Overtuig Je of alles goed is.... Bij twijfel niet kopen... Maak duidelijke afspraken over leveringen... gezondheid ..en staat van het gekochte item....
Let extra op als er vooruit betalingen moeten worden gedaan voor verzending van een item....voorkom ongewenste verrassingen...
 

 

 

Dijkstra/de boer/Jellema duivin met stamkaart

vader ; de 910 10 x mee 10 x prijs ( kl.d. het Zwarte Wonder 1e nat Periqueux ; 1e nat Cahors)

Giekerk

s.keimpema@upcmail.nl