LET OP
Overtuig Je of alles goed is.... Bij twijfel niet kopen... Maak duidelijke afspraken over leveringen... gezondheid ..en staat van het gekochte item....
Let extra op als er vooruit betalingen moeten worden gedaan voor verzending van een item....voorkom ongewenste verrassingen...
Ga item halen of onder rembours....

 

 

Beste liefhebber,Op 24 november a.s. houdt Samenspel Oostelijk Zuid-Limburg tezamen met Samenspel SBS hun jaarlijkse kampioenendag.

Om de kosten te dekken houden wij een bonnenverkoop van enkele gerenommeerde liefhebbers uit de regio.
 Een overzicht kunt U vinden in de bijlage.

Zowel voor de programmaspeler als de marathonspeler is hier voldoende keus om een rasduif aan te schaffen van een topspeler.

Op deze bonnen kan vooraf geboden worden doch de eindverkoop vind plaats tijdens onze kampioenendag op 24 november a.s.

Bonnen worden ingezet à 40 euro met een opslag van 10 euro per bod. Boven de 100 euro bedraagt de opslag 20 euro!

U kunt een bod uitbrengen door dit kenbaar te maken middels email bericht aan c.bartholome@kpnplanet.nl
 onder vermelding van uw naam, bondsnummer en uw keus plus de bieding.
Voor vragen kunt U terecht bij C. Bartholomé, telf. 043 4504209.

Biedingen kunnen worden gedaan tot uiterlijk 20 november a.s.

Elke bieder ontvangt bericht over de voortgang van de biedingen.


Namens de Kampioenencommissie van Samenspel Oostelijk Zuid-Limburg

C. Bartholomé