Beschikbaar
 


Overtuig Je of alles goed is.... Bij twijfel niet kopen... Maak duidelijke afspraken over leveringen... gezondheid ..en staat van het gekochte item....
Let extra op als er vooruit betalingen moeten worden gedaan voor verzending van een item....voorkom ongewenste verrassingen...
 

 

 

NL09-1562387, Doffer, Blauw, Janssen / Eijerkamp van Loon

Een bewezen kweekdoffer! Meerdere kinderen en kleinkinderen bevinden zich op onze hokken. Heeft dit jaar al 2 ronde bevruchte eieren gegeven.
Voor meer info zie stamkaart, www.mvn-pigeons.com  of een mail aan m.v.nunen@gmail.com
Bij eventueele koop kan de duif mee naar de Expo Houten (Voorjaarsbeurs op 3 & 4 Maart 2018) meegenomen worden en in hal 2, stand 241 overhandigd worden.
Bieden naar waarde en geen onzin biedingen. Deze duiven zijn zowel bij Eijerkamp als bij Aad van Berkel niet meer te verkrijgen!
Vriendelijke groet Marc van Nunen


NL09-1562387, Cock, Bue, Janssen / Eijerkamp van Loon

A proven breeding cock! Several children and grandchildren are in our lofts. Has already given 2 round fertilized eggs this year.
For more information see pedigree, www.mvn-pigeons.com  or mail to m.v.nunen@gmail.com
In case of a purchase, the pigeon can be taken to the Expo Houten (Spring Fair on 3 & 4 March 2018) and handed over in Hall 2, stand 241.
Offer by value and no nonsense bids. These pigeons are no longer available from Eijerkamp and from Aad van Berkel!
Sincerely Marc van Nunen