LET OP
Overtuig Je of alles goed is.... Bij twijfel niet kopen... Maak duidelijke afspraken over leveringen... gezondheid ..en staat van het gekochte item....
Let extra op als er vooruit betalingen moeten worden gedaan voor verzending van een item....voorkom ongewenste verrassingen...
Ga item halen of onder rembours....

 

 

Wij als vereniging Pv de Zeeuw Goes (zeeland) houden van 1-04-2019 t/m 15-04-2019 20 u een top bonnenverkoop
tbv van ons nationaal inkorfcentrum pv de zeeuw

Met bonnen van liefhebbers als
Wim Muller, Peter v/d Merwe, Kees Droog, Carlo Dominicus, Marlon Kok, enz. enz.
mogen we wel spreken van de elite van Nederland.

https://auctions.toppigeons.com/Home/TppBonAuction/tabid/116/auctionId/1621/language/nl-NL/Default.aspx