View this email in your browser


Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 24 januari 2020 | week 4

Voorwoord
 

Afgelopen week hebben we vanuit het bestuur de Nationale Dagen in Engeland en Frankrijk bijgewoond. Mooie dagen waarin we de banden met internationale bonden en liefhebbers aangehaald hebben. We hebben gesproken over de uitdagingen, aanpak en mogelijke oplossingen. Gesproken over zaken als vogelgriep, lossingen en losplaatsen. Tijdens deze ontmoetingen merk je hoe onze sport leeft en hoeveel betrokken en bevlogen liefhebbers er zijn. In Nederland zijn we druk met het vergaderseizoen. Morgen, zaterdag 25 januari staat de 1e Ledenraad van het jaar gepland en in maart volgt de tweede. Wij kijken er naar uit om elkaar te treffen en samen keuzes en afspraken te maken voor onze mooie sport. En bent u niet in de gelegenheid om de Ledenraad bij te wonen? Volg de vergadering dan via de Livestream.

Maurice van der Kruk, voorzitter
namens uw bestuur

 

 
 

NPO BESTUUR
Ledenraad 25 januari 2020: definitieve agenda


1. Opening
2. Appèl der afgevaardigden
3. Vaststellen notulen 9  maart 2019 en 4 juni 2019
4. Voorstellen NPO Bestuur
5. Voorstellen Afdelingen, Secties & Platforms
6. Begroting 2020 (+ toelichting resultaat Q1 t/m Q3)
7. Evaluatie
8. Mededelingenmap
9. Rondvraag
10. Sluiting

De vergadering begint om 09.00 uur in het Dorpshuis in Asperen (Van Langerakstraat 6).

Ledenraad 25 januari 2020
 

NPO BESTUUR
Ledenraad via livestream


De ledenraadvergadering van zaterdag 25 januari is ook te volgen via Livestream.

Livestream Ledenraad 25 januari 2020
 


Examen Nederlandse Groep van Keurmeester van Postduiven


Zaterdag 18 januari jl. vond het jaarlijkse examen plaats om toegelaten te worden tot de groep van keurmeesters van postduiven. De medisch adviseur van de groep Stephan Göbel had samen met de verenigingsvoorzitter Hans van der Sluis van de P.V. Maarssen er voor gezorgd dat het examen dit jaar landelijk centraal gelegen plaats kon vinden, namelijk in Maarssen.

Reeds om 09.30 uur waren de examencommissieleden Jan Heeres, Nico de Jong, Huib Bransen  en Gerard van de Bovenkamp aanwezig om de door de kandidaten te keuren duiven voor te keuren. Uiterlijk 10.00 uur waren ook de zes kandidaten aanwezig,  die ontvangen werden met koffie en cake om zodoende te trachten hen op hun gemak te stellen want het keuren van duiven op een examen geeft toch altijd wat spanning en  nervositeit, bij de één natuurlijk wat meer dan bij de ander.

Nadat de kandidaten van 10.30 tot 11.30 uur de gelegenheid kregen de vragen behorende bij het theoretisch gedeelte te beantwoorden, werd na de lunch gestart met het praktische gedeelte, het keuren van de duiven. In dit geval vijf doffers en vijf duivinnen. Nadat ook dit achter de rug was, werd de kandidaten een drankje aangeboden  terwijl de examencommissieleden de gelegenheid hadden het afgelegde examen te beoordelen.

Zijne grijze eminentie Nico de Jong kreeg de gelegenheid de uitslag aan de kandidaten bekend te maken: één kandidaat moest helaas worden afgewezen en vijf kandidaten slaagden te weten. De geslaagden zijn:  

  • Gijs Heinrichs (Oss)
  • Jan Groothuis (Borne)
  • Frank Vunderink (Borne)
  • Ahmad Majid (Assen)
  • Gerard de Graaf (Hoevelaken)

Commissievoorzitter Jan Heeres bedankte na afloop Stephan en Hans voor het beschikbaar stellen van de accommodatie en de catering en zijn mede commissieleden voor hun inzet. Hij wenste de geslaagden een fijne carrière als keurmeester toe en sprak tevens nog de wens uit dat jaarlijks zich voldoende kandidaten zullen aanmelden voor het dan af te leggen examen.

Een welkome bezoeker!      

 

 
 
 
 

VETERINAIR NIEUWS

Vogelgriep


Na de uitbraak van vogelgriep (HPAI van het serotype H5N8) op 31 december 2019 in Polen, volgden uitbraken in meerdere landen in het midden en oosten van Europa.De situatie daar is zorgelijk. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft aan de deskundigengroep dierziekten gevraagd het risico voor de vogelgriep (HPAI) voor Nederland te beoordelen. Naar aanleiding van dat advies is besloten vooralsnog geen ophokplicht voor pluimvee in te stellen.

Conclusie deskundigengroep
De deskundigengroep heeft geconcludeerd dat wilde vogels hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk zijn voor de meeste uitbraken die tot nu toe zijn gemeld. Verder beoordelen de deskundigen dat het niet waarschijnlijk is dat er nu besmette vogels in Nederland zijn. Deze laatste conclusie baseren zij onder meer op het feit dat er sinds de herfst meer dan 2500 levende wilde vogels in Nederland zijn bemonsterd en negatief zijn getest op HPAI. Ook zijn er bij het testen van in Nederland dood gevonden wilde vogels geen HPAI besmettingen gevonden. Verder zijn er geen met HPAI besmette bedrijven of hobbylocaties gevonden in Nederland, België en Duitsland.

Geen ophokplicht, wel verplicht 2e reiniging en ontsmetting transportmiddelen
Op basis van de risicobeoordeling kan worden geconcludeerd dat de kans op insleep van vogelgriep op een Nederlands pluimveebedrijf op dit moment klein is. Een ophokplicht is een ingrijpende preventieve maatregel met consequenties voor dierenwelzijn en voor bedrijven met vrije uitloop pluimvee. Er is in Nederland wel een verplichting tot een tweede reiniging en ontsmetting ingevoerd voor transportmiddelen voor gevoelige diersoorten uit de getroffen landen. Daar wordt door de NVWA op toegezien.

Vanuit de NPO blijven we uiteraard de ontwikkelingen volgen en informeren we onze leden.

Actuele informatie vogelgriep (HPAI, serotype H5N8)
 

AGENDA

Activiteiten in het land

 

Op de site van de NPO publiceren we de activiteiten die door verenigingen in het land georganiseerd worden.

Komende weken staat er een drietal prijsuitreikingen in Afdeling Zeeland gepland. En op 14 februari de duivenavond van de Kaatsheuvelse Postduiven Vereniging.

Bekijk het complete overzicht op de website. Heeft u activiteiten of bijeenkomsten die u onder de aandacht wil brengen? Stuur de complete informatie dan naar info@duivensportbond.nl.

Overzicht aangevraagde duplicaten
 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 23 januari 2020

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 
 

Overzicht activiteiten in het land
Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem
T (026) 48 34 150

info@duivensportbond.nl
Facebook
Twitter
Website
 
Copyright © 2020 Duivensportbond, All rights reserved.
You are receiving this email because you opted in via our website.

Ons mailing adres:
 
Duivensportbond
Papendallaan 60

Arnhem, 6816 VD

Netherlands


Add us to your address bookZelf bepalen hoe u de nieuwsbrief ontvangt?
pas uw voorkeuren aan or afmelden voor deze nieuwsbrief.