Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 31 januari 2020 | week 5

Voorwoord


Afgelopen zaterdag zijn er tijdens de Ledenraad veel voorstellen aangenomen. De voorstellen zijn na indienen besproken en voorzien van een advies. Vervolgens hebben ook de afdelingen de voorstellen en adviezen besproken en soms daarop nog nieuwe zienswijzen ingestuurd. Dit leidde uiteindelijk tot de voorstellen en discussie tijdens de Ledenraad van afgelopen zaterdag. Dit is zoals het gaat in een representatieve democratie. In het geval van onze sportbond kiezen kennen we een getrapte, representatieve democratie. Leden van verenigingen kiezen hun bestuur. Vanuit de verenigingen worden afdelingsbestuurders gekozen en zij bepalen via de Ledenraad hoe onze sport zich ontwikkelt. Kenmerk van een democratie is dat de meerderheid beslist, waarbij rekening gehouden wordt met de minderheid, zodat iedereen tot zijn recht komt en het algemene belang voorop staat. Voorstellen zijn dus geen kwestie van mijn of jouw wens. Een voorstel doet recht aan de belangen van de sport in het algemeen en dat betekent ook dat het nooit voor iedereen het perfecte voorstel kan zijn. Want keuzes maken voor het één, betekent ook andere zaken niet doen of anders doen. Dit zagen we ook afgelopen week in allerlei discussies naar aanleiding van de voorstellen die zijn aangenomen. Discussie mag, graag zelfs, maar discussieren wil niet zeggen dat het alleen goed is, als het 100% aansluit bij de wensen van het individu. Wij als NPO Bestuur - en dit geldt ook voor de bestuurders van afdelingen, secties, platforms en verenigingen - horen graag alle meningen, zodat er uiteindelijk een goed overwogen besluit genomen kan worden.Nadat het besluit genomen is, geldt dit besluit voor alle leden van de NPO om de sport te beleven, nu én in de toekomst. En mocht het dan in de praktijk anders uitpakken? Geen probleem, praktijkervaringen en ontwikkelingen maken nieuwe voorstellen, zodat we kunnen verbeteren waar wenselijk.

Maurice van der Kruk, voorzitter
namens uw bestuur

 
 

NPO BESTUUR
Ledenraad 25 januari 2020
 

Afgelopen zaterdag vond de eerste Ledenraad van 2020 plaats. 

 
 
 
Duivensport:
een gezellige hobby, modern, professioneel en ontspannend.
PV De drie Beerzen maakte een filmpje om te laten zien hoe leuk de duivensport is.
 
 

AGENDA

Activiteiten in het land

 

Op de site van de NPO publiceren we de activiteiten die door verenigingen in het land georganiseerd worden.

Komende weken staan onder meer de volgende actiteiten op het programma:

  • 1 februari: Prijsuitreiking SS Midden (Sas van Gent)
  • 7 februari: Feestavond Super Fondclub Gelderse Overijsselse Unie (SFG) (Harskamp)
  • 8 februari; Prijsuitreiking FZN (St. Willibrord)
  • 14 februari: Duivenavond Kaatsheuvelse Postsduivenvereniging
  • 22 februari: Visie van Michael Verweij op duivensport (Heemskerk)
  • 22 februari: Duivenmiddag en bonnenverkoop Ladies League Samenspel Zuid Hollandse Eilanden (Middelharnis)
Klik hier voor het complete overzicht en meer informatie
 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 30 januari 2020

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 
 

Overzicht aangevraagde duplicaten