LET OP
Overtuig Je of alles goed is.... Bij twijfel niet kopen... Maak duidelijke afspraken over leveringen... gezondheid ..en staat van het gekochte item....
Let extra op als er vooruit betalingen moeten worden gedaan voor verzending van een item....voorkom ongewenste verrassingen...
Ga item halen of onder rembours....

 

 

Afdeling Limburg.

 

De kampioenenhuldiging 2019 werd weer een groot succes.

 

Het was afgelopen zaterdag van 9 november in een van de zalen van het “Kaar “ in Beek dat de huldiging plaats vond van de kampioenen van de “Afdeling Limburg”. In het mooie najaarsweer hadden veel liefhebbers de weg naar Beek gemaakt om dit mee te maken. Ook deels als waardering voor het actieve bondsbestuur die hun weer het hele seizoen een mooi spel heeft geboden en natuurlijk ook voor de geweldige fijne sfeer die deze avond altijd weer kenmerkt. Vrienden onder vrienden, het kruim van Limburg bijeen, maakt de kampioenen dag van de afdeling ieder jaar weer tot een waar festijn. Dat het alweer een aller gezelligste boel zou worden dat proefde  iedereen meteen bij het betreden van de feestzaal. De sierlijke gedekte tafels met een grote diversiteit aan heerlijke vlaai op de schotels en het vele ´Eremetaal” op de buhne dat deed al direct de sfeer bij iedereen opkrikken. En ook hoefde er geen muziek aan te pas te komen om de stemming bij de aanwezigen er in te brengen. Het was gauw te merken dat iedereen een goed humeur had meegebracht. Tegen zowat 14.00 uur, toen iedereen zijn plaats had gevonden en in een prettige stemming was gekomen, opende de afdelingsvoorzitter John Crombach de kampioenen dag. Hij begon met te zeggen dat hij weer bijzonder verheugd was over de talrijke opkomst en hij sprak de wens uit dat zich iedereen mocht amuseren. Hij vervolgde met een apart woord van welkom te heten aan de genodigden en hun meteen te bedanken voor de medewerking die het afdelingsbestuur in 2019 weer van hun had mogen hebben. Het waren woorden die hij richtte aan de diverse sponsors en aan de voorzitters van de Z.L.U met name Eddy Hoedemakers en Huub Nijsten van Wefo-Limburg. Zonder de medewerking van de sponsors en de betreffende  bestuurders zou het bijzonder moeilijk worden om nog tot ieders tevredenheid een kampioenenhuldiging te organiseren. Hij betrok in zijn dankwoord ook de begeleiders en alle andere personen die met het duivenvervoer te maken hebben er bij. Hij memoreerde daarbij de moeilijkheden waaronder de lossingscommissie het afgelopen seizoen heeft moeten werken. Met veel inzet en goede wil heeft deze commissie z’n  best gedaan om alles gladjes te doen verlopen. Hij had ook een bijzonder dankend woord voor  de liefhebbers die een schenking hadden gedaan voor de bonnenverkoop. In het kort belichtte hij hoe belangrijk dat voor de organisatie is. Applaus vroeg hij ook voor de Penningmeester A.van Dort die zeer kundig en vakbekwaam de financiën van de afdeling beheert. Voor die verdienste werd deze letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet. Voordat de hele reeks kampioenen en prijswinnaars werd gehuldigd hoopte hij niemand vergeten te hebben om te bedanken die op de een of andere wijze de afdeling Limburg heeft gediend. Mocht dit het geval zijn dan vroeg hij daar begrip en excuus voor. Na dit gezegd te hebben kreeg hij van uit de zaal een groot applaus als blijk dat iedereen het met hem eens was. En toen dat enorme applaus stil was gekomen  kon overgegaan worden met  het huldigen van de kampioenen en de wedvlucht winnaars. En dat gebeurde in een stemmig feestrumoer en met een verve dat men de trots van de kampioenen op hun gezichten kon aflezen. De secretaris Harie Roks met zijn helpers had het er maar druk mee met het overhandigen van de prachtig mooie bekers en trofeeën. Het grootste spektakel dat was de huldiging van de Generale Afdelingskampioenen. Toen het moment er was dat die op het erepodium stonden daverde het “ Kaar “ op zijn grondvesten. Met het lint, in de kleuren van rood-wit-blauw om hun nek, en met een joekel van een “Cup “ in de handen stonden daar in volle glorie de nummers 1 – 2 – 3  als trotse pauwen op de eretribune. Dat waren respectievelijk Dennis Veugelers uit Nieuwstadt, Huub Hermans uit Born en Fam. Jacobs uit Beek.

 Drie kopstukken van groot formaat die met volle overgave werden toegezongen met het Limburgs Volkslied. Dat was echt de climax van de huldigingen. De sfeer was toen ver boven het normale. En in al die uitbundigheid kreeg de Generale Top Tien een receptie aangeboden om persoonlijk met hun succes te worden gefeliciteerd. Een receptie met een sportieve inhoudelijke waarde en die een grote belangstelling had. En grote belangstelling was ook voor de inwendige mens. Men stond in de file om gebruik te maken van het koud buffet. En dat was beslist de moeite waard. Wat men kreeg voorgeschoteld dat tart elke beschrijving. Te veel om op te noemen en  verrekte lekker en volop. Mogelijk dat de kok de smaak van de duivenliefhebber  heeft geweten. Het ging er allemaal in als koek! Toen de honger was gestild en het porselein was opgeruimd, werd er ook nog een tombola voor mooie prijzen gehouden en die ook een grote deelname kreeg. Toen de klok 18.00 uur benaderd had was het tijd dat de vrouwelijke bezoekers verwend werden. Ze kregen een fleurig en mooi boeket bloemen overhandigd en waar de dames bijzonder mee ingenomen waren. Dit gebaar aan de dames gaf ook aan dat het feest aan zijn einde toe was. Het talrijke publiek, waaronder alle Limburgse kopstukken in de duivensport, die hadden een waardige en zeer eervolle kampioenen dag meegemaakt. Een aller uiterst sfeervolle gebeurtenis waar de voorzitter met zijn bestuur de regie beurtelings in handen had. Al met al kan het bondsbestuur terugzien op een zeer geslaagde dag en…….de thuisblijvers die hebben echt wat gemist !

 

Pie.