingen op uw smartphone zodra er nieuws gepubliceerd is. 

Hoe download ik de app?
De app is te downloaden in de App Store (Iphone) of Play Store (Androidtoestel). Typ bij de zoekfunctie 'duivensportbond' in. De app verschijnt in beeld. Klik vervolgens op downloaden. Daarna kunt u gebruik maken van de app.

Suggesties of opmerkingen?
Er is bewust gekozen om de app nu - in de coronaperiode - versneld te implementeren. Daardoor is het mogelijk dat de app nog niet helemaal werkt zoals we graag willen. De kans is dus aanwezig dat er e.e.a. aangepast moet worden. Mocht u suggesties hebben of onjuistheden tegenkomen in de app, stuur dan gerust een mail naar info@duivensportbond.nl .

 

Een impressie van de nieuwe Duivensportbond NPO app

 

Regels tegemoetkoming schade door coronacrisis 


We ontvangen de laatste tijd regelmatig de vraag van lokale duivenverenigingen of zij in aanmerking komen voor een tegemoetkoming wegens schade door de coronacrisis. Dat is helaas niet het geval. Zie hieronder de informatie waaruit blijkt dat hobbyclubs niet in aanmerking komen hiervoor:
 

INGEZONDEN
Toekomst van de duivensport (deel 2)
 

Vorige week heeft u in Op (de) Hoogte al het eerste deel van een ingezonden stuk kunnen lezen.
Deze week deel 2. 

 
De formatie van een nieuw NPO Bestuur is door alle ellende rond het coronavirus in iets rustiger vaarwater gekomen. Heel verwonderlijk is het te constateren dat men net doet alsof één of enkele personen in staat zouden zijn geweest om een belemmerende rol te kunnen spelen in een landelijke organisatie. Wie enigszins na kan denken weet dat dit niet zo is. Wie enigszins op de hoogte is van de duivensport en haar organisatie die zal moeten toegeven dat het beleid en alles wat daarmee te maken heeft, dient te worden aangedragen vanuit de basis. En de basis zijn de liefhebbers. Diezelfde liefhebbers zijn verenigd in een vereniging en een vereniging is weer vertegenwoordigd in een afdeling. In hoeverre er beleid wordt ontwikkeld in een vereniging of een afdeling is een vraag waarop het antwoord niet gegeven kan worden. Verschillen per vereniging en per afdeling zijn groot. Gaan we nog een stapje verder dan komen we tot de conclusie dat er 11 afdelingen zijn in Nederland en die 11 afdelingen hebben gemiddeld elk samen minder dan 1.000 liefhebbers die actief met duiven spelen. Die 11 afdelingen hebben samen 14 mensen in de Ledenraad zitten die met elkaar verantwoordelijk zijn voor het “beleid” of wat daar onder wordt verstaan. Nog simpeler: deze 14 mensen dragen een grote verantwoordelijkheid, zij moeten nadenken over onze sport vandaag en op wat langere termijn. Dan rijst de vraag natuurlijk gebeurt dat? Helaas stellen we vast dat de Ledenraad hierin enorm tekort schiet. Alle grote projecten die de duivensport achtereenvolgens heeft gekend kwamen geen van allen uit de Ledenraad. Het waren initiatieven vanuit het NPO Bestuur, al dan niet met hulp van externe adviseurs. Het is controleerbaar zo, dat er in geen 20 jaar daadwerkelijk door de Ledenraad structurele voorstellen tot beleidswijzigingen en beleidsvernieuwingen zijn ingebracht.

Wat willen we hiermee benadrukken?
Dat de rol van een ledenraad veel groter en meer inhoud zou moeten hebben om te komen tot een wezenlijke koerswijziging dan nu het geval is. Dan dient de vraag zich aan: “Is de huidige samenstelling hiertoe wel in staat?” Als het antwoord ja is, dan mogen we ons afvragen waarom het dan niet gebeurt. Is het antwoord nee, dan moeten we ons afvragen hoe we dit kunnen oplossen.
 
