LET OP
Overtuig Je of alles goed is.... Bij twijfel niet kopen... Maak duidelijke afspraken over leveringen... gezondheid ..en staat van het gekochte item....
Let extra op als er vooruit betalingen moeten worden gedaan voor verzending van een item....voorkom ongewenste verrassingen...
Ga item halen of onder rembours....

 

 

te koop 4 overnachtjongen 2019 van comb Graaff-Gernaat.

Prachtige jongen voor de middaglossing/ZLU,kunnen eind volgende

week afgespeend worden. zie de stambomen voor meer informatie.

Ras: Jellema/Morsink en Grootoonk

voor meer info. 0654796459 of gdgraaff@kpnmail.nl 
www.graaff-gernaat.nl