​Vraag 11 Verduisteren / bijlichten jonge duiven

Op verzoek van de vragensteller is dit item verwijder..
tevens is dit onderwerp gesloten....