LET OP
Overtuig Je of alles goed is.... Bij twijfel niet kopen... Maak duidelijke afspraken over leveringen... gezondheid ..en staat van het gekochte item....
Let extra op als er vooruit betalingen moeten worden gedaan voor verzending van een item....voorkom ongewenste verrassingen...
Ga item halen of onder rembours....

 

 
Bij Deze Bieden wij u Individuele jonge of een volledige ronde jongen aan uit een volledige rechtstreekse
(Zonder uitzonderingen) Ronde uit de Jan De Bisschop kwekers(2019)
Dit zijn Enkele Resultaten van Jan De Bisschop: 
2017-2019
5 x 1e Prov. Kampioen Grote Halve Fond
1e Nat. Kampioen Grote Halve Fond Jaarlingen KBDB 2018
1e Beste Belgische Jaarling Grote Halve Fond (6 wedstrijden KBDB) 2018
1e Asduif Brabantse Unie (prov.) Grote Halve Fond Jaarlingen 2018
1e Nat. Argenton 22712 d - snelste 35844 d 2017
2e Beste Belgische Jaarling Grote Halve Fond (7 wedstrijden KBDB) 2018
2e Beste Belgische Jaarling Grote Halve Fond (5 wedstrijden KBDB) 2018
2e Kampioen Brabantse Unie (prov.) Grote Halve Fond Jaarlingen 2018
3e Asduif Brabantse Unie (prov.) Grote Halve Fond Jaarlingen 2018
7e Nat. Asduif Grote Halve Fond Jaarlingen KBDB 2017
8e Nat. Asduif Grote Halve Fond Jaarlingen KBDB 2018
1e Nat. Asduif Allround 2019
Zoals u ziet de complete top van de Belgische Duivensport!
Zoals iedereen weet zijn de Jan De Bisschop Duiven echte exclusieve topduiven en zijn resultaten spreken voor zich
Indien geïnteresseerd in jonge voor 2020 of een volledige ronde uit de 54 Topduiven gelieve dan contact op te nemen met het nummer: +32(0)493621977 (ook bereikbaar via WhatsApp) of het e-mailadres boterbergh.pigeons@gmail.com
 
(Vanonder kan u de 54 Pedigrees zien van de volledige ronde die wij aankochten)
————————

 
We offer you Individual youngsters or a complete round out of the youngsters from a full (Without exceptions) Round
 direct from the Jan De Bisschop breeders (2019)
These are Some Results from Jan De Bisschop:
2017-2019
5 x 1st Prov. Champion Great Middle Distance
1st Nat. Champion Great middle Distance yearlings KBDB 2018
1st Best Belgian Yearling Great Middle Distance (6 races KBDB) 2018
1st Ace pigeon Brabant Union (prov.) Great Middle Distance yearlings 2018
1st Nat. Argenton 22712 p - fastest 35844 p 2017
2nd Best Belgian Yearling Great Middle Distance (7 races KBDB) 2018
2nd Best Belgian Yearling Great Middle Distance (5 races KBDB) 2018
2nd Champion Brabant Union (prov.) Great Middle Distance yearlings 2018
3rd Ace pigeon Brabant Union (prov.) Great Middle Distance yearlings 2018
7th Nat. Ace Pigeon Great Middle Distance yearlings KBDB 2017
8th Nat. Ace Pigeon Great Middle Distance yearlings KBDB 2018
1st Nat. Ace Pigeon Allround 2019
As you can see this is the complete top of the Belgian Pigeon sport!
As everyone knows, the Jan De Bisschop Pigeons are truly exclusive top pigeons and his results speak for themselves
If interested in youngsters before 2020 or a complete round from the 54 Top pigeons, please contact the number: +32 (0) 493621977 (also accessible via WhatsApp) or the e-mail address boterbergh.pigeons@gmail.com

 
(Underneath you can see all 54 Pedigrees of the pigeons we bought)