Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 10 januari 2020 | week 2

Voorwoord


Turbulente tijden binnen de duivensport. Hopelijk brengt 2020 duidelijkheid, rust en ruimte om onze sport verder te vernieuwen en te versterken. Afgelopen week hebben we - op initiatief van een aantal verontruste leden - een bericht gestuurd. In eerste instantie naar alle besturen van de Afdelingen, Secties & Platforms en later ook naar alle liefhebbers waarvan we een mailadres geregistreerd hebben. Vandaag ook in deze ODH aandacht voor de brief en ook op de website is de brief te vinden. Dit alles om te zorgen dat we zo veel mogelijk liefhebbers bereiken. Ook u kunt uw steentje bijdragen. Hoe? Door het leveren van input en door het informeren van liefhebbers in uw omgeving die nog niet zo digitaal zijn.

Maurice van der Kruk, voorzitter
namens uw bestuur

 IN DE MEDIA

De duurste duiven ooit...

Het is - door de dalende rentes - steeds minder aantrekkelijk om vermogen bij een bank te stallen. Mensen zoeken steeds vaker naar een alternatieve vorm om geld te investeren. In de aflevering van Stand van Nederland van 2 januari 2020 dook WNL in de wereld van bijzondere beleggingen. Een van die opvallende vormen is het beleggen in duiven.

Klik hier voor artikel op de website van WNL: 
https://wnl.tv/2020/01/02/dit-zijn-de-drie-duurste-nederlandse-duiven-ooit/

De aflevering van WNL terugkijken? Klik hier: https://www.npostart.nl/stand-van-nederland/02-01-2020/POW_04519604. Het deel over duiven is te zien van 29:17 tot 31:55.

Aflevering WNL: duiven als investering
 

Brief van verontruste leden
 

Een groep zeer verontruste leden heeft contact gezocht met het NPO bestuur en aangeboden te helpen om onze NPO organisatie voor alle leden te behouden.

De brief van 6 afdelingen dd. 27 december 2019 onderschrijft slechts de noodzaak om iedereen te vragen de rust te bewaren en met elkaar de schouders onder een goed functionerende organisatie te zetten. We hebben op 2 januari een gesprek gehad met het NPO bestuur. Daarin heeft de voorzitter aangegeven dat hij bereid is om zijn functie als voorzitter beschikbaar te stellen.

Nu er tot een correct en zorgvuldig traject is besloten om een nieuw bestuur trachten te benoemen op 14 maart waarin alle bestuursposities kunnen worden ingenomen, lijkt het ons meer dan gewenst hier al onze energie in te steken. We bereiken niets met groepsvorming op basis van tegenstellingen! We hebben elkaar broodnodig!

De complete brief is - nadat deze naar alle besturen van Afdelingen, Secties & Platforms is verstuurd - via email verstuurd naar alle liefhebbers (waarvan een mailadres geregistreerd is). Via onderstaande link in de blauwe button kunt u de volledige brief inzien en ook op de website van de NPO is de brief te lezen.

Brief verontruste leden
 
 
 

SECTIES & PLATFORMS
Vliegprogramma 2020
 

Het bestuur van de Sectie Dagfond heeft de liefhebbers van de Sectie geinformeerd over de ontwikkelingen met betrekking tot het vliegprogramma. Via onderstaande button kunt u de mail die verstuurd is lezen.

Mail leden Sectie Dagfond m.b.t. vliegprogramma 2020
 
 

WEDSTRIJDEN
Landelijk vliegprogramma 2020
 

Er is een landelijk vliegprogramma 2020, gebaseerd op de uitkomsten van:

  • de sectievergaderingen van 5 oktober
  • informeel overleg tussen Secties en Platform Transport op 24 oktober
  • sectievergaderingen van 30 november.

Via onderstaande button is het Landelijk Vliegprogramma te bekijken dat op 25 januari in de Ledenraad wordt vastgesteld.

Landelijk vliegprogramma 2020
 

AGENDA

Activiteiten in het land

 

Op de site van de NPO publiceren we de activiteiten die door verenigingen in het land georganiseerd worden.

Komende periode staan onder meer op het programma: 

  • 11 januari: Tentoonstelling PV De Vliegende Post (Minnertsga)
  • 18 januari: NU Prijsuitreiking (Enter)
  • 25 januari: Prijsuitreiking SS Noord (Tholen)
  • 1 februari: Prijsuitreiking SS Midden (Sas van Gent)
  • 8 februari: Prijsuitreiking FZN (St. Willibrord)
  • 14 februari: Duivenavond Kaatsheuvelse Postduiven Vereniging (Kaatsheuvel)
Overzicht activiteiten in het land
 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 9 januari 2020

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 
 

Overzicht aangevraagde duplicaten