Hoe werkt nu eigenlijk onze duivensportbond (NPO)?
Elke organisatie heeft statuten en reglementen, huisvesting, kantoor en een bestuur. Onze NPO kent als organisatie een wat vreemde opbouw. Het belangrijkste zijn de leden, gewone natuurlijke personen. Daarnaast kent de organisatie afdelingen als leden en dat zijn weer dezelfde natuurlijke personen maar nu geografisch ingedeeld in 11 afdelingen. Vanuit die afdelingen wordt weer een Ledenraad benoemd en die vormt op haar beurt weer het eigenlijke bestuur van de NPO. Dat bestuur zou eigenlijk moeten bestaan uit leden die door de afdelingen naar voren zijn geschoven vanwege hun bestuurlijke capaciteiten en passend in de profielschetsen.
 
Alle afdelingen en dus de leden hebben er het grootste belang bij dat er een sterk en deskundig bestuur van een NPO is. Helaas is dit al gedurende een reeks van jaren een heikel punt. Het zoeken naar en het vinden van kwaliteitsbestuursleden voor de NPO is al 20 jaar een crime en de afdelingen spelen daar nauwelijks een rol van betekenis in. Sterker nog ze hebben dikwijls de handen al vol om voor de eigen afdeling een redelijk bestuur te vinden. Het is opvallend dat de Ledenraad zich nauwelijks toekomstgericht opstelt en zich in hoofdzaak richt op de Ledenraadvergaderingen die twee keer per jaar georganiseerd worden. Dat betekent dat in ledenvergaderingen van een afdeling het onderwerp NPO weinig tot geen bespreekpunt is en dus bij verenigingen al helemaal niet. Dat is zonde!
 
Het repeterende karakter van opgespaarde onvrede heeft er voor gezorgd dat we aan ons vierde bestuur toe zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vrijwel elke capabele bestuurder deze functie aan zich voorbij laat gaan. Een functie die naast het hebben van dagelijks werk, het houden van duiven en nog een normaal gezin niet is in te vullen!
Als we ons dan nog realiseren dat een bestuur van max. negen personen zelf alles bedenkt en en uitgevoerd moet zien te krijgen. Dan mag het geen verbazing wekken dat, bij ongewijzigd beleid, elk bestuur slechts een zeer beperkte houdbaarheidsdatum heeft. Daar komt bij dat de, in duivenland gebruikelijke, totale bestuurswisselingen gezorgd hebben voor geen enkele continuïteit. Hierdoor raken we maatschappelijk gezien steeds verder achterop. Want hoe ver staat het met de wens om aansluiting te vinden bij NOC*NSF? Wat is onze positie binnen het Immaterieel Erfgoed? Kunnen we bij het Openlucht Museum al vorderingen maken? En zijn er al gesprekken met het KLN over samenwerking met gelijkgestemden? 

 
Het past niet in een democratisch proces dat 14 kiesmannen ca. 15.000 leden vertegenwoordigen in de Ledenraad en zich dan beperken tot het beoordelen van wat het NPO Bestuur al dan niet verzint. Als er geen inbreng is vanuit de basis, kan dit systeem niet werken. Niet voor de leden, niet voor de afdelingen en niet voor het NPO Bestuur. Daar worden de gewone leden dan wel de dupe van, want wat wil het gemiddelde lid?
Duiven houden – inkorven – op tijd los – vroege prijzen pakken. Het napraten met een pilsje in de lokalen is grotendeels verleden tijd. Het is kort door de bocht maar wel waar.

Waar staan we nu ?
Om voor iedereen heel duidelijk te maken dat onze prachtige sport te maken heeft met een sterk afnemend aantal beoefenaars laten we u een overzicht zien van de afgelopen 20 jaar.
 

Overzicht Ledenverloop op 01-02-2020 over de afgelopen 10 jaar.


 • Het overzicht schetst een exact beeld van de populatie, verdeeld over de 11 Afdelingen
 • We dienen rekening te houden met 30% van onze leden die niet actief aan wedvluchten deelnemen.
 • Een voorzichtige schatting geeft aan dat ± 20% volledig het overnachtspel speelt
 • 9% van onze leden is 80 jaar of ouder dat zijn er ± 1375.
 • De gemiddelde leeftijd van onze leden in Nl. is 66 jaar.
 • De laatste 2 jaar zijn er 92 verenigingen die hun deuren hebben gesloten.
 • We hebben nu landelijk nog 570 verenigingen met gem. 27 leden

Conclusie

 • We moeten helaas vaststellen dat we nog ruim 10.000 echte beoefenaars hebben.
 • Met 1375 leden boven de 80 jaar moeten we helaas accepteren dat hiervan ons jaarlijks een belangrijk deel zal gaan ontvallen.
 • Met een gemiddelde leeftijd van ca. 66 jaar is het heel voorspelbaar dat de jaarlijkse terugloop van leden helaas voorlopig onverminderd doorgaat.
Eerder gepubliceerd: Toekomst van de duivensport deel 1
 
 

SELECTIECOMMISSIE
Stand van zaken aanvulling NPO Bestuur


Het NPO-bestuur bestaat al enige tijd uit vier personen. Dat is minder dan de statutaire ondergrens. Daarop is gereageerd door het benoemen van een commissie die als taak heeft meegekregen kandidaat-bestuurders en de blijvende bestuurders met elkaar in contact te brengen ten einde te komen tot een beleidsprogramma waar negen bestuurders gezamenlijk de schouders onder willen zetten.
 
Dit zou ter sprake komen in de door de coronaperikelen afgelaste vergadering van de Ledenraad. De commissie heeft haar opdracht aanvaard maar er kon alleen via telefoon en geschrift gesproken worden met de betrokken personen. Door middel van kennismakingsbrieven contact hebben met de kandidaat-leden en de blijvende bestuursleden. Door middel van een kennismakingsbrief hebben zij zich aan elkaar voorgesteld en zijn belangrijke uitgangspunten voor beleid op schrift gesteld.
 
De commissie is van mening dat teamvorming en beleidsuitgangspunten formuleren het beste kunnen gebeuren door de kandidaten zelf. Aan de kandidaat-bestuursleden Gerard van de Aast, Hans van Dijk en Ben Geerink is gevraagd om initiatieven op deze gebieden. Helaas is het op korte termijn nog niet mogelijk de betrokken personen samen te brengen en zal alles via telefoon en geschrift gebeuren. Dat werkt vertragend. De heren gaan echter voortvarend te werk en zullen aan de commissie rapporteren over hun bevindingen en voorstellen.
De commissie verwerkt een en ander in een eindverslag en brengt dit ter kennis aan het NPO-bestuur en de afgevaardigden in de Ledenraad.
 
De commissie
 
Jac van der Aa
Harrie Meijners
Danny van de Vrede
 

Klik hier voor de originele brief van de selectiecommissie
 

IN DE MEDIA
Voor de duivenliefhebbers is het duidelijk ‘dit wordt een verloren jaar’


Op de website van 'Het Belang van Limburg' (België) werd op dinsdag 28 april een interview geplaatst waarin Rudi Stas, de lokale kampioen van duivenvereniging De Kanaalduif.

"De duivenliefhebbers, meestal 60 plussers blijven in hun kot. De duiven zelf mogen het duivenkot verlaten maar echte wedstrijden zitten er niet in. “Het zijn de inkorvingen waar het probleem ligt. Daar komen de liefhebbers samen. Zolang de horeca gesloten blijft zit ook de duivensport in lockdown. Het opleren van de duiven kan niet doorgaan. Het is nu uitkijken naar de vluchtkalender, maar dat is wellicht pas tegen het eind van de zomer”, zucht meervoudig kampioen Rudi Stas in Munsterbilzen."

Via onderstaande button is het gehele artikel te lezen.
 

Complete interview Rudi Stas in Het Belang van Limburg
 
 

NPO BUREAU
Bureau gesloten op Bevrijdingsdag


In verband met Bevrijdingsdag is het NPO Bureau aanstaande dinsdag 5 mei gesloten. Op 4 mei zijn wij bereikbaar om uw vragen per mail te beantwoorden. Dat geldt overigens ook op alle andere werkdagen.

Algemene bereikbaarheid 
Wegens de maatregelen rondom de coronacrisis, zijn wij niet op kantoor werkzaam en daardoor niet in de gelegenheid om telefoontjes aan te nemen. De post, vaste voetringen en duplicaataanvragen worden evenals de mails gewoon verwerkt. 

 

NPO BUREAU
Aanmelding nieuw lid Stichting Nook


Onlangs heeft Stichting Nook een aanvraag voor lidmaatschap ontvangen van Eddy Dijkman, Sparrenlaan 18 3742 WG Baarn. Stichting Nook staat onder auspiciën van de NPO, waardoor aanvragen gecommuniceerd worden met de achterban. Eventuele bezwaren kunnen schriftelijk of per email voor 1 juni 2020 kenbaar gemaakt worden aan Stichting Nook, T.a.v. Leo Snel, Kemal Ataturkstraat 94, 3573 PB Utrecht, email: L.snel@zonnet.nl

 
Voor huur van deze DVD. Klik hier
 

NPO BUREAU
Terugblik op internationaal congres postduiven en hun ziektes 

Mijn naam is Sandra van Iwaarden, geboren in Zeeland in het jaar 1996. Mijn vader, Andries van Iwaarden, had toen al duiven, dus u kunt zich voorstellen dat de liefde voor de duiven me met de paplepel is ingegoten. Toch duurde het een aantal jaren voordat ik mijn eerste eigen duiven kreeg.

Toen ik 12 jaar was, overleed mijn cavia. In diezelfde periode ging mijn oudere broer het huis uit. Mijn vader probeerde het verdriet van het gemis van de cavia weg te nemen door me de toegang tot het kweekhok te verschaffen. Ik mocht de kwekers verzorgen. Dit deed ik met zoveel plezier dat ook al snel het jonge duivenhok onder mijn hoede kwam.

Een mooie tijd. Vroeg in de ochtend, nog in mijn pyjama, ging ik eerst de duiven verzorgen. Zodra ik uit school kwam begon ik aan de avondronde. En als ik tijd had, na mijn huiswerk, ging ik in de avond nog even het hok in. Dan ging ik op de vloer zitten of liggen, met de duiven bovenop me en om me heen. Ook het leven in de duivenvereniging was fijn. Ik was er bijna altijd de vinden, meestal aan het werk achter de computer, maar vaak ook even een praatje makend en een biertje drinkend met de andere leden.

Na de middelbare school ging ik Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek studeren in Rotterdam, met als specialisatie Life Science Research en proefdierkunde. Toen ik onderzoeksstages ging doen in het Erasmus MC moest ik al snel op kamers. Dit had als consequentie dat ik de duivensport zelf niet meer kon beoefenen. In deze periode las ik ergens iets over de WOWD. Voor mij een hele leuke combinatie: duiven en onderzoek doen. Na contact gelegd te hebben en een vergadering te hebben bijgewoond, ben ik nooit meer weggegaan.

Na het afronden van de laboratoriumopleiding had ik het idee dat ik nog niet klaar was. Ik had alles geleerd op een schaal van moleculen tot organen en systemen. Maar ik miste nog iets. Het functioneren van een compleet organisme in zijn omgeving. Daarom ging ik naar de Universiteit van Utrecht om de master Environmental Biology volgen. Binnen de master heb ik me gespecialiseerd in ecologie, dierenwelzijn en data-analyse. Dit jaar hoop ik de master af te ronden.

Nu u mijn achtergrond weet, zal het u wellicht niet verbazen dat ik meteen geïnteresseerd was toen ik vernam dat er op 6 en 7 maart een congres zou plaatsvinden in Warschau van de International Veterinary Pigeons Association. Na overleg met Leo van der Waart (de voorzitter van de WOWD), prof. Piotr Szeleszczuk (de voorzitter van het organiserend comité) en het NPO bestuur werd duidelijk dat ik van harte welkom was op het congres namens de WOWD. Zodoende vertrok ik naar Warschau.

Het congres was een samenkomen van een divers gezelschap. Er waren, naast vele belangstellenden, professoren, doctoren en dierenartsen aanwezig uit verschillende landen. Waar Polen de hoofdleverancier was van de sprekers (o.a. Prof. Krzysztof Śmietanka), waren ook enkele bekende Duitse (o.a. Dennis Rubbenstroth), Belgische (o.a. Dr. Pascal Lanneau) en Nederlandse (o.a. Dr. Henk de Weerd) dierenartsen en onderzoekers present die hun kennis deelden met de aanwezigen.Laten we met elkaar ervoor zorgen dat de komende generaties ook nog zoveel plezier kunnen beleven in het duivenhok – Sandra van Iwaarden (2000)

 

AGENDA

Activiteiten in het land

 

In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de activiteiten te annuleren en de richtlijnen van het RIVM te volgen. 

 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 29 april 2020

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 
 

Overzicht aangevraagde duplicaten