Beschikbaar
 

LET OP
Overtuig Je of alles goed is.... Bij twijfel niet kopen... Maak duidelijke afspraken over leveringen... gezondheid ..en staat van het gekochte item....
Let extra op als er vooruit betalingen moeten worden gedaan voor verzending van een item....voorkom ongewenste verrassingen...
Ga item halen of onder rembours....

 

 

Huldigingen kampioenen.
Vrijdagavond 19 oktober vond de eerste kampioenenavond plaats na het vliegseizoen, traditie getrouw georganiseerd door de Noord Limburgse Unie
in feestzaal Kar oppe Ruiver. Leden van onze vereniging, die hier in de prijzen vielen waren o.a. Math Nooijen voor het behalen van het 2e kampioenschap jonge duiven, 3e eendaagse fond n voor de vluchtoverwinningen vanuit Mont Lucon en Argenton. Thijs Smeets werd 2e in het ploegenspel jonge duiven en Toon Smeets werd 3e eendaagse fondhok, 1e midfondhok, 1e midfond ploeg en een eerste prijs van de wedvlucht Gien van 30 juni. De derde in de Smeets-reeks, nl. Jos Smeets werd 2e midfond duifkampioen, 3e midfondploeg en ook hij schreef twee vluchtoverwinningen op zijn naam nl. tweemaal Lorris! Het asduif kampioenschap kwam op naam van Ine de Rijck met 10 prijzen n zij schreef de overwinning van de vlucht Issoudun op haar naam. De zevende vluchtoverwinning was voor Jan Op het Veld van de wedvlucht Gien. Dus een mooi resultaat, behaald door leden van onze vereniging.
De volgende kampioenenmiddag was van de Afdeling op 10 november in Beek, waar van onze vereniging Toon Smeets, net als vorig jaar, in het zonnetje werd gezet. Nu mocht hij hier drie bekers in ontvangst nemen, voor het behalen van het 3e vitesse-hok kampioenschap,
 het 5e midfond-hok kampioenschap n een vierde plaats van de midfond duiven.
Een dag later, op zondagmiddag 11 november, werden in ons verenigingslokaal Kar de kampioenen gehuldigd van onze eigen vereniging PDV Duivensport Reuver. Bij de goed bezochte middag, werd iedereen verwelkomd met koffie en vlaai en begroette onze voorzitter Herm Geerlings alle leden met "aanhang" en nam het verloop van de middag door. Als eerste werden de liefhebbers naar voren geroepen, die het afgelopen jaar voor de vereniging flink hun handen uit de mouwen hadden gestoken, voor het welslagen van alle benodigde activiteiten. Door o.a. deze leden verliep het vliegseizoen vlekkeloos en zij werden hiervoor bedankt en verrast met een bloemetje en de voorzitter sprak de hoop uit om ook komend seizoen weer op hun te mogen rekenen.
Ook dit jaar hadden wij een jubilaris onder ons midden en wel R Underwood, de beheerder van ons verenigingslokaal Kar. De voorzitter overhandigde hem een mooi herinneringsbord voor zijn 25-jarig lidmaatschap en bedankte hem voor de goede samenwerking en hoopte deze de komende jaren met hem voort te zetten.
Hierna werden de eerste drie prijswinnaars van de vluchten naar voren geroepen en zij ontvingen de daarbij behorende diploma's,
mooi geschreven door Bianca Teunissen.
Na een kleine pauze was het de beurt aan de kampioenen: op de korte afstand, de vitesse, ging het 1e kampioenschap naar Jos Smeets vr Dick Boer en op de derde plaats Toon Smeets. Het midfond kampioenschap ging naar Jeu Theunissen vr Jos Smeets en op de derde plaats Toon Smeets. Jan Op het Veld eiste het eendaagse fond kampioenschap op vr Toon Smeets op plaats twee n drie.
Het jonge duiven kampioenschap werd met voorsprong gewonnen door Math Nooijen vr Dick Boer en Toon Smeets op plaats drie. Het natoer kampioenschap mocht Toon Smeets op zijn naam schrijven vr "coming man" Geert Hoezen op plaats twee n drie. De beste asduif, met 13 prijzen, is te vinden op het hok van Ine de Rijck en voor de drie beste jonge duiven moeten we naar Belfeld en wel naar het hok van Geert Hoezen.
Kampioen op de grote fond werd onze vice voorzitter, met 9 vluchtoverwinningen, Jo Heesakkers gevolgd door Ine de Rijck en Rik Stevens op drie. Helaas, om gezondheids redenen, moet Jo nu afscheid nemen van de actieve duivensport; alle duiven hebben reeds een ander onderkomen gevonden. Helaas geldt dit ook voor Geert Niesen en Thei Janssen meent dat hij nu op zijn 86 jarige leeftijd een punt moet zetten achter zijn jarenlange uitgeoefende hobby. Deze leden hebben wel te kennen gegeven lid te blijven, maar jammer genoeg drie actieve leden minder, een tendens die we bij meerdere duivensport verenigingen waarnemen.
Ook de bestuursleden werden deze middag door de voorzitter bedankt voor hun inzet en de aanwezige echtgenotes mochten een bloemetje in ontvangst nemen. Als laatste, voordat er een aanval gepleegd kon worden op het uitstekend verzorgd koud-warm buffet, werden de generaal kampioenen gehuldigd. Het aangewezen kampioenschap kwam met voorsprong op naam van Toon Smeets, gevolgd door Jan Op het Veld en Ine de Rijck op de derde plaats en het algeheel generaal ging wederom naar Toon Smeets vr Math Nooijen en Jan Op het Veld op plaats drie. Jo Heesakkers schreef het generaal kampioenschap op de grote fond op zijn naam en deze laatst genoemde vier generalen mochten hierna met bloemen op de foto en de felicitaties van de aanwezigen in ontvangst nemen. Nadat de inwendige mens verzorgd was, kon de trekking van de loterij beginnen. De tafel was hiervoor rijk gevuld met mooie prijzen, waardoor een groot aantal loten verkocht kon worden. Bijna iedereen kon 's avonds tevreden met een mooie prijs huiswaarts keren en kan er ook dit jaar weer terug gezien worden op een zeer geslaagde feestmiddag!
Zondagmiddag 9 december zullen hier in Kar de kampioenen gehuldigd worden van Samenspel de Grensstreek en hier zullen de meeste prijzen naar leden van onze vereniging gaan waar 28 vluchtoverwinningen op naam kwamen van leden van onze vereniging!

Ook hier in Kar, zal het vliegseizoen 2018 op zondagmiddag 13 januari afgesloten worden met een duivenbonnen verkoop en met de nieuwjaarsreceptie voor het hele samenspel wordt het startsein gegeven voor het nieuwe vliegseizoen 2019.