LET OP
Overtuig Je of alles goed is.... Bij twijfel niet kopen... Maak duidelijke afspraken over leveringen... gezondheid ..en staat van het gekochte item....
Let extra op als er vooruit betalingen moeten worden gedaan voor verzending van een item....voorkom ongewenste verrassingen...
Ga item halen of onder rembours....

 

 

Rosmalen, december 2018
43e Oostbrabantse Sterrenparade
Actie Zorgenkind door de duivensport

Beste sportvriend,

Duivensport staat bol van tradities. De Oost-Brabantse Sterrenparade met daaraan gekoppeld Actie Zorgenkind door de duivensport is er daar een van.
We zijn op weg naar de 43e editie, maar nog altijd is de Actie springlevend.
Het is een van de weinige NPO-erkende kampioendagen die overgebleven is uit een lange reeks.
Actie Zorgenkind richt zich daarbij op de verstandelijk gehandicapten die in onze samenleving ook een plaats verdienen.

Bent u er al eens geweest dan kent u onze formule. Een gezellige middag, zeker ook voor de dames, met natuurlijk drumband Prins Maurits,
geheel bestaande uit onze vriendjes en vriendinnetjes met een verstandelijke beperking.
Daarnaast optredens van Aylinn Verhoeven, Theo van Veghel en John de Bever.

De Oostbrabantse Sterrenparade is een duivenshow met een koppel oude duiven (doffer+duivin) met als hoofdprijs de Gouden Beker
 voor de mooiste duif en de “Van Wanrooij” trofee voor het mooiste koppel alsmede mooie trofeeën ( 1 op 4).
De duiven worden op zicht gekeurd door leden van de NGVK. Inleg € 5,- bij inkorven voldoen,
hiervoor ontvangt u 1 lunchbon en een mooie herinnering.
Wij verzoeken u wel met vliegduiven deel te nemen en niet met z.g. showduiven.
Inkorven op 20 januari tussen 11.00 en 11.45. De inschrijving staat open tot 12 Januari.

Een bonnenverkoop ontbreekt natuurlijk niet, maar dankzij voorbieden op internet zal deze niet al te veel tijd innemen
 in het volle programma wat wij u met graagte voorschotelen.
 Tevens zullen er op de dag enkele loterijen zijn met kans op schitterende prijzen.

Wat let u om een kijkje te komen nemen of om deel te nemen aan de tentoonstelling?
Een gezellige zondagmiddag vol muziek en gezelligheid en waarbij u ook nog het goede doel kunt steunen.
Zondag 20 Januari bent u van harte welkom op onze nieuwe locatie: Café Kerkzicht, Kerkstraat 29 te Nuland.
De entree is gratis. Inkorven voor de TT van 11.00 tot 11.45 uur.
Gezelligheid troef van 12.00 tot 17.30.

Inschrijven voor de TT kan per email tot 13 Januari via p.zuijlen@kpnmail.nl

Met vriendelijke groet,
Comité Actie Zorgenkind door de duivensport